Czy obowiązek wysłania deklaracji JPK_VAT dotyczy także Twojej firmy?

Od 1 stycznia 2018 roku już wszyscy przedsiębiorcy VAT-owcy, będą objęci obowiązkiem przekazywania Urzędom Skarbowym danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Deklaracja JPK_VAT to zestawienie informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podatnicy, za wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku są zobowiązani prowadzić ewidencję składającą się…

Czytaj dalej
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska – Czechy
Kwestia powiadomienia zakładu w rozumowaniu umowy o podwójnym opodatkowaniu

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska – Czechy

Przedmiotem analizy jest kwestia powstania zakładu  w rozumieniu umowy o podwójnym opodatkowaniu łączącą Rzeczpospolita Polską a Republika Czeską. Uwagi wstępne Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten statuuje ograniczony…

Czytaj dalej
Zamknij