Fundacja Rodzinna w Polsce

Fundacja rodzinna w Polsce - sukcesja w polskich firmach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad ustawą, która wprowadzi możliwość utworzenia tzw. fundacji rodzinnej. Czym są fundacje rodzinne? Dla kogo jest przeznaczona fundacja rodzinna? Zapraszamy do treści naszego krótkiego artykułu.

Czym są fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna jest podmiotem, który posiada osobowość prawną. Jej przeznaczenie to w szczególności odseparowanie majątku od osoby jej założyciela, czyli fundatora. Aktywa znajdujące się w majątku fundacji, stają się odrębnym zbiorem składników majątkowych – nie wchodzą w skład masy spadkowej w przypadku śmierci fundatora, tzn. że podlegają dalszemu zarządowi i dystrybucji zgodnie z tym, co fundator zawarł w statucie fundacji.

Dla kogo są przeznaczone fundacje rodzinne?

Fundacje rodzinne to rozwiązanie skierowane do większych firm, które dotychczas musiały zakładać takie fundacje poza granicami kraju. Było to oczywiście niekorzystne dla Polski, choćby ze względu na wyprowadzanie majątku poza granice kraju.

Jaki cel ma utworzenie fundacji rodzinnej?

Na fundację rodzinną można przenieść własność przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach, papierów wartościowych, a także nieruchomości i ruchomości.

Zysk wypracowany za sprawą majątku fundacji jest przekazywany rodzinie na np. opłatę studiów. Nie można jednak wypłacić go w formie dywidendy. Jest to pewna forma połączenia życia prywatnego z biznesem – pozwala na ciągły rozwój firmy i jednocześnie na akumulację kapitału.

Fundacja rodzinna ma możliwość wyłączenia majątku przedsiębiorstwa czy też rodzinnej grupy spółek z podziału spadkowego, co pozwala na uniknięcie rozdrobnienia majątku czy też rozstrzyga konflikty dotyczące podziału majątku.

Co warto wiedzieć przed założeniem fundacji rodzinnej?

Fundację rodzinną najlepiej założyć za życia fundatora – pozwoli to na jego możliwie jak największy wpływ na dalsze losy przedsiębiorstwa.

Fundator odgrywa kluczową rolę przy tworzeniu fundacji rodzinnej – to on przekazuje majtek niezbędny do jej funkcjonowania i utworzenia. Fundator określa również w statucie zamierzenia i cele fundacji. W dokumentach około-statutowych może również wskazać kierunki rozwoju firmy, a także określić beneficjentów fundacji, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Beneficjenci fundacji

Beneficjenci fundacji dzielą się na cztery podstawowe grupy. Podział jest stworzony według uprawnień beneficjentów i prezentuje się następująco:

– beneficjenci uprawnieni do majątku likwidacyjnego fundacji – otrzymają majątek fundacji oraz wypracowany przez nią zysk dopiero w przypadku rozwiązania i likwidacji fundacji;

– beneficjenci posiadający uprawnienia przyznawane na zasadzie uznaniowości – nie posiadają oni roszczenia o wypłatę żadnych świadczeń, a ewentualne ich przyznanie zależne jest wyłącznie od uznaniowej woli rady fundacji;

– beneficjenci posiadający ekspektatywę – uprawnieni są do otrzymania określonych wypłat, w przypadku ziszczenia się z góry wskazanych okoliczności / warunków;

– beneficjenci posiadający z góry określone uprawnienia – posiadają skonkretyzowane roszczenia o wypłatę środków z fundacji, określone jako procentowy udział w majątku fundacji bądź jej zysku lub w postaci z góry określonej kwoty.

Podsumowanie

Fundacje rodzinne są polskim przedsiębiorstwom potrzebne. Rodzinne przedsiębiorstwa już niebawem będą w fazie skoku sukcesyjnego – w ciągu najbliższych 5 lat sukcesję planuje około 60% polskich rodzinnych firm, a jak wynika z danych PARP – tylko niecałe 8% przyszłych właścicieli deklaruje chęć kontynuacji prowadzenia działalności, którą otrzymają w spadku.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Deklaracja PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC.

Czytaj więcej »
ZSWA ZUS

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić?

Czytaj więcej »
Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej