Zaznacz stronę

Likwidacja spółki


Likwidacja spółki jest naturalnym działaniem, które może spotkać każdą spółkę. Likwidacja spółki często jest na wskutek zamierzonych działań, które mają poprowadzić  do restrukturyzacji grup kapitałowych lub zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Proces likwidacji spółki jest wieloetapowy, a także ma charakter sformalizowany. Likwidacja spółki jest objęta skomplikowaną procedurą, którą należy właściwe przeprowadzić w czym zdecydowanie możemy pomóc.   Nasze biuro znajduje się w Rybniku i Katowicach. Świadczymy usługi likwidacji spółki dla firm z całego śląska. Nasi specjaliści udzielą Ci kompleksowego wsparcia i sprawią, że będziesz spać spokojnie, a Twoje decyzje będą uzasadnione ekonomicznie. 

likwidacja spółki

Ze względu na rozległy charakter procesu, którym jest likwidacja spółki, czyli proces prowadzący do wykreślenia z KRS jest stosunkowo długotrwały i sformalizowany w celu zapewnienia ochrony wierzycieli spółki oraz realizacji zobowiązań publicznoprawnych spółki. Jednak w przypadku braku postępowań spornych czy zobowiązań spółki, proces ten ma charakter czysto formalny i przy odpowiednim przygotowaniu nie powinien wywołać znaczącego niepokoju u likwidatora czy wspólników likwidowanej spółki. 

Dla zapewnienia pomyślnego przebiegu likwidacji kluczowa jest ścisła współpraca ze służbami księgowymi w celu zapewnienia prawidłowego sporządzenia bilansu likwidacyjnego oraz ustalenia odpowiedniej wartości zbywcze poszczególnych elementów majątku spółki. Nasze biuro znajdujące się w Rybniku i Katowicach pomoże dopełnić wszelkich formalności. 

Likwidacja sp. z o.o.

Jedną z najbardziej znanych form prawnych działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie działalności o tej formie jest stosunkowo proste, to mimo wszystko proces jej zakończenia jest zdecydowanie o wiele bardziej skomplikowany. Najczęściej spotykaną przyczyną likwidacji spółki jest podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji oraz uchwały o powołaniu likwidatorów spółki.

Likwidacja spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej jest to nazwa zbiorcza dla wszystkich czynności, które mają na celu zlikwidowanie majątku przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej. W tym znaczeniu likwidacja spółki cywilnej jest wynikiem zdarzenia, które doprowadziło do rozwiązania spółki.

Likwidacja spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z form działalności gospodarczej, która została określona szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych i podlega pod różnego rodzaju regulacje prawne jako podmiot prawny. Spółka jawna posiada tzw. podmiotowość prawną – jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego czy administracyjnego. Spółka jawna jest stroną w postępowaniach i jest przedsiębiorcą, a więc sama spółka jest działalnością gospodarczą. Proces likwidacji spółki jawnej ma doprowadzić do osiągnięcia zakładanego celu, czyli wykreślenia spółki jawnej z rejestru, z którym to momentem dochodzi do rozwiązania spółki stosownie do art. 84 §2 k.s.h.

Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej to proces, który ma na celu ustanie bytu spółki poprzez jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidacja spółki komandytowej to zakończenie aktualnego prowadzenia działalności spółki, ściągnięciu przysługujących spółce wierzytelności wobec jej dłużników, a także wypełnienie ciążących na spółce zobowiązań i upłynnieniu pozostałego majątku spółki.

Likwidacja spółki w Warido (Rybnik, Katowice, województwo śląskie):

N

zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru i innych urzędów,

N

ustanowienia likwidatorów,

N

sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

N

ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

N

czynności likwidacyjne,

N

zakończenie działalności,

N

sprawozdanie likwidacyjne,

N

złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now Button