Zaznacz stronę

Fuzje
transgraniczne


Zauważyłeś, że biznes, który prowadzisz, przyniósłby jeszcze większe profity za granicą. Znalazłeś zagranicznego partnera, który chce połączyć siły. Wiesz, że Unia Europejska wspiera działania partnerskie. Wystarczy dokonać fuzji transgranicznej firm. Warido wie, jak to zrobić.

Fuzje
transgraniczne


Zauważyłeś, że biznes, który prowadzisz, przyniósłby jeszcze większe profity za granicą. Znalazłeś zagranicznego partnera, który chce połączyć siły. Wiesz, że Unia Europejska wspiera działania partnerskie. Wystarczy dokonać fuzji firm. Warido wie, jak to zrobić.

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Posiadamy wiedzę i kompetencje, dzięki którym partnerskie spółki kapitałowe mogą sprawnie dokonać fuzji i cieszyć się z prowadzonego biznesu o charakterze międzynarodowym.
Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2005/56/ES z 26.10.2005 o fuzjach międzynarodowych spółek kapitałowych umożliwia spółkom kapitałowym z siedzibą na terenie Unii Europejskiej łączenie się ze sobą w nowy organizm prawny.
Fuzję transgraniczną mogą dokonać spółki kapitałowe, które zostały założone w odrębnych państwach, będących

członkami Unii Europejskiej i co ważne ich siedziby lub zakłady znajdują się w tych państwach.
Podczas fuzji transgranicznej kierownictwo lub organy uprawnione spółek, które podlegają fuzji, zobowiązane są do wypracowania transgranicznego projektu fuzji.

Transgraniczny projekt fuzji podlega rygorystycznym procedurom prawnym. Spółki wchodzące w fuzję, często korzystają z pomocy specjalistów.

Warido pomaga sprawnie dokonać wszystkich przekształceń.

Fuzja transgraniczna spółek kapitałowych generuje nowy byt prawny, w efekcie którego:

N

cały kapitał własny spółki przejmowanej przechodzi na nową spółkę lub spółkę przejmującą,

N

wspólnicy/akcjonariusze spółki przejmowanej stają się wspólnikami/akcjonariuszami nowej spółki przejmującej,

N

spółka przejmowana zanika, zaś zapis do rejestru likwidowanej spółki przekształcanej ma już tylko charakter deklaratoryjny.

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Doradztwo
podatkowe

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Audyt
finansowy

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Doradztwo
podatkowe on-line

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Doradztwo
ekonomiczne

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Firma
w Czechach

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Firmy
ReadyMade

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Fuzje
transgraniczne

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Fuzje transgraniczne, Fuzje transgraniczne

Usługi
prawne

Call Now ButtonZadzwoń teraz!