Zaznacz stronę

Fuzje
transgraniczne


Zauważyłeś, że biznes, który prowadzisz, przyniósłby jeszcze większe profity za granicą. Znalazłeś zagranicznego partnera, który chce połączyć siły. Wiesz, że Unia Europejska wspiera działania partnerskie. Wystarczy dokonać fuzji transgranicznej firm. Warido wie, jak to zrobić.

Fuzje
transgraniczne


Zauważyłeś, że biznes, który prowadzisz, przyniósłby jeszcze większe profity za granicą. Znalazłeś zagranicznego partnera, który chce połączyć siły. Wiesz, że Unia Europejska wspiera działania partnerskie. Wystarczy dokonać fuzji firm. Warido wie, jak to zrobić.

fuzja transgraniczna spółek kapitałowych

Posiadamy wiedzę i kompetencje, dzięki którym partnerskie spółki kapitałowe mogą sprawnie dokonać fuzji i cieszyć się z prowadzonego biznesu o charakterze międzynarodowym.
Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2005/56/ES z 26.10.2005 o fuzjach międzynarodowych spółek kapitałowych umożliwia spółkom kapitałowym z siedzibą na terenie Unii Europejskiej łączenie się ze sobą w nowy organizm prawny.
Fuzję transgraniczną mogą dokonać spółki kapitałowe, które zostały założone w odrębnych państwach, będących

członkami Unii Europejskiej i co ważne ich siedziby lub zakłady znajdują się w tych państwach.
Podczas fuzji transgranicznej kierownictwo lub organy uprawnione spółek, które podlegają fuzji, zobowiązane są do wypracowania transgranicznego projektu fuzji.

Transgraniczny projekt fuzji podlega rygorystycznym procedurom prawnym. Spółki wchodzące w fuzję, często korzystają z pomocy specjalistów.

Warido pomaga sprawnie dokonać wszystkich przekształceń.

Fuzja transgraniczna spółek kapitałowych generuje nowy byt prawny, w efekcie którego:

N

cały kapitał własny spółki przejmowanej przechodzi na nową spółkę lub spółkę przejmującą,

N

wspólnicy/akcjonariusze spółki przejmowanej stają się wspólnikami/akcjonariuszami nowej spółki przejmującej,

N

spółka przejmowana zanika, zaś zapis do rejestru likwidowanej spółki przekształcanej ma już tylko charakter deklaratoryjny.

Pirożek & Pirożek Kancelaria Adwokacka – publikacje

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now Button