Zaznacz stronę

Outsourcing
kadrowo-płacowy


Twoja firma rozwija się korzystnie. Zatrudniasz coraz więcej pracowników. W konsekwencji powiększa się osobowo dział kadrowo-płacowy.

Ten fakt generuje koszty, których nie przewidywałeś. Zauważasz również, że pracownicy działu nie posiadają wiedzy i kompetencji, których od nich oczekujesz

Outsourcing
kadrowo-płacowy


Twoja firma rozwija się korzystnie. Zatrudniasz coraz więcej pracowników. W konsekwencji powiększa się osobowo dział kadrowo-płacowy.

Ten fakt generuje koszty, których nie przewidywałeś. Zauważasz również, że pracownicy działu nie posiadają wiedzy i kompetencji, których od nich oczekujesz

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Usługi kadrowo-płacowe dla Twojej firmy

Nie marnuj swoich pieniędzy i skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Warido.
Zleć specjalistom outsourcing kadrowo–płacowy. Zobacz, jakie korzyści możesz uzyskać.

Outsourcing kadrowo-płacowy pozwoli Ci na redukcję kosztów związanych zarówno z zatrudnieniem pracowników, jak i ponoszonym ryzykiem popełnianych przez pracowników błędów.

Warido przejmie pełną odpowiedzialność za:

N

terminowość wykonywania zadań,

N

zgodność prowadzenia dokumentacji z obowiązującymi przepisami,

N

anonimowość wynagrodzeń pracowników firmy.

Dodatkowo zyskasz:

N

oszczędność czasu pracy kadry zarządzającej,

N

profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

W ramach usług kadrowo–płacowych Warido oferuje:

N

kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników,

N

sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę i wystawianie świadectw pracy,

N

prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem i limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,

N

naliczanie wynagrodzeń pracowników,

N

sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

N

sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych
i aktualizacyjnych,

N

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40 wraz z przekazem elektronicznym do właściwego Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie różnego rodzaju raportów i zestawień kadrowych,

N

reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie raportów do GUS.

To nie wszystko. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego dodatkowo otrzymasz:

N

doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

N

audyty dokumentacji kadrowo–płacowej wraz z protokołami wykonanych prac,

N

prowadzenie elektronicznych akt osobowych,

N

wyprowadzenie zaległości prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej,

N

projektowanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz formularzy dokumentacji kadrowej.

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Doradztwo
podatkowe

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Audyt
finansowy

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Doradztwo
ekonomiczne

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Firma
w Czechach

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Firmy
ReadyMade

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Fuzje
transgraniczne

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Zadzwoń teraz!