Zaznacz stronę

Outsourcing
kadrowo – płacowy
– usługi kadrowo – płacowe


Dlaczego warto wybrać outsourcing kadrowo – płacowy?
Czy zewnętrzne rozliczanie pracowników jest dla Twojej firmy?

Twoja firma rozwija się korzystnie. Zatrudniasz coraz więcej pracowników. W konsekwencji powiększa się osobowo dział kadrowo-płacowy.

Outsourcing
kadrowo – płacowy –
usługi kadrowo – płacowe


Dlaczego warto wybrać outsourcing kadrowo – płacowy?
Czy zewnętrzne rozliczanie pracowników jest dla Twojej firmy?

Twoja firma rozwija się korzystnie. Zatrudniasz coraz więcej pracowników. W konsekwencji powiększa się osobowo dział kadrowo-płacowy.

Ten fakt generuje koszty, których nie przewidywałeś. Zauważasz również, że pracownicy działu nie posiadają wiedzy i kompetencji, których od nich oczekujesz.

usługi kadrowo-płacowe kadrowe dla firm

Usługi kadrowo-płacowe ( outsourcing kadrowo – płacowy ) dla Twojej firmy

Nie marnuj swoich pieniędzy i wybierz usługi kadrowo – płacowe ( outsourcing kadrowo – płacowy ) w Warido.
Zleć specjalistom outsourcing kadrowo – płacowy. Zobacz, jakie korzyści możesz uzyskać.

Outsourcing kadrowo – płacowy pozwoli Ci na redukcję kosztów związanych zarówno z zatrudnieniem pracowników, jak i ponoszonym ryzykiem popełnianych przez pracowników błędów.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej gwarantujemy:

N

terminowość wykonywania zadań,

N

zgodność prowadzenia dokumentacji z obowiązującymi przepisami,

N

anonimowość wynagrodzeń pracowników firmy.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi kadrowo – płacowe?

N

oszczędność czasu pracy kadry zarządzającej,

N

profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

W ramach usług kadrowo–płacowych ( outsourcing kadrowo-płacowy ) Warido oferuje:

N

kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników,

N

sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę i wystawianie świadectw pracy,

N

prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem i limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,

N

naliczanie wynagrodzeń pracowników,

N

sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

N

sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i aktualizacyjnych,

N

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40 wraz z przekazem elektronicznym do właściwego Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie różnego rodzaju raportów i zestawień kadrowych,

N

reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie raportów do GUS.

To nie wszystko. Nasz outsourcing kadrowo – płacowy obejmuje również:

N

doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

N

audyty dokumentacji kadrowo–płacowej wraz z protokołami wykonanych prac,

N

prowadzenie elektronicznych akt osobowych,

N

wyprowadzenie zaległości prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej,

N

projektowanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz formularzy dokumentacji kadrowej.

Wypełnij poniższy formularz
i otrzymaj darmową wycenę od WARIDO !

Wymagana zgoda

Warido Accounting Sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel. +48 32 476 67 77
email: sekretariat@warido.com

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now Button