Zaznacz stronę

Wycena przedsiębiorstw


Wycena przedsiębiorstw to proces pozwalający poznać wartość firmy nie tylko w odniesieniu do aktywów spółki, ale biorąc pod uwagę całość przedsięwzięcia i koszt jego budowy a także wartość obrotową.

 

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa, czyli ustalenie jego wartości rynkowej to usługa skierowana do właścicieli i zarządów firm, którzy chcą podejmować świadome decyzje z zakresu działalności operacyjnej i inwestycyjnej, a także pragną poznać ocenę pozycji rynkowej, perspektywę rozwoju i aktualną wartość przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstwa to także usługa skierowana do osób potrzebujących eksperckiej analizy na potrzeby sporów, postępowań sądowych i arbitrażowych oraz analiza jego aktualnej kondycji, zagrożeń zewnętrznych, wewnętrznych i oszacowanie jego najbardziej prawdopodobnej wartości na dany dzień.

Do każdej wyceny przedsiębiorstwa podchodzimy indywidualnie w zależności od jej celu, charakteru przedsiębiorstwa, potrzeb właścicieli i zarządu, a także branży i momentu „życia” danego podmiotu.

Najczęściej wykonujemy wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, wyceny sprzedaży udziałów, analiz i optymalizacji podatkowych oraz przekształceń i likwidacji. Na podstawie celu i potrzeb wybieramy metodę dokonania wyceny – majątkową, porównawczą lub dochodową.

 

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw zarówno dla odbiorców wewnętrznych jak i zewnętrznych na potrzeby analizy rozwoju i oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa, fuzji transgranicznych, rozliczenia zarządu z efektów ich pracy, obliczenia wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, a także wartości nieruchomości na cele sprzedaży.,

Wycena przedsiębiorstwa i składników majątku

Do realizowania wycen przedsiębiorstwa stosujemy następujące metody:

N

Metody majątkowe – polegają na wyznaczeniu wartości przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce.

N

Metody dochodowe – polegają na wyznaczeniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu.

N

Metody porównawcze – polegają na odniesieniu wartości wycenianego przedsiębiorstwa do porównywalnych spółek publicznych lub porównywalnych historycznych transakcji na podstawie odpowiednio dobranych mnożników.

Pozostałe wyceny

Realizowana przez nas wycena materialnych i niematerialnych składników majątku przeprowadzana jest przy użyciu różnych technik i metod wyceny – pozwala nam to na jak najlepsze i rzetelne określenie wartości przedmiotu wyceny. Najczęstszym przeznaczeniem tych wycen jest uzyskanie wartości dla celów sprzedaży lub wniesienia aportem do spółki. Wycena poszczególnych składników majątkowych podmiotu gospodarczego jest również jednym z etapów jego wyceny metodą majątkową.

Gwarantujemy pełen profesjonalizm, szczegółowe informacje, indywidualne podejście. Zapraszamy do kontaktu.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

   

  Zobacz pełny zakres naszych usług

   

  Doradztwo
  podatkowe

  Audyt
  finansowy

  Doradztwo
  podatkowe on-line

  Doradztwo
  ekonomiczne

  Firma
  w Czechach

  Firmy
  ReadyMade

  Fuzje
  transgraniczne

  Nadzory
  właścicielskie

  Outsourcing
  kadrowo-płacowy

  Usługi
  prawne

   Call Now Button