Zaznacz stronę

Rejestracja spółki wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji i dopełnienia szeregu formalności, w związku z czym szybko pojawia się myśl jakie są koszty założenia sp. z o.o.? Warto zaznajomić się z orientacyjnymi kosztami takiego procesu.  

Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego lub internetowo, za pomocą systemu teleinformatycznego (S24). Oba sposoby mają swoje plusy i minusy.  

Koszty sporządzenia formalnego aktu prawnego 

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zacząć od przygotowania i sporządzenia formalnego aktu prawnego (umowy spółki lub aktu założycielskiego). Koszty sporządzenia aktu są różne.  

Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego wiąże się z kosztem taksy notarialnej. Jej wysokość jest zależna od wyboru kancelarii notarialnej. W tym miejscu należy dodać, że notariusze podlegają Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przykładowo, za sporządzenie umowy spółki z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł maksymalna wysokość taksy notarialnej wyniesie 160 zł + VAT. Należy dodać, że klienci nie otrzymują oryginałów umowy, a jej wypis. Maksymalna stawka za sporządzenie wypisu wynosi 6 zł + VAT za każdą stronę.  

 Zakładając spółkę przy użyciu systemu S24, nie ponosimy opłat za sporządzenie projektu umowy. W tym miejscu trzeba jednak wspomnieć, że kreator dostępny w systemie ma zamkniętą strukturę i może nie spełnić naszych oczekiwań. Umowę zawartą w ten sposób można później zmienić, jednak trzeba będzie ponieść już koszt taksy notarialnej.  

Opłaty sądowe 

Przechodząc do kolejnego etapu powstawania spółki z o.o., opłat sądowych, również są zależne od formy zawiązywania tej spółki. Koszty poniesione w S24 to: 

  • 250 zł – opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

W przypadku formy tradycyjnej opłata sądowa za wpis spółki w KRS wynosi 500 zł, a opłata za zgłoszenie do Monitora pozostaje niezmienna.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Przy zakładaniu spółki należy również opłacić podatek PCC. Jeżeli umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, pobiera go od nas notariusz. Jeżeli przez Internet – musimy dodatkowo pamiętać o złożeniu deklaracji PCC-3, obliczeniu podatku i jego uiszczeniu. 

Koszty rejestracji do VAT 

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować spółkę do VAT zobowiązani są złożyć zgłoszenie VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce siedziby spółki. Koszt wysłania wniosku VAT-R jest darmowy, jednakże, jeśli wybierzemy w wniosku, że chcemy potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT, to wtedy będziemy musieli zapłacić 170 zł. 

Inne koszty założenia sp. z o.o. 

Szacując koszty założenia spółki, warto wspomnieć o dodatkowych dokumentach jak ustanowienie pełnomocnika współki, które powinno zostać przeprowadzone notarialnie, a jego koszt wynosi 30 zł. Wśród tego rodzaju opłat można wskazać również notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu, składane w sądzie rejestrowym (20 złotych + VAT od jednego podpisu). 

 

Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – od ustalenia potrzeb klienta, poprzez przygotowanie całej dokumentacji, aż do zarejestrowania spółki i dalszego wsparcia w prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu oszczędzisz czas i unikniesz błędów, które bardzo często zdarzają się przy rejestracji spółek. 

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button