Zaznacz stronę

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością decydujemy o wysokości kapitału zakładowego spółki. Istotną kwestią jest pokrycie tego kapitału. Odpowiadamy więc na pytanie – Czy trzeba pokryć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czy każda spółka z ograniczoną odpowiedzialność musi wpłacić kapitał zakładowy

Każda spółka z o.o. musi posiadać minimum 5000 zł kapitału zakładowego, oznacza to, że suma wpłat na kapitał zakładowy wszystkich wspólników musi wynieść co najmniej 5000 zł.

Po wpłaceniu / pokryciu tej kwoty każdy wspólnik zostaje udziałowcem co oznacza, że posiada udziały w firmie.

Co może być kapitałem zakładowym w spółce z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem zakładowym może być każda wartość majątkowa m.in. pieniądze, nieruchomości oraz ruchomości.

Wkładem pieniężnym natomiast może być wyłącznie kwota wyrażona w polskiej walucie.

Ile wynosi minimalna nominalna wartość jednego udziału w spółce z ograniczona odpowiedzialność?

Jeden udział w spółce z o.o. wynosi minimalnie 50 zł.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sami decydują o tym, jaką wartość nominalną będzie miał jeden udział w ich firmie po czym rozdzielają te udziały między udziałowcami proporcjonalnie do wartości wniesionego wkładu.

Kto może być udziałowcem w spółce z o.o.?

Wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz takie jednostki organizacyjne, które posiadają podmiotowość prawną.

Czy trzeba pokryć udziały kapitału własnego przed rejestracją spółki?

Gdy rejestrujemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS musimy załączyć oświadczenie od wszystkich członków zarządu, że wszystkie wkłady wspólników zostały w całości wniesione i pokryte.

Zmiany w wartości kapitału zakładowego w spółce z o.o.

W trakcie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy dokonać zwiększenia kapitału zakładowego jak i zmniejszenia tego kapitału.

Zwiększenie wartości kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Często wspólnicy decydują się, żeby zwiększyć wartość kapitału zakładowego. Może to mieć na celu zwiększenie ich wiarygodności na rynku, zwiększenie rozmiarów ich działalności lub zwiększenie ich zdolności kredytowej.

Zwiększanie kapitału zakładowego może pochodzić z dwóch źródeł:

1. Z wzniesienia przez wspólników spółki nowych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na skutek czego występuje podwyższenie kapitału zakładowego jak i powiększenie majątku spółki.

2. Można również zwiększyć kapitał zakładowy spółki poprzez finansowanie go z kapitału zapasowego spółki lub kapitałów rezerwowych (zapasowych) – nie zmieni się wówczas majątek spółki, gdyż te kapitały były już wcześniej posiadane w spółce.

Jeśli zdecydujemy się na ten sposób to nowe udziały mogą objąć tylko Ci wspólnicy, którzy posiadają już udziały w firmie.

Decyzję o zwiększeniu kapitału zakładowego podejmuje się uchwałą na Zgromadzeniu Wspólników.

Następnie informację o zwiększeniu wartości kapitału zakładowego należy zgłosić w KRS.

Zmniejszenie wartości kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy spółki może zostać również zmniejszony. Dzieje się tak z wielu powodów np.: może się okazać, że ten kapitał zakładowy, który został określony w umowie spółki jest zbyt wysoki w stosunku do prowadzonej działalności. Wówczas wspólnicy mogą zdecydować się na wypłatę tych środków. Innym przykładem jest założenie kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego z wartości kapitału zakładowego.

Należy pamiętać o tym, że kapitał zakładowy spółki po zmniejszeniu nie może wynosić mniej niż 5000 zł.

Decyzje o zmniejszeniu kapitału zakładowego spółki także należy przegłosować na Zgromadzeniu Wspólników.

Oczywiście analogicznie jak w przypadku zwiększenia kapitału zakładowego, również wszystkie zmniejszenia wartości kapitału zakładowego należy zgłosić do KRS.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button