Zaznacz stronę

Zakładając swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoczynając działalność gospodarczą warto w pierwszej kolejności zapoznać się z różnymi preferencjami jakie są dostępne dla nowo otwieranych firm. Szczególnym mankamentem dla nowo założonych firm są składki ZUS. Przewidziane zostały jednak ulgi i zwolnienia z ZUS, z których warto skorzystać.

Z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca?

Zakładając firmę podatnik może skorzystać z ulg ZUS. Do takich ulg zalicza się ulgi ZUS na start, mały ZUS oraz mały ZUS plus.

Z których składek zwalnia ulga ZUS na start?

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, zarejestrujesz firmę w CEIDG możesz zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek:

– na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej oraz wypadkowej,

– na Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych,

-na Fundusz Pracy.

Przez jaki okres można korzystać z ulgi ZUS na start?

Ze zwolnienia z ulgi na start dla ZUS można skorzystać przez 6 miesięcy kalendarzowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy skorzystaniu z ulgi na start brane są pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zarejestruje działalność gospodarczą w połowie miesiąca to, okres obowiązywania ulgi na start rozpocznie się w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

Kto może skorzystać z ulgi ZUS na start?

Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub wznawia działalność gospodarczą po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zamknięcia ostatnio prowadzonej działalności gospodarczej i w swojej działalności wykonuje inne czynności niż wykonywał dla swojego poprzedniego pracodawcy jako pracownik w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym może skorzystać z ulgi ZUS na start.

Kto może skorzystać z ulgi mały ZUS plus?

Przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą również może skorzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS. Od 01.02.2020 r. została wprowadzona ulga mały ZUS plus. Przedsiębiorca, który prowadził już działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez okres przynajmniej 60 dni kalendarzowych i jego przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 120 000 zł może skorzystać z ulgi mały ZUS plus.

Które składki ZUS obniża ulga mały ZUS plus oraz przez jaki okres można korzystać z ulgi mały ZUS plus?

Przedsiębiorca wnioskując o zastosowanie ulgi mały ZUS plus może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

Z ulgi mały ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą.

Kto mógł skorzystać z ulgi mały ZUS (“Mała działalność gospodarcza”)?

Do dnia 31.01.2020 roku przedsiębiorcy mogli korzystać z ulgi mały ZUS. W celu skorzystania z ulgi, przedsiębiorcy musieli prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną na podstawie wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz mieć przychody za poprzedni rok kalendarzowy nie przekraczające kwoty trzydziesto-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

Jakie są różnice pomiędzy ulgą mały ZUS a mały ZUS plus?

Ulga mały ZUS plus została wprowadzona w celu skierowania jej do większej ilości firm. Przede wszystkim zmieniły się zasady zakwalifikowania do skorzystania z ulgi.

By skorzystać z ulgi mały ZUS przychód za poprzedni rok nie mógł być wyższy niż trzydziesto-krotność minimalnego wynagrodzenia, natomiast dla ulgi mały ZUS plus przychód za poprzedni rok nie może być wyższy niż 120 000 zł.

Zmieniły się również zasady obliczania składki. Dla ulgi mały ZUS składki były obliczane od przychodu uzyskanego w poprzednim roku, natomiast teraz dla Małego ZUS plus składki są liczone od dochodu.

Jako biuro Rachunkowe w swojej ofercie posiadamy również usługi kadrowe i kadrowo-płacowe. Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem kadr przez nasze biuro rachunkowe to zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy posiadają wiedzę na temat możliwych do zastosowania ulg ZUS i z przyjemnością się tą wiedzą podzielą.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button