Zaznacz stronę

Po zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS musimy dokonać jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym,  Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), a także, jeśli powstaje taki obowiązek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Odpowiadamy więc na pytanie – Jak, kiedy i gdzie zgłosić założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgłoszenie spółki do Zakładu Ubezpieczeń społecznych (ZUS)

Jeśli spółka będzie zatrudniała pracowników lub jeśli na podstawie innych przepisów powstał obowiązek jej rejestracji w ZUS to po założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy ją zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w terminie do 7 dni od daty wpisu do KRS.

Jeśli spółka nie ma obowiązku rejestracji w ZUS to dane spółki zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Zgłoszenie spółki z o.o. do urzędu skarbowego

Po zgłoszeniu spółki w ZUS należy także zgłosić ją do urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W tym celu powinniśmy złożyć lub wysłać formularz NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 21 dni od dnia wpisania spółki do KRS.

Po zarejestrowaniu spółki w KRS, urząd skarbowy i GUS zostanie automatycznie powiadomiony o jej wpisaniu, więc jeśli nie wywiążemy się z powyższego obowiązku to otrzymamy wezwanie do złożenia brakujących dokumentów.

Zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą się zgłosić m.in. wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawną. Szczegółowy zakres tego rejestru opisaliśmy w naszym artykule „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych”.

Na zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do CRBR mamy 7 dni od dnia wpisania nowo założonej spółki do KRS. W zgłoszeniu powinniśmy zostać podane dane aktualne na dzień wpisu do KRS. Rejestracji może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami odnośnie reprezentacji.

Wpisu do CRBR dokonujemy na rządowym portalu podatkowym.

Jeśli nie zgłosimy spółki do CRBR w wyznaczonym terminie, to może zostać nam naliczona kara, w wysokości do 1 mln zł.

Wypełnienie wniosków założonej spółki z o.o.

Zachęcamy by zlecić wypełnienie wniosków do biura rachunkowego, ponieważ pozwoli nam to na uniknięcie popełnienia błędu, co mogłoby skutkować konsekwencjami prawnymi.
Nasze biuro rachunkowe w ramach współpracy w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych może przygotować wszystkie dokumenty bez naliczania dodatkowych opłat.

W związku z powyższym pozostawiamy kontakt do nas i serdecznie zapraszamy do współpracy!

email: sekretariat@warido.com
telefon: +48324766777
Wycena usług księgowych: Wycena

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button