Zaznacz stronę

Czy darowizna przedsiębiorstwa córkom podlega opodatkowaniu VAT? Zgodnie z najnowszą interpretacją Szefa Krajowej Informacji Skarbowej taki rodzaj darowizny w pewnych okolicznościach podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kiedy i dlaczego?

Interpretacja nr 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM z dnia 26.06.2020r.

W sprawie o sygnaturze nr 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM podatniczka VAT prowadząca działalność gospodarczą od 1993 roku zajmującą się głównie wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o decyzję czy przekazanie jej przedsiębiorstwa w drodze darowizny córkom będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Co istotne, w skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą budynki, grunty, sprzęty biurowe, know-how, umowy z kontrahentami, kontakty handlowe i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie byłyby dalsze losy przedsiębiorstwa po jego przekazaniu w drodze darowizny?

Córki wyżej wymienionej podatniczki mają otrzymać po 50% udziału w przedsiębiorstwie w drodze darowizny. Ich matka zobowiązała się zakończyć z tym samym dniem prowadzenie tej działalności, a córki chcą owe przedsiębiorstwo włączyć do swojej spółki jawnej. Ponadto spółka jawna córek jest czynnym podatnikiem VAT.

Decyzja Krajowej Informacji Skarbowej ws. darowizny przedsiębiorstwa córkom

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej darowizna przedsiębiorstwa nie jest transakcją wyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Skutkiem tego KIS nie przyznał racji podatniczce. W uzasadnieniu czytamy, że aby uznać dostawę składników majątku jako dostawę przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu w trybie art. 6 pkt 1 ustawy, niezbędnym jest – na co wskazują wyroki TSE – element kontynuacji prowadzonej wcześniej działalności w oparciu o przedmiotowe składniki. Spółka jawna jest w tej transakcji podmiotem trzecim i to ona będzie kontynuowała działalność gospodarczą przekazanego podmiotu, po tym jak córki przeniosą do niej otrzymane udziały.

Ponadto córki otrzymać mają część ułamkową przedsiębiorstwa, a zdaniem KIS darowizny części ułamkowych przedsiębiorstwa należy traktować, jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, która mieści się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podsumowanie

Decyzja Krajowej Informacji Skarbowej jest istotna dla firm, które zakładane były w latach 80’/90′ – statystycznie to te podmioty są teraz likwidowane lub przekazywane młodszym pokoleniom w drodze darowizny. Wyżej opisana sytuacja wskazuje na to, że aby cały proces nie okazał się finalnie bardziej kosztowny niż mógłby się wydawać na początku to warto skorzystać z pomocy i wsparcia doradcy podatkowego, który doradzi optymalne rozwiązania i będzie pilnował tego, by sukcesja odbyła się zgodnie z polskimi przepisami.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button