Zaznacz stronę

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą wiele korzyści, ale wiążę się to także z obowiązkami oraz odpowiedzialnością za podejmowane działania. Pomimo tego, wiele osób decyduję się na to, żeby prowadzić własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wszyscy wiedzą jednak, jakie są obowiązki zarządu podczas prowadzenia spółki z o.o.

Aktualizacja danych spółki

Podczas gdy prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może nam się przytrafić taka sytuację, że w naszej spółce zmienią się dane.
Należy wówczas niezwłocznie (do 7 dni od momentu od dnia, w którym nastąpiła zmiana) zgłosić zmianę danych poprzez wniosek VAT-R gdy:
– utracimy prawo do zwolnienia z VAT,
– zmianie ulegnie właściwość urzędu skarbowego,
– podatnik chce zmienić zasadę rozliczeń VAT,
– zmieniamy metodę rozliczeń VAT np. Z miesięcznej na kwartalną.
lub formularz NIP-8 gdy zmieni się:
– skrócona nazwa firmy,
– wykaz rachunków bankowych,
– właściwość urzędu skarbowego przedsiębiorcy,
– adresy miejsc prowadzenia działalności,
– dane prowadzącego dokumentacje rachunkową, w tym jego NIP,
– adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
– dane kontaktowe,
– dane dotyczące poszczególnych wspólników.

Prowadzenie księgowości

Każda spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Zasady prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje ustawa z 29 września 1994. (DZ. U nr 121 poz. 591). Można zlecieć obsługę księgową do biura rachunkowego, prowadzić księgi samodzielnie lub zatrudnić księgową.

Złożenie rocznego sprawozdanie finansowego

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą składać roczne sprawozdania finansowe, mogą to zrobić samodzielnie lub zlecić wykonanie złożenia sprawozdań finansowych biurowi rachunkowemu.

Należy prowadzić księgę udziałów

Gdy prowadzimy spółkę prawa handlowego mamy obowiązek prowadzenia księgi udziałów, w której należy wpisać:
– Imię,
– nazwisko oraz adres każdego wspólnika lub jeśli wspólnikiem jest spółka to należy podać jej siedzibę,
– liczbę oraz wartość nominalną udziałów wspólnika.

Odpowiedzialność zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd odpowiada do wysokości wniesionych wkładów oznacza to, że nie odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Chyba, że działa on na szkodę spółki, może on wtedy nie tylko odpowiadać całym swoim majątkiem, ale także grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
O tym, kiedy zgłosić upadłość spółki dowiedzieć się można z krótkiego szkolenia przeprowadzonego przez biegłego sądowego dr inż. Aleksandra Walę, MBA, które dostępne jest na naszej platformie szkoleniowej w symbolicznej cenie 4,99 PLN. Szkolenie: Kiedy zgłosić upadłość spółki? Okiem biegłego sądowego.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button