fbpx

Ulga na złe długi w VAT niezgodna z regulacjami UE?

Ulga na złe długi w VAT biuro rachunkowe Rybnik

Sprawdź czy masz prawo do skorygowania swoich rozliczeń i odzyskania podatku VAT.

Ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi przewidziane w polskich przepisach VAT

Zgodnie z art. 89a ustawy VAT wierzyciel, który wykonał usługę lub dostarczył towar i nie otrzymał za nie zapłaty, może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Niemniej jednak polskie przepisy przewidują kilka wyjątków w których ulgi na złe długi nie można zastosować, dotyczy to m.in. sytuacji w których:

· na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik (lub wierzyciel) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (np. został wykreślony z listy podatników VAT),

– na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

– od daty wystawienia faktury upłynęły dwa lata (liczone od końca roku, gdy została ona wystawiona).

To właśnie te dwa pierwsze ograniczenia stały się osią sporu podatników z organami skarbowymi, którzy wielokrotnie starali się wykazać ich niezgodność z przepisami unijnymi (Dyrektywą VAT). Do tej pory skarbówka i polskie sądy najczęściej jednak orzekały w tej kwestii w sposób niekorzystny dla podatników.

Niemniej jednak, z uwagi na coraz większe wątpliwości w dniu 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem (sygn. I FSK 2261/15) zwrócił się do TSUE z pytaniem o zgodność z Dyrektywą VAT polskich przepisów o uldze na złe długi. NSA zapytał m.in. o to czy warunki ograniczające skorzystanie z ulgi wskazane w ustawie VAT są zgodne z prawem wspólnotowym.

Opinia rzecznika generalnego: polskie przepisy niezgodne z dyrektywą?

4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny TSUE Juliane Kokott wydała opinię w której wskazała, że co prawda zgodnie z prawem unijnym, a konkretnie art. 90 ust. 2 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą w pewnych przypadkach wyłączać możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w celu zapobiegania nadużyciom. Przepis ten powinien być jednak stosowany przede wszystkim w celu ograniczenia stosowania z ulgi w sytuacjach, gdy występują wątpliwości dotyczące tymczasowego bądź ostatecznego charakteru braku zapłaty. Zgodnie z opinią rzecznika, sytuacja w której dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego potwierdza natomiast fakt, że brak zapłaty będzie miał charakter ostateczny, w związku z tym odmowa możliwości skorygowania podatku VAT naliczonego w takiej sytuacji byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT.

Chociaż opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, to pozytywne rozstrzygnięcie jest o tyle prawdopodobne, że TSUE już kilkukrotnie orzekał o niezgodności podobnych przepisów z prawem unijnym, m.in. w sprawie warunków czeskich (C-127-18) czy włoskich (C-246-16).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli opinia rzecznika generalnego znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznym wyroku TSUE, najprawdopodobniej polskie przepisy ograniczające możliwość skorzystania z ulgi zostaną uznane za niezgodne z prawem unijnym i tym samym otworzą polskim podatnikom drogę do korekty swoich rozliczeń i odzyskania związanego z nimi podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na ze długi?

Jeżeli wyrok TSUE będzie zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE i TSUE orzeknie o niezgodności polskich przepisów ograniczających skorzystanie z ulgi, polscy przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali z ulgi na złe długi (nie korygowali podatku VAT naliczonego) w szczególności z uwagi na:

– upadłość, likwidację lub restrukturyzację dłużnika,

– wyrejestrowanie lub wykreślenie dłużnika z rejestru VAT,

będą mogli skorygować swoje rozliczenia VAT i odzyskać nadpłacony w związku z tym podatek. Warto również przyjrzeć się przypadkom, w których nie skorzystaliśmy z ulgi również z uwagi na inne warunki wynikające z polskich przepisów (np. przypadków gdy dłużnikiem jest konsument).

Dlatego warto już teraz ponownie przeanalizować swoje rozliczenia i zidentyfikować sytuacje w których z uwagi na ograniczenia wynikające z polskich przepisów nie skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. W przypadku, gdy zbliża się okres przedawnienia stosowne korekty warto rozważyć już dziś, pozytywny wyrok TSUE będzie bowiem oznaczał, że polskie przepisy były niezgodne z Dyrektywą VAT już od momentu ich uchwalenia. W związku z tym otworzy on drogę do korygowania okresów wstecznych.

Ankieta

1) Czy w naszej firmie w ciągu ostatnich 5 lat występowały wierzytelności przedawnione o więcej niż 90 dni?

2) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiła sytuacja w której nasz dłużnik znalazł się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji?

3) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiły sytuacje w których nasz dłużnik został wykreślony z listy podatników VAT?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, napisz do nas na tax@warido.com podając dane Twojej firmy oraz przybliżoną kwotę wierzytelności wobec dłużników, którzy znaleźli się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Pomożemy Ci ocenić potencjał do odzyskania podatku oraz skorygować Twoje rozliczenia.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.