Ulga na złe długi w VAT niezgodna z regulacjami UE?

Ulga na złe długi w VAT biuro rachunkowe Rybnik

Sprawdź czy masz prawo do skorygowania swoich rozliczeń i odzyskania podatku VAT.

Ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi przewidziane w polskich przepisach VAT

Zgodnie z art. 89a ustawy VAT wierzyciel, który wykonał usługę lub dostarczył towar i nie otrzymał za nie zapłaty, może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Niemniej jednak polskie przepisy przewidują kilka wyjątków w których ulgi na złe długi nie można zastosować, dotyczy to m.in. sytuacji w których:

· na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik (lub wierzyciel) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (np. został wykreślony z listy podatników VAT),

– na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

– od daty wystawienia faktury upłynęły dwa lata (liczone od końca roku, gdy została ona wystawiona).

To właśnie te dwa pierwsze ograniczenia stały się osią sporu podatników z organami skarbowymi, którzy wielokrotnie starali się wykazać ich niezgodność z przepisami unijnymi (Dyrektywą VAT). Do tej pory skarbówka i polskie sądy najczęściej jednak orzekały w tej kwestii w sposób niekorzystny dla podatników.

Niemniej jednak, z uwagi na coraz większe wątpliwości w dniu 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem (sygn. I FSK 2261/15) zwrócił się do TSUE z pytaniem o zgodność z Dyrektywą VAT polskich przepisów o uldze na złe długi. NSA zapytał m.in. o to czy warunki ograniczające skorzystanie z ulgi wskazane w ustawie VAT są zgodne z prawem wspólnotowym.

Opinia rzecznika generalnego: polskie przepisy niezgodne z dyrektywą?

4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny TSUE Juliane Kokott wydała opinię w której wskazała, że co prawda zgodnie z prawem unijnym, a konkretnie art. 90 ust. 2 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą w pewnych przypadkach wyłączać możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w celu zapobiegania nadużyciom. Przepis ten powinien być jednak stosowany przede wszystkim w celu ograniczenia stosowania z ulgi w sytuacjach, gdy występują wątpliwości dotyczące tymczasowego bądź ostatecznego charakteru braku zapłaty. Zgodnie z opinią rzecznika, sytuacja w której dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego potwierdza natomiast fakt, że brak zapłaty będzie miał charakter ostateczny, w związku z tym odmowa możliwości skorygowania podatku VAT naliczonego w takiej sytuacji byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT.

Chociaż opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, to pozytywne rozstrzygnięcie jest o tyle prawdopodobne, że TSUE już kilkukrotnie orzekał o niezgodności podobnych przepisów z prawem unijnym, m.in. w sprawie warunków czeskich (C-127-18) czy włoskich (C-246-16).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli opinia rzecznika generalnego znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznym wyroku TSUE, najprawdopodobniej polskie przepisy ograniczające możliwość skorzystania z ulgi zostaną uznane za niezgodne z prawem unijnym i tym samym otworzą polskim podatnikom drogę do korekty swoich rozliczeń i odzyskania związanego z nimi podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na ze długi?

Jeżeli wyrok TSUE będzie zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE i TSUE orzeknie o niezgodności polskich przepisów ograniczających skorzystanie z ulgi, polscy przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali z ulgi na złe długi (nie korygowali podatku VAT naliczonego) w szczególności z uwagi na:

– upadłość, likwidację lub restrukturyzację dłużnika,

– wyrejestrowanie lub wykreślenie dłużnika z rejestru VAT,

będą mogli skorygować swoje rozliczenia VAT i odzyskać nadpłacony w związku z tym podatek. Warto również przyjrzeć się przypadkom, w których nie skorzystaliśmy z ulgi również z uwagi na inne warunki wynikające z polskich przepisów (np. przypadków gdy dłużnikiem jest konsument).

Dlatego warto już teraz ponownie przeanalizować swoje rozliczenia i zidentyfikować sytuacje w których z uwagi na ograniczenia wynikające z polskich przepisów nie skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. W przypadku, gdy zbliża się okres przedawnienia stosowne korekty warto rozważyć już dziś, pozytywny wyrok TSUE będzie bowiem oznaczał, że polskie przepisy były niezgodne z Dyrektywą VAT już od momentu ich uchwalenia. W związku z tym otworzy on drogę do korygowania okresów wstecznych.

Ankieta

1) Czy w naszej firmie w ciągu ostatnich 5 lat występowały wierzytelności przedawnione o więcej niż 90 dni?

2) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiła sytuacja w której nasz dłużnik znalazł się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji?

3) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiły sytuacje w których nasz dłużnik został wykreślony z listy podatników VAT?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, napisz do nas na tax@warido.com podając dane Twojej firmy oraz przybliżoną kwotę wierzytelności wobec dłużników, którzy znaleźli się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Pomożemy Ci ocenić potencjał do odzyskania podatku oraz skorygować Twoje rozliczenia.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Ceny transferowe – czas na sporządzenie dokumentacji

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2022 upłynął 31 października. W obliczu nowych wyzwań i zmian legislacyjnych, jest to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty i konsekwencji niezachowania terminu, a także wskazanie, jak nasze usługi doradztwa podatkowego online mogą pomóc w tej kwestii.

Czytaj więcej »
doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »