Jaką wybrać formę zatrudnienia? Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie

jaką wybrać formę zatrudnienia biuro rachunkowe

Przedsiębiorca zatrudniając pracowników niejednokrotnie zastanawia się jaką formę zatrudnienia ma wybrać w zależności od rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej. Forma zatrudnienia zależy od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika.

Umowa o pracę

Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Jest to stosunek pracy, który jest zawierany pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem, na podstawie którego powstaje szereg praw oraz obowiązków pracodawcy i pracownika względem siebie.

Jakie dane powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Niezbędne jest określenie w niej poniższych informacji:

– danych pracodawcy oraz pracownika,

– czasu na jaki zostanie zawarta,

– zajmowanego stanowiska przez pracownika,

– miejsca wykonywania pracy,

– wymiaru czasu pracy,

– wynagrodzenia jakie będzie otrzymywać pracownik,

– daty rozpoczęcia pracy.

Cały dokument powinien zostać podpisany przez pracownika oraz pracodawcę wraz z podaniem daty jego podpisania.

Na jaki czas może zostać podpisana umowa o pracę?

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony.

Pierwsza umowa podpisywana z pracownikiem może zostać zawarta na okres próbny. Okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy i jest to czas, w którym pracodawca ma możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika względem zajmowanego stanowiska pracy.

Kolejnym czasem na jaki możemy zawrzeć umowę o pracę jest czas określony. Taka umowa nie może być zawarta na czas dłuższy niż 33 miesiące. Pracodawca może taką umowę zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 razy. Po upływie tego terminu umowa musi zostać zmieniona na czas nieokreślony.

Jakie są okresy wypowiedzenia dla poszczególnych umów o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależny od stażu pracy pracownika. Jest on inny dla umowy na okres próbny oraz taki sam dla umowy na czas nieokreślony jak i określony.

Okresy wypowiedzenie dla umowy na okres próbny wynoszą:

– Trzy dni robocze w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie,

– Tydzień- w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie,

– Dwa tygodnie- w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres trzech miesięcy.

Okresy wypowiedzenia dla umowy na czas nieokreślony i określony wynoszą:

– Dwa tygodnie – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy,

– Miesiąc – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

– Trzy miesiące – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres przynajmniej 3 lat.

Umowa o dzieło

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilno-prawną jaką jest umowa o dzieło.

Umowa o dzieło jest zawierana zazwyczaj w sytuacji konieczności osiągnięcia rezultatu z wykonania zleconej czynności. Przykładowo, jeśli pracodawca potrzebuje stworzenia strony internetowej dla swojej firmy, to może to zlecić pracownikowi, z którym podpisze umowę o dzieło. Praca, która jest do wykonania w ramach umowy o dzieło, musi być możliwa do jednoznacznego zweryfikowania po jej wykonaniu.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o dzieło?

Podpisując umowę o dzieło z pracownikiem, powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

– dane pracodawcy oraz pracownika,

– określenie jakie dzieło ma zostać wykonane,

– wynagrodzenie za wykonanie określonej czynności,

– czas wykonania zamówienia oraz czas odbioru tego zamówienia.

Umowa zlecenie

Kolejną umową cywilno-prawną jest umowa zlecenie. Umowa zlecenie to forma zatrudnienia, która jest stosowana w przypadku, gdy pracodawca potrzebuje wykonania danej pracy przez pracownika, ale nie potrzebuje określenia czasu, ani miejsca wykonania tego zlecenia. Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia może zostać zlecona osobie trzeciej, jeśli tak przewiduje podpisana umowa.

Jakie informacje powinna zawierać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące informacje:

– dane zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy,

– określenie czynności jakie mają być wykonane w ramach zlecenia,

– wynagrodzenie jakie będzie wypłacone za zrealizowanie zlecenia oraz zasady wypowiedzenia umowy.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika?

W zależności od formy zatrudnienia zmieniają się koszty zatrudnienia pracownika przez pracodawcę.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy o pracę?


W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wypłacane ze stosunku umowy o pracę wynosi 2 600 zł brutto. Zatrudniając pracownika na umowę o pracę całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z tą umową wynosi 3 132,48 zł.

Przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę pracodawca musi opłacać:

– składki na ubezpieczenia społeczne,
– zdrowotne,
– podatek oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy zlecenie?


W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie w 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto. W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, koszty jakie poniesie pracodawca są zależne od tego, czy pracownik jest gdzieś aktualnie zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku gdy umowa zlecenie zawierana z pracownikiem jest aktualnie jedyną formą zatrudnienia przez pracownika, to Zleceniodawca ponosi koszt związany z opłaceniem dla Zleceniobiorcy składek ZUS. W sytuacji opłacania przez pracodawcę pełnych składek koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie jest taki sam jak w przypadku zawierania umowy o pracę.

Jaki są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy o dzieło?


Gdy pracodawca podpisuje umowę o dzieło z wykonawcą, to jego kosztem zatrudnienia jest jedynie wynagrodzenie brutto, które jest należne osobie wykonującej dzieło. W przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS.

Jaka formę zatrudnienia wybrać?

Podsumowanie

Podsumowując, forma zatrudnienia pracownika jest zależna od charakteru i rodzaju pracy jaką ma dla pracodawcy wykonać pracownik. Przy podpisywaniu umowy, nie można brać pod uwagę tylko kosztów zatrudnienia pracownika, ale trzeba się zastanowić nad tym jaka praca ma zostać wykonana. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na ogólne pytanie; jaka forma działalności jest najlepsza. Kluczem do dobrania odpowiedniej formy zatrudnienia dla wykonania poszczególnej pracy w danej firmie jest jej analiza.

Jeśli możemy Ci pomóc w dobraniu formy zatrudnienia pracownika to zapraszamy do kontaktu. Nasz dział kadrowy zna szczegóły zatrudniania pracowników w ramach umów o pracę, umów o dzieło lub umów zlecenia. Dział kadrowy jest w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia, dzięki czemu pracodawcy będzie łatwiej dostosować formę zatrudnienia do konkretnego rodzaju pracy, która ma zostać wykonana.

Kliknij i uzyskaj indywidualną wycenę naszych usług.

Czytaj też:
Zatrudnienie ucznia / osoby poniżej 26 roku życia
Dokumenty potrzebne do umowy o pracę
Jak rozwiązać umowę o pracę?
Zatrudnienie studenta

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.