Kiedy i jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem

Jakie są możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem?


Pracodawca niejednokrotnie musi się zastanawiać w jaki sposób może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem.

Informujemy więc, że umowę można rozwiązać:

  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • za porozumieniem stron,
  • po upływie terminu na jaki umowa została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – z czym się wiążę?


Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracodawca wręcza pracownikowi sporządzone na piśmie wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia w przypadku, gdy jego firma jest w likwidacji, ogłasza upadłość albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę na czas nieokreślony w wypowiedzeniu musi podać przyczynę wypowiedzenia umowy oraz zamieścić pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia

W przepisach istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia może zarówno pracownik jak i pracodawca. Kodeks pracy reguluje i określa przesłanki, dla których można zastosować rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia i zastosować zwolnienie dyscyplinarne pracownika, gdy:

  • pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,
  • pracownik popełnił przestępstwo, które powoduje, że nie może dalej pełnić zajmowanego stanowiska pracy,
  • pracownik utracił uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, gdy pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby. Występuje to w sytuacji, gdy:

  • staż pracy pracownika wynosi krócej niż 6 miesięcy, a niezdolność do pracy pracownika trwa dłużej niż trzy miesiące,
  • staż pracy pracownika wynosi co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo poprzez chorobę zawodową i trwa dłużej niż łączny okres pobierania zasiłku i wynagrodzenia z tego tytułu oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron polega na porozumieniu pracodawcy z pracownikiem odnośnie terminu rozwiązania stosunku pracy. Dzięki takiemu porozumieniu pracownik i pracodawca mogą sami ustalić jaki okres wypowiedzenia będzie dla obu stron najkorzystniejszy. Może to być zarówno dłuższy jak i krótszy okres wypowiedzenia niż wynikający z podpisanej umowy i stażu pracy, jednakże obie strony muszą wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Jeśli jedna ze stron nie zaakceptuje propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron, to umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Rozwiązanie umowy po upływie terminu na jaki umowa została zawarta

W przypadku, gdy umowa o pracę została zawarta na czas określony. Zarówno pracodawca jak i pracownik nie muszą takiej umowy przedłużać, w tej sytuacji zakończy się ona po upływie okresu na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jeśli prowadzisz firmę i potrzebujesz wsparcia w tym zakresie – zgłoś się do nas. Nasz dział kadrowy pomoże w dopełnieniu formalności związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem.

Czytaj też:
Zatrudnienie ucznia / osoby poniżej 26 roku życia
Dokumenty potrzebne do umowy o pracę
Jaka umowa o pracę jest najlepsza?
Zatrudnienie studenta

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

eksploracja-ksiegowosci

Co to jest eksploracja księgowości?

Precyzyjne zarządzanie księgowością to klucz do sukcesu każdej organizacji. Zarówno właściciele, jak i kierownictwo są zobowiązani do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej firmy, aby gwarantować jej trwałość i ekspansję. Niemniej jednak (…)

Czytaj więcej »
otwarcie-biznesu-w-sieci

Otwarcie biznesu w sieci – kluczowe informacje

Uruchomienie własnej firmy to skomplikowany zadanie, związane z dokładnym planowaniem i przygotowaniem różnych aspektów. Jest to klucz do ewentualnej realizacji sukcesu. W kontekście zawiłości biurokratycznych, spotykanych w siedzibach różnych instytucji, cały proces może wywoływać (…)

Czytaj więcej »
ocena-wartosci-firm

Ocena wartości firm

Wycena przedsiębiorstw ma różne cele oraz funkcje. Może służyć jako wsparcie decyzyjne – i umożliwiać podejmowanie optymalnych z punktu widzenia firmy decyzji – lub jako informacja dla organów udzielających finansowania. Można ją (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej