Zatrudnienie pracownika młodocianego, do 26 roku życia, uczniów i studentów

zatrudnienie-pracownika-mlodocianego-do-26-roku-zycia

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 13.12.2023 r.

Zatrudniając osobę młodocianą należy pamiętać o specjalnych regulacjach prawnych, które dotyczą tego rodzaju zatrudnienia. Zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czasu pracy, a także pozostałych przepisów. Jakich? Zapraszamy do treści artykułu.

Kiedy można zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Osoba młodociana może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia do wykonywania lekkich prac lub w celu zatrudnienia do przygotowania zawodowego.

Co musi zrobić pracodawca,
by zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę młodocianą musi zweryfikować, czy ta osoba ma ukończoną szkołę podstawową oraz musi posiadać orzeczenie lekarskie informujące o tym, że wykonywana praca nie zagraża jego zdrowiu.

W przypadku zatrudnienia osoby młodocianej pracodawca musi przedstawić przedstawicielowi ustawowemu informację o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami, które są związane z wykonywaną pracą przez młodocianego.

Czy można zatrudnić osobę młodocianą,
która nie ukończyła szkoły podstawowej?

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, która ukończyła 15 lat w przypadku nieukończenia przez nią szkoły podstawowej na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jeśli otrzymała zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej oraz uzyskała potwierdzenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na podjęcie pracy lub praca ma być wykonywana w oddziale przysposabiającym do pracy znajdującego się w szkole podstawowej.

Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik młodociany?

Pracownik młodociany podlega badaniom wstępnym oraz badaniom okresowym, które są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia.

W przypadku otrzymania przez pracodawcę orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz orzeka, że wykonywana praca przez młodocianego zagraża jego zdrowiu, to obowiązkiem pracodawcy jest zmiana rodzaju wykonywanej pracy przez młodocianego. Jeśli pracodawca nie ma możliwości, by zmienić rodzaj pracy, to musi on rozwiązać umowę z pracownikiem młodocianym oraz wypłacić mu odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika młodocianego?

Pracodawca zatrudniając młodocianego ustalając jego wymiar i czas pracy musi wziąć pod uwagę ilość godzin nauki oraz rozkład zajęć młodocianego. Tygodniowo w trakcie zajęć szkolnych czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin. Dziennie w przypadku dni nie wolnych od szkoły czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 2 godzin. W okresie ferii czas pracy młodocianego dobowo nie może przekraczać 7 godzin, a tygodniowo 35 godzin pracy. W przypadku młodocianego do 16 lat czas ten jest skrócony do 6 godzin dziennie.

Dodatkowo nie ma możliwości zatrudnienia pracownika młodocianego w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Co musi zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać rodzaj pracy, czas oraz miejsce obywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania.

Zatrudnienia osoby do 26 roku życia,
a zwolnienie z PIT

Pracownik, który nie ukończył 26 roku życia jest z zwolniony z PIT, jeśli zawarł stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8.

Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika w powyższej formie i nieukończenia przez niego 26 roku życia, jest zobowiązany do odpowiedniego automatycznego zastosowania zwolnienia z podatku.

Zwolnienie z PIT w tym przypadku jest ograniczone. Limit przychodów do zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł. Jeśli podatnik złoży wniosek o niestosowanie zwolnienia, to pracodawca będzie pracownikowi potrącał zaliczki na PIT. Może się tak zdarzyć w przypadku podjęcia kilku umów o pracę przez pracownika.

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie,
a zwolnienie z opłacania składek ZUS

Pracodawca zatrudniając studenta na umowę zlecenie w przypadku nieukończenia przez niego 26-roku życia nie musi opłacać za niego składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby te mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego uczelni bądź rodziców. Pracodawca, aby zastosować zwolnienie z opłacania składek społecznych może wymagać od pracownika zaświadczenia statusu studenta lub ksera legitymacji studenckiej.

Zatrudnianie osoby młodocianej 2024

Zatrudniając osobę młodocianą należy pamiętać o specjalnych regulacjach prawnych, które dotyczą tego rodzaju zatrudnienia. Zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czasu pracy, a także pozostałych przepisów.

Kiedy można zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Osoba młodociana może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia do wykonywania lekkich prac lub w celu zatrudnienia do przygotowania zawodowego.

Wymagania dla pracodawcy

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę młodocianą musi zweryfikować, czy ta osoba ma ukończoną szkołę podstawową oraz musi posiadać orzeczenie lekarskie informujące o tym, że wykonywana praca nie zagraża jego zdrowiu.

Zatrudnienie osoby młodocianej bez ukończenia szkoły podstawowej

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, która ukończyła 15 lat w przypadku nieukończenia przez nią szkoły podstawowej na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jeśli otrzymała zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej oraz uzyskała potwierdzenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na podjęcie pracy.

Badania lekarskie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany podlega badaniom wstępnym oraz badaniom okresowym, które są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia.

Wymiar czasu racy pracownika młodocianego

Pracodawca zatrudniając młodocianego ustalając jego wymiar i czas pracy musi wziąć pod uwagę ilość godzin nauki oraz rozkład zajęć młodocianego.

Umowa o pracy w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać rodzaj pracy, czas oraz miejsce obywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

Pracownik, który nie ukończył 26 roku życia jest zwolniony z PIT, jeśli zawarł stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Zatrudnienie ucznia lub studenta 

Zatrudnienie ucznia lub studenta to dla firmy często okazja na uzupełnienie braków kadrowych. Dla pracodawcy jest to szansa na zmniejszenie kosztów, ponieważ od pensji dla ucznia lub studenta niekiedy nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne – dotyczy to głównie przypadków gdy zawierana jest umowa zlecenie.

Umowa zlecenie

Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z tym, co zostało wspomniane wcześniej, umowa zlecenia zawierana z uczniami szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz studentami (do ukończenia przez nich 26. roku życia) zwolniona jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wynagrodzenie studenta

Jak zostało wspomniane, umowa zlecenie może być wykonywana bezpłatnie. Jeśli jednak strony umowy zdecydują się na zawarcie jej odpłatnie, muszą pamiętać o zachowaniu minimalnej stawki godzinowej.

Standardowe opodatkowanie umowy zlecenia

Przychody wynikające z umowy zlecenia kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Opodatkowanie takiego przychodu może mieć formę ryczałtu (12%) lub opodatkowania na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie umowy zlecenia studenta lub ucznia do 26 roku życia

Od 2019 roku w życie weszły nowe przepisy, określające że osoby spełniające odpowiednie warunki mogą skorzystać z ulgi – zwolnienie z PIT dla młodych.


Oferta Warido

W obliczu złożonych przepisów prawa pracy i płac, nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne wsparcie w – usługi kadrowo płacowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości aktualnych przepisów, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń z pracownikami, obliczania wynagrodzeń, sporządzania umów oraz zarządzania dokumentacją kadrową.

Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby wszystkie procesy kadrowo-płacowe w Państwa firmie przebiegały płynnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoli na skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia działalności.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.