fbpx

Zatrudnienie pracownika młodocianego, do 26 roku życia, uczniów i studentów

zatrudnienie-pracownika-mlodocianego-do-26-roku-zycia

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 13.12.2023 r.

Zatrudniając osobę młodocianą należy pamiętać o specjalnych regulacjach prawnych, które dotyczą tego rodzaju zatrudnienia. Zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czasu pracy, a także pozostałych przepisów. Jakich? Zapraszamy do treści artykułu.

Kiedy można zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Osoba młodociana może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia do wykonywania lekkich prac lub w celu zatrudnienia do przygotowania zawodowego.

Co musi zrobić pracodawca,
by zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę młodocianą musi zweryfikować, czy ta osoba ma ukończoną szkołę podstawową oraz musi posiadać orzeczenie lekarskie informujące o tym, że wykonywana praca nie zagraża jego zdrowiu.

W przypadku zatrudnienia osoby młodocianej pracodawca musi przedstawić przedstawicielowi ustawowemu informację o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami, które są związane z wykonywaną pracą przez młodocianego.

Czy można zatrudnić osobę młodocianą,
która nie ukończyła szkoły podstawowej?

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, która ukończyła 15 lat w przypadku nieukończenia przez nią szkoły podstawowej na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jeśli otrzymała zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej oraz uzyskała potwierdzenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na podjęcie pracy lub praca ma być wykonywana w oddziale przysposabiającym do pracy znajdującego się w szkole podstawowej.

Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik młodociany?

Pracownik młodociany podlega badaniom wstępnym oraz badaniom okresowym, które są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia.

W przypadku otrzymania przez pracodawcę orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz orzeka, że wykonywana praca przez młodocianego zagraża jego zdrowiu, to obowiązkiem pracodawcy jest zmiana rodzaju wykonywanej pracy przez młodocianego. Jeśli pracodawca nie ma możliwości, by zmienić rodzaj pracy, to musi on rozwiązać umowę z pracownikiem młodocianym oraz wypłacić mu odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika młodocianego?

Pracodawca zatrudniając młodocianego ustalając jego wymiar i czas pracy musi wziąć pod uwagę ilość godzin nauki oraz rozkład zajęć młodocianego. Tygodniowo w trakcie zajęć szkolnych czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin. Dziennie w przypadku dni nie wolnych od szkoły czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 2 godzin. W okresie ferii czas pracy młodocianego dobowo nie może przekraczać 7 godzin, a tygodniowo 35 godzin pracy. W przypadku młodocianego do 16 lat czas ten jest skrócony do 6 godzin dziennie.

Dodatkowo nie ma możliwości zatrudnienia pracownika młodocianego w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Co musi zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać rodzaj pracy, czas oraz miejsce obywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania.

Zatrudnienia osoby do 26 roku życia,
a zwolnienie z PIT

Pracownik, który nie ukończył 26 roku życia jest z zwolniony z PIT, jeśli zawarł stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8.

Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika w powyższej formie i nieukończenia przez niego 26 roku życia, jest zobowiązany do odpowiedniego automatycznego zastosowania zwolnienia z podatku.

Zwolnienie z PIT w tym przypadku jest ograniczone. Limit przychodów do zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł. Jeśli podatnik złoży wniosek o niestosowanie zwolnienia, to pracodawca będzie pracownikowi potrącał zaliczki na PIT. Może się tak zdarzyć w przypadku podjęcia kilku umów o pracę przez pracownika.

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie,
a zwolnienie z opłacania składek ZUS

Pracodawca zatrudniając studenta na umowę zlecenie w przypadku nieukończenia przez niego 26-roku życia nie musi opłacać za niego składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby te mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego uczelni bądź rodziców. Pracodawca, aby zastosować zwolnienie z opłacania składek społecznych może wymagać od pracownika zaświadczenia statusu studenta lub ksera legitymacji studenckiej.

Zatrudnianie osoby młodocianej 2024

Zatrudniając osobę młodocianą należy pamiętać o specjalnych regulacjach prawnych, które dotyczą tego rodzaju zatrudnienia. Zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czasu pracy, a także pozostałych przepisów.

Kiedy można zatrudnić ucznia / osobę młodocianą?

Osoba młodociana może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia do wykonywania lekkich prac lub w celu zatrudnienia do przygotowania zawodowego.

Wymagania dla pracodawcy

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę młodocianą musi zweryfikować, czy ta osoba ma ukończoną szkołę podstawową oraz musi posiadać orzeczenie lekarskie informujące o tym, że wykonywana praca nie zagraża jego zdrowiu.

Zatrudnienie osoby młodocianej bez ukończenia szkoły podstawowej

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, która ukończyła 15 lat w przypadku nieukończenia przez nią szkoły podstawowej na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jeśli otrzymała zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej oraz uzyskała potwierdzenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na podjęcie pracy.

Badania lekarskie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany podlega badaniom wstępnym oraz badaniom okresowym, które są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia.

Wymiar czasu racy pracownika młodocianego

Pracodawca zatrudniając młodocianego ustalając jego wymiar i czas pracy musi wziąć pod uwagę ilość godzin nauki oraz rozkład zajęć młodocianego.

Umowa o pracy w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać rodzaj pracy, czas oraz miejsce obywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

Pracownik, który nie ukończył 26 roku życia jest zwolniony z PIT, jeśli zawarł stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Zatrudnienie ucznia lub studenta 

Zatrudnienie ucznia lub studenta to dla firmy często okazja na uzupełnienie braków kadrowych. Dla pracodawcy jest to szansa na zmniejszenie kosztów, ponieważ od pensji dla ucznia lub studenta niekiedy nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne – dotyczy to głównie przypadków gdy zawierana jest umowa zlecenie.

Umowa zlecenie

Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z tym, co zostało wspomniane wcześniej, umowa zlecenia zawierana z uczniami szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz studentami (do ukończenia przez nich 26. roku życia) zwolniona jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wynagrodzenie studenta

Jak zostało wspomniane, umowa zlecenie może być wykonywana bezpłatnie. Jeśli jednak strony umowy zdecydują się na zawarcie jej odpłatnie, muszą pamiętać o zachowaniu minimalnej stawki godzinowej.

Standardowe opodatkowanie umowy zlecenia

Przychody wynikające z umowy zlecenia kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Opodatkowanie takiego przychodu może mieć formę ryczałtu (12%) lub opodatkowania na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie umowy zlecenia studenta lub ucznia do 26 roku życia

Od 2019 roku w życie weszły nowe przepisy, określające że osoby spełniające odpowiednie warunki mogą skorzystać z ulgi – zwolnienie z PIT dla młodych.


Oferta Warido

W obliczu złożonych przepisów prawa pracy i płac, nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne wsparcie w – usługi kadrowo płacowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości aktualnych przepisów, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń z pracownikami, obliczania wynagrodzeń, sporządzania umów oraz zarządzania dokumentacją kadrową.

Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby wszystkie procesy kadrowo-płacowe w Państwa firmie przebiegały płynnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoli na skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia działalności.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.