Subwencja z PFR – warunki umorzenia

warunki zwrotu subwencji z pfr

W związku z przydzielanymi subwencjami z Polskiego Funduszu Rozwoju, chcielibyśmy przypomnieć o warunkach, które należy spełnić by subwencja podlegała zwrotowi tylko w 25%, szczególnie że niektóre z nich należy zrealizować już do końca 2020 roku. Jakie są warunki umorzenia subwencji z PFR?

Kto mógł ubiegać się o subwencję z PFR?

Subwencję z PFR mogła otrzymać każda firma, która spełniała łącznie 6 następujących warunków:

– posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski;

– prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

– na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek.

– zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca) lub zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR i jednocześnie nie jest mikrofirmą (MŚP);

– odnotowała spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu począwszy od lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku 2019. Przy czym spadek obrotów miał miejsce na skutek COVID-19;

– na dzień składania wniosku firma ubiegająca się o subwencję prowadzi działalność gospodarczą, nie jest w likwidacji, nie zostało wobec niej otwarte postępowanie upadłościowe lub postępowanie restrukturyzacyjne.

Jaka część subwencji z PFR nie podlega zwrotowi?

Wsparcie z PFR może nie podlegać zwrotowi w maksymalnie 75%, co oznacza, że podmiot zobligowany jest przy spełnieniu określonych warunków do zwrotu jedynie 25% subwencji.

Jeśli chodzi o warunki, to dla mikroprzedsiębiorców przewidziane zostały dwa, a dla małych i średnich firm trzy.

Jakie są warunki umorzenia zwrotu subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców?

W przypadku mikroprzedsiębiorców jest to:

– kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia);

– utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

Jakie są warunki umorzenia zwrotu subwencji z PFR dla małych i średnich firm?

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą spełnić następujące warunki, by subwencja została umorzona w 75%:

– kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia);

– utrzymać stan zatrudnienia (25 proc.);

– ponieść straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

§11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który brzmi następująco:

11. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:
a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję z PFR w związku ze skutkami COVID-19 są zobowiązani dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS jest to pełny wydruk z KRS, a w przypadku działalności gospodarczej jest to wyciąg z CEIDG. Jeśli wniosek składany był przez pełnomocnika to należy dostarczyć do banku pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem, który znajduje się tutaj: https://warido.com/Pelnomocnictwo_PFR_zal_nr_2.pdf

Ponadto należy złożyć oświadczenie o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Wzór tego oświadczenia znajduje się tutaj: https://warido.com/Oswiadczenie_PFR_zal_nr_3.pdf

Niewywiązanie się z tego obowiązku może doprowadzić do konieczności zwrotu subwencji w pełnym wymiarze!

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.