Zaznacz stronę

Wielu studentów jeszcze w trakcie nauki postanawia pracować, by zdobyć doświadczenie lub po prostu dorobić do studenckiego portfela. Jakie składki należy zapłacić, gdy zatrudniamy studenta? Jaka umowę wybrać i kiedy następuje zwolnienie studenta z ZUS? 

Status studenta

Zacząć należy od sprecyzowania osoby studenta. Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Studentem nie jest osoba na studiach doktoranckich ani studiach podyplomowych. Utrata statusu studenta następuje: 

  • w dniu skreślenia z listy studentów; 
  • w dniu złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego.

Wyjątkiem są kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne i weterynaryjne, gdzie jest to dzień złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu oraz dzień zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki w przypadku studiów farmaceutycznych. 

Dokumentem potwierdzającym status studenta jest ważna legitymacja studencka lub też specjalne zaświadczenie (wydawane przez dziekanat). 

Zatrudnienie studenta a składki ZUS 

Osoby studiujące, poniżej 26 r.ż. w przypadku podpisania umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym, emerytalnym, rentowym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Należy dodać, że tryb studiów (dzienny, zaoczny czy wieczorowy) ani obywatelstwo czy kraj odbywania studiów, nie mają wpływu – studenci zwolnieni są ze składek ZUS do ukończenia 26 r. ż.  

Studenci w rozumieniu wyżej przedstawionej definicji wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie by posiadać ubezpieczenie zdrowotne, muszą być zadeklarowani jako członkowie rodziny osób podlegających ubezpieczeniu. Upraszczając, są zgłaszani są do ubezpieczenia jednego z rodziców, który obowiązkowo podlega temu ubezpieczeniu. Jeśli student nie ma takiej możliwości, może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię. 

Zatrudnienie studenta a umowa zlecenie 

Pracodawcy chętnie oferują studentom umowy zlecenia, ze względu na wyżej opisany brak składek, co przekłada się na mniejszy koszt utrzymania pracownika dla firmy. 

Po utracie statusu studenta lub po ukończeniu 26. roku życia, osoba studiująca, mimo posiadania statusu studenta, objęta będzie ubezpieczeniem na zasadach ogólnych, a opłacenie składek ZUS stanie się obowiązkiem pracodawcy. 

Zatrudnienie studenta a umowa o pracę 

Student będący w stosunku na umowie o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowymchorobowemu oraz wypadkowemu, bez względu na wiek i rodzaj uczelni. Należy dodać, że składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacają za studentów w całości z własnych środków płatnicy składek, a składki na ubezpieczenie chorobowe finansują w całości z własnych środków studenci. 

Podsumowując, łatwo zauważyć, że pracodawcy mogą wiele zyskać zatrudniając studenta. Dla osoby kształcącej się podpisanie umowy, niezależenie od jej rodzaju, jest szansą nabycia doświadczenia i łatwiejszego wejścia na rynek pracy w przyszłości.  

Jeśli nasz artykuł o zatrudnianiu studentów dla Ciebie przydatny i masz dodatkowe pytania związane z tą kwestią zapraszamy do kontaktu.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button