Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika?

Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika biuro rachunkowe warido

Zatrudnienie pracownika wiąże się z przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych przez polskie przepisy, a także zgłoszeniem pracownika do ZUS. Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika? Do kiedy zgłosić pracownika do ZUS?

Jakie są obowiązki pracodawcy podczas zatrudniania pracownika?

Pracodawca decydując się zatrudnić pracownika powinien:

– podpisać z pracownikiem umowę,

– skierować pracownika na badania lekarskie,

– przeprowadzić pracownikowi szkolenie BHP,

– zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Obowiązkiem pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika jest skierowanie go na badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku.

Pracodawca przekazuje pracownikowi poprawnie wypełniony druk skierowania na badania lekarskie w dwóch egzemplarzach. Po przeprowadzeniu badań, jeden egzemplarz jest dla pracownika, drugi dla pracodawcy.

Elementy, które muszą zostać wypełnione w skierowaniu na badania lekarskie:

– oznaczenie pracodawcy,

– imię i nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania pracownika,

– podanie stanowiska pracy jakie ma zajmować pracownik,

– opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach.

Kto może przeprowadzić pracownikowi
szkolenie BHP ?

Szkolenie BHP pracownika może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i jest przeszkolona w tym zakresie. Pracodawca może też zlecić firmie zewnętrznej przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego swojego pracownika.

Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy konieczne jest podpisanie karty szkolenia wstępnego, która musi być przechowywana w aktach pracowniczych.

Ile jest czasu na zgłoszenie pracownika do ZUS?

Pracodawca zatrudniając pracownika na umowę o pracę ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić tego pracownika do ZUS, poprzez złożenie druku ZUS ZUA.

Pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia pracy do dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy.

Jakie dokumenty powinien zgromadzić pracodawca przy zatrudnianiu pracownika?


Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracownik powinien wypełnić kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w którym podaje swoje dane osobowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracownik powinien również przedstawić pracodawcy swoje świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy.

Jakie dokumenty powinien podpisać pracownik oprócz umowy o pracę?


Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca w ciągu 7 dni powinien przekazać pracownikowi informację dodatkową informującą o obowiązującej pracownika dobowej oraz tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, wymiarze urlopu, okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym.

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę powyżej 20 pracowników, pracodawca dodatkowo musi poinformować pracownika o porze nocnej, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz o sposobie potwierdzania przez pracownika obecności w pracy i sposobie informowania o jego nieobecności.

Istotne jest również zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi w tym z regulaminem pracy, układem zbiorowym, tajemnicy służbowej i zawodowej oraz przepisami bhp i równego traktowania. Pracodawca musi również poinstruować pracownika o zakresie jego obowiązków zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy. Powinien również poinformować pracownika jakie ponosi ryzyko zawodowe oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem dla życia i zdrowia mogącymi wystąpić w zakładzie pracy.

Zatrudniając pracownika trzeba dopełnić szeregu formalności. Jeśli potrzebujesz wsparcia w powyższym zakresie zapraszamy do skorzystania z naszych usług kadrowych, gdzie podpowiemy jakie elementy są niezbędne przy zatrudnieniu pracownika, a także przygotujemy dla Ciebie i Twoich pracowników komplet dokumentów, które wystarczy podpisać.

Czytaj też:
Zatrudnienie ucznia / osoby poniżej 26 roku życia
Zatrudnienie studenta
Jak rozwiązać umowę o pracę?
Jaka umowa o pracę jest najlepsza?

AKTUALIZACJA 2023 R.

Zatrudnienie pracownika wiąże się z przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych przez polskie przepisy oraz zgłoszeniem pracownika do ZUS. Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej, która składa się z akt osobowych pracowników oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracownik powinien wypełnić kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz przedstawić pracodawcy swoje świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, przeprowadzić szkolenie BHP oraz poinformować go o podstawowych warunkach pracyPracodawca ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do ZUS poprzez złożenie druku ZUS ZUA.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Ceny transferowe – czas na sporządzenie dokumentacji

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2022 upłynął 31 października. W obliczu nowych wyzwań i zmian legislacyjnych, jest to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty i konsekwencji niezachowania terminu, a także wskazanie, jak nasze usługi doradztwa podatkowego online mogą pomóc w tej kwestii.

Czytaj więcej »
doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »