Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika?

Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika biuro rachunkowe warido

Zatrudnienie pracownika wiąże się z przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych przez polskie przepisy, a także zgłoszeniem pracownika do ZUS. Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu pracownika? Do kiedy zgłosić pracownika do ZUS?

Jakie są obowiązki pracodawcy podczas zatrudniania pracownika?

Pracodawca decydując się zatrudnić pracownika powinien:

– podpisać z pracownikiem umowę,

– skierować pracownika na badania lekarskie,

– przeprowadzić pracownikowi szkolenie BHP,

– zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Obowiązkiem pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika jest skierowanie go na badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku.

Pracodawca przekazuje pracownikowi poprawnie wypełniony druk skierowania na badania lekarskie w dwóch egzemplarzach. Po przeprowadzeniu badań, jeden egzemplarz jest dla pracownika, drugi dla pracodawcy.

Elementy, które muszą zostać wypełnione w skierowaniu na badania lekarskie:

– oznaczenie pracodawcy,

– imię i nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania pracownika,

– podanie stanowiska pracy jakie ma zajmować pracownik,

– opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach.

Kto może przeprowadzić pracownikowi
szkolenie BHP ?

Szkolenie BHP pracownika może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i jest przeszkolona w tym zakresie. Pracodawca może też zlecić firmie zewnętrznej przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego swojego pracownika.

Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy konieczne jest podpisanie karty szkolenia wstępnego, która musi być przechowywana w aktach pracowniczych.

Ile jest czasu na zgłoszenie pracownika do ZUS?

Pracodawca zatrudniając pracownika na umowę o pracę ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić tego pracownika do ZUS, poprzez złożenie druku ZUS ZUA.

Pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia pracy do dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy.

Jakie dokumenty powinien zgromadzić pracodawca przy zatrudnianiu pracownika?


Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracownik powinien wypełnić kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w którym podaje swoje dane osobowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracownik powinien również przedstawić pracodawcy swoje świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy.

Jakie dokumenty powinien podpisać pracownik oprócz umowy o pracę?


Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca w ciągu 7 dni powinien przekazać pracownikowi informację dodatkową informującą o obowiązującej pracownika dobowej oraz tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, wymiarze urlopu, okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym.

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę powyżej 20 pracowników, pracodawca dodatkowo musi poinformować pracownika o porze nocnej, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz o sposobie potwierdzania przez pracownika obecności w pracy i sposobie informowania o jego nieobecności.

Istotne jest również zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi w tym z regulaminem pracy, układem zbiorowym, tajemnicy służbowej i zawodowej oraz przepisami bhp i równego traktowania. Pracodawca musi również poinstruować pracownika o zakresie jego obowiązków zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy. Powinien również poinformować pracownika jakie ponosi ryzyko zawodowe oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem dla życia i zdrowia mogącymi wystąpić w zakładzie pracy.

Zatrudniając pracownika trzeba dopełnić szeregu formalności. Jeśli potrzebujesz wsparcia w powyższym zakresie zapraszamy do skorzystania z naszych usług kadrowych, gdzie podpowiemy jakie elementy są niezbędne przy zatrudnieniu pracownika, a także przygotujemy dla Ciebie i Twoich pracowników komplet dokumentów, które wystarczy podpisać.

Czytaj też:
Zatrudnienie ucznia / osoby poniżej 26 roku życia
Zatrudnienie studenta
Jak rozwiązać umowę o pracę?
Jaka umowa o pracę jest najlepsza?

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Deklaracja PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC.

Czytaj więcej »
ZSWA ZUS

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić?

Czytaj więcej »
Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej