Jaki podział udziałów wybrać w spółce z o.o.?

jaki-podzial-udzialow-wybrac-w-spolce-z-o-o

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 18.12.2023 r.

Zakładając spółkę z o.o. jesteśmy zobligowani do wpłaty kapitału zakładowego w wysokości minimum 5000 PLN. Proporcjonalnie do wielkości wpłat wspólnicy otrzymują udziały w spółce z o.o. Jaki podział udziałów wybrać w spółce z o.o.?

Na co ma wpływ proporcja udziałów w spółce z o.o.?

Posiadając udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymujemy dywidendy proporcjonalnie do ilości udziałów. Stosunek udziałów ma także wpływ na głosowania zarządu. Na posiedzeniu zarządu, żeby przegłosować daną uchwałę potrzebujemy bezwzględnej większości głosów. Oznacza to, że potrzebujemy, by udziałowcy, którzy posiadają łącznie ponad 50% (udziałów) zagłosowali na “tak”.
Istnieją także takie przypadki, w których, by wygrać głosowanie będziemy potrzebowali większości kwalifikowanej jest to więcej niż 50%(udziałów). O takich przypadkach ustawodawca pisze między innymi w Art. 246. § 1.:

Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

A także w Art. 96 § 2.:

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.

Jak wyglądają składki ZUS dla udziałowców spółki z o.o.? 


Co do zasady, gdy jesteśmy niezatrudnionym na umowę o pracę wspólnikiem wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialności, nie podlegamy obowiązkowi opłaceniu ZUS. Jednakże, należy uważać, żeby proporcja udziałów pomiędzy jednym a drugim wspólnikiem nie wynosiła 99% do 1 % lub podobnie skrajnych liczb. Ponieważ możemy wtedy zostać oskarżeni o iluzoryczną dysproporcję udziałów. Co będzie skutkowało obowiązkiem opłacania składek ZUS. Uważa się więc, że bezpieczną proporcją dla spółki z o.o. jest 90% do 10%. Mając 100% udziałów w spółce z o.o. jesteśmy w świetle ZUS traktowani jako jednoosobowa działalność gospodarcza i jesteśmy zmuszeni do płacenia składek ZUS.

Spółka z o.o. może nabyć własne udziały w określonych sytuacjach, np. w celu umorzenia, restrukturyzacji lub egzekucji . Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić na kilka sposobów. Na przykład można je kupić lub odziedziczyć. Wówczas dochodzi do nabycia udziałów „po kimś”. Może się jednak zdarzyć, że do nabycia są udziały, które wcześniej do nikogo innego nie należały. Dopiero co się urodziły i jak każdy noworodek czekają, aż ktoś je OBEJMIE i się nimi zaopiekuje .

Wniosek

Wybierając podział udziałów w spółce musimy przemyśleć w jaki sposób rozdzielimy udziały. Jeśli nie będziemy mieli kwalifikowanej większości w spółce nie będziemy w pełni odpowiedzialni za autonomię naszej firmy. Będziemy musieli brać pod uwagę zdanie innych udziałowców. Dlatego zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musimy przemyśleć ten aspekt i zdecydować się na najkorzystniejszą dla nas opcję.

Nasze biuro rachunkowe w ramach usługi założenia spółki z o.o. może pomóc ustalić jaki podział udziałów w Twojej spółce będzie najlepszy. W związku z powyższym pozostawiamy kontakt do nas i serdecznie zapraszamy do współpracy!

Podział udziałów wybrać w spółce z o.o.

Jeśli wspólnicy zawierają umowę spółki, to nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie o objęciu udziałów, lecz objęcie następuje automatycznie poprzez podpisanie umowy spółki z o.o. Objęcie udziałów w kapitale podwyższonym poprzez zmianę umowy spółki z o.o. występuje, gdy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili podwyższyć kapitał zakładowy w sposób klasyczny, czyli podjęli uchwałę (zaprotokołowaną przez notariusza) o zmianie postanowienia umowy, które wprost wskazywało wysokość kapitału zakładowego.

Różnorodność form objęcia udziałów w spółce z o.o.

Oprócz standardowego procesu zakupu lub dziedziczenia udziałów, istnieją również inne formy ich objęcia, takie jak aporty (wkłady niepieniężne). Aport może być różnego rodzaju – od środków trwałych, takich jak nieruchomości czy maszyny, po wartości niematerialne i prawne, na przykład patenty czy prawa autorskie. Ważne jest, aby każdy taki wkład był należycie wyceniony i zaakceptowany przez pozostałych wspólników oraz odpowiednie organy spółki.

Podział udziałów w spółce z o.o. ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale także strategicznego. Właściwy podział udziałów może wpłynąć na zdolność spółki do przyciągania inwestycji, realizowania ważnych projektów oraz na jej długoterminową stabilność. Dlatego podczas tworzenia struktury udziałowej warto zastanowić się nad przyszłymi celami biznesowymi i potencjalnym rozwojem spółki.

Zarządzanie konfliktami wewnątrz spółki

Podział udziałów może być również kluczowym elementem zarządzania konfliktami wewnątrz spółki. Udziałowcy posiadający mniejszościowe pakty udziałów mogą czuć się marginalizowani, co może prowadzić do napięć i nieporozumień. Dlatego ważne jest, aby już na etapie tworzenia umowy spółki z o.o., opracować mechanizmy umożliwiające efektywne zarządzanie takimi sytuacjami, w tym odpowiednie klauzule w umowie spółki.

Proces zakładania spółki z o.o. i decyzje dotyczące podziału udziałów mogą być skomplikowane i mają długofalowe konsekwencje. Dlatego korzystanie z usług doświadczonych doradców prawnych i rachunkowych jest nieocenione. Nasi eksperci mogą pomóc w zrozumieniu wszystkich aspektów prawnych i podatkowych, doradzić w kwestii optymalnego podziału udziałów oraz wspierać w negocjacjach z potencjalnymi wspólnikami.

Oferta Warido

W kontekście podziału udziałów kluczowe jest także długoterminowe planowanie finansowe. Decyzje dotyczące struktury kapitałowej wpływają na przepływy pieniężne, możliwości inwestycyjne oraz ogólną wartość spółki. Nasze biuro rachunkowe oferuje wsparcie w zakresie planowania finansowego, pomagając maksymalizować korzyści z podjętych decyzji kapitałowych.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »
dni-wolne-od-pracy-2024-czyli-czy-2-maja-trzeba-pracowac

Dni wolne od pracy 2024, czyli czy 2 maja trzeba pracować?

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »
eksport-i-wsto-w-dzialalnosci-zwolnionej-z-VAT-jak-to-działa

Eksport i WSTO w działalności zwolnionej z VAT

W świecie biznesu i inwestycji, dywidenda to znak dobrze prosperującej spółki, a dla udziałowców – oczekiwany przychód. Co jednak, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty dywidendy? W takich okolicznościach pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania tej dywidendy, która przechodzi na spadkobierców. Czy podlega ona podatkowi dochodowemu, czy może podatkowi od spadków i darowizn? To zagadnienie jest istotne nie tylko dla spadkobierców, ale również dla firm, które muszą właściwie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-kosztami-reprezentacji-i-reklamy

Zarządzanie kosztami reprezentacji i reklamy

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.