fbpx

Ulga na złe długi – pomniejszenie podstawy podatku dochodowego

Ulga na złe długi dla podatku dochodowego

Prezydent RP 6 sierpnia 2019r. podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ma na celu wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw i wprowadza nowe przepisy w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT) od nieotrzymanych w terminie należności od swoich kontrahentów, a także niezapłaconych w terminie zobowiązań.

Jak teraz wpływają nieuregulowane faktury na podatek dochodowy?

W podatku PIT oraz CIT stosowana jest zasada memoriału, co oznacza, że kwoty nam należne, które nie zostały jeszcze otrzymane tworzą przychód podatkowy. Podobnie jest w przypadku kosztów podatkowych – tworzą je również zobowiązania, które jeszcze nie zostały uregulowane.

Ulga na złe długi

W podatkach dochodowych (PIT oraz CIT) od stycznia 2020 roku będzie obowiązywać tzw. ulga na złe długi, której mechanizm został stworzony na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT.

Na czym polegać będzie ulga na złe długi w kontekście podatku dochodowego?

Wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli ta nie zostanie spłacona w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Dłużnik z kolei, będzie miał obowiązek doliczyć do podstawy opodatkowania wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

UWAGA: Ulga dotyczy wyłącznie wierzytelności od transakcji handlowych.

Ustawa

Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o PIT: „Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e :

może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.”.

Strata lub zysk na koniec roku a ulga na złe długi

Podatnik, który na koniec roku podatkowego osiągnie stratę może ją powiększyć o zaliczaną do przychodów należnych wartość niezapłaconych wierzytelności. W przypadku osiągnięcia dochodu, wierzyciel może skorzystać z ulgi do wysokości kwoty osiągniętego dochodu. Pozostała część niezapłaconych wierzytelności może być przez niego wykorzystana do pomniejszania podstawy opodatkowania w kolejnych trzech latach podatkowych.

Analogicznie wygląda sytuacja u dłużnika – w przypadku wystąpienia na koniec roku podatkowego straty, nieuregulowane zobowiązania pomniejszają stratę, a jeśli ją przewyższą to kwota nadwyżki podlegać będzie opodatkowaniu.

Jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w następnym roku podatkowym, to dłużnik będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania czy też zwiększenia straty w roku, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Jeżeli wartość zobowiązania będzie większa od osiągniętego zysku to dłużnik będzie miał prawo do rozliczenia spłaty w trzech kolejnych latach podatkowych.

Kiedy można zastosować ulgę na złe długi?

Niestety nie zawsze można będzie zastosować powyższe przepisy. Spełnione muszą być wszystkie z poniższych warunków:

– transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

– dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ustawa obejmuje te transakcje, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 roku.

 

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.comFacebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

ujemna-marza-w-uslugach-turystyki

Ujemna marża w usługach turystyki

Prowadzisz biuro turystyczne i zdarza się, że musisz dokładać do interesu? Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. wycieczkę wykupi niespodziewanie mało osób i jej całościowy koszt będzie wyższy niż pozyskane środki. Na szczęście ustawa o VAT daje Ci furtkę w postaci uwzględnienia marży ujemnej przy rozliczaniu VAT. Dzięki temu nie zapłacisz podatku za usługi, które przyniosły Ci stratę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest marża ujemna w turystyce i jak pomoże Ci zachować płynność finansową.

Czytaj więcej »
umorzenie-zaleglosci-zus-jak-zlozyc-wniosek

Umorzenie zaległości ZUS – jak złożyć wniosek

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do bezpłatnej pomocy lekarskiej w przychodniach i szpitalach. Jest niezbędne do darmowego korzystania ze wszystkich świadczeń z NFZ.

Prowadzisz działalność gospodarczą, a ktoś z Twojej rodziny nie jest ubezpieczony? Możesz go zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wiąże się to z koniecznością opłacania podwójnej składki. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, kogo z rodziny możesz dopisać do ubezpieczenia i jak to zrobić.

Czytaj więcej »
zaswiadczenie-o-przychodzie-a-zasilek-przedemerytalny

Urlop po ukończeniu studiów – ile dni się należy?

Zatrudniasz pracownika, który jednocześnie studiuje i wkrótce zakończy edukację? Pamiętaj, żeby po ukończeniu studiów wyższych doliczyć mu odpowiedni staż pracy, a co za tym idzie – dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego. Jest to jeden z Twoich podstawowych obowiązków jako pracodawcy. Za brak prawidłowego rozliczenia urlopu (czyli braku uwzględnienia dodatkowych dni, które przysługują absolwentowi), możesz dostać karę grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Czytaj więcej »
alimenty-a-rozliczenie-podatkowe

Alimenty a rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe alimentów często rodzi wątpliwości u podatników. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, jak alimenty powinny być traktowane w kontekście opodatkowania oraz jak właściwie je wykazać w zeznaniu rocznym.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.