Zaznacz stronę

Umowa o pracę może mieć różny okres trwania i od tego zależny okres wypowiedzenia. Sporo przedsiębiorców zadaje nam jednak pytanie – Jaki jest czas trwania umowy i okres wypowiedzenia?

Na jaki okres może zostać zawarta umowa o pracę?

Możemy wyróżnić umowę na okres próbny, umowę na czas nieokreślony, umowę na czas określony, umowę na zastępstwo oraz na czas wykonywania określonej pracy.

Na jaki okres może zostać zawarta umowa na okres próbny oraz jaki jest czas wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Umowa na okres próbny może zostać zawarta maksymalnie na okres trzech miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny zależy od tego na jaki dokładnie okres została zawarta.

– Jeśli umowa na okres próbny została zawarta do dwóch tygodni, to okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni.

– Jeśli umowa na okres próbny została zawarta powyżej dwóch tygodni, to jej okres wypowiedzenia wynosi tydzień.

– Jeśli umowa na okres próbny została zawarta na trzy miesiące, to jej okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Jaka jest maksymalna długość umowy na czas określony oraz jakie są okresy wypowiedzenia umowy na czas określony?

Umowa na czas określony nie może być przedłużana na okres dłuższy niż 33 miesiące. Maksymalnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem trzy umowy na czas określony. Po tym czasie umowa zostaje zmieniona na umowę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od tego jaki czas przepracował pracownik u danego pracodawcy.

– W przypadku, gdy pracownik przepracował u pracodawcy do sześciu miesięcy to okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi dla niego dwa tygodnie,

– Gdy pracownik przepracował u pracodawcy powyżej sześciu miesięcy to jego okres wypowiedzenia umowy dla niego wynosi miesiąc,

– W sytuacji, gdy pracownik przepracował u pracodawcy minimum trzy lata to okres wypowiedzenia dla jego umowy wynosi trzy miesiące.

Jaki jest okres wypowiedzenia dla umowy na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest taki sam jak w przypadku umów na czas określony i zależny jest od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

– Staż pracy do 6 miesięcy = dwa tygodnie wypowiedzenia,

– Staż pracy powyżej 6 miesięcy do trzech lat= miesiąc wypowiedzenia,

– Staż pracy powyżej 3 lat = trzy miesiące wypowiedzenia.

Istnieje możliwość skrócenia trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w sytuacji ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub innych przyczyn niedotyczących pracowników. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które musi mu wypłacić pracodawca i wynosi ono równowartość wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Jaki są formy rozwiązania umowy o pracę?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, ze strony pracownika jak i pracodawcy.

Jaki jest okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy pracę za wypowiedzeniem stron?

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron pracodawca i pracownik mogą ustalić dowolny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może zostać zainicjowane zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę, a okres wypowiedzenia może wynosić tyle ile wspólnie ustalą obie strony.

Jaki jest czas trwania umowy na zastępstwo oraz jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo jest zawierana w przypadku przedłużającej się długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika spowodowanej np. chorobą, ciążą, urlopem macierzyńskim.

W takiej sytuacji pracodawca może zawrzeć umowę z nowym pracownikiem na zastępstwo. Umowa na zastępstwo może zostać zawarta na okres przewidywanej nieobecności pracownika, za którego zatrudniamy na zastępstwo. Przy zawieraniu umowy na zastępstwo nie obowiązują limity czasu, ani ilości umów, które występują przy podpisywaniu umów na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi trzy dni robocze.

Czas trwania umowy na wykonywanie określonej pracy oraz okres wypowiedzenia umowy na wykonywanie określonej pracy.

Umowa na wykonywanie określonej pracy jest jedną z umów terminowych. Czas trwania takiej umowy nie jest dokładnie określony, tylko dotyczy czasu zrealizowania konkretnego zlecenia np. zbioru jabłek w okresie plonów. Przy zawieraniu umowy o pracę na wykonywanie określonej czynności nie ma okresu wypowiedzenia. Jej wykonywanie kończy się z dniem zakończenia wykonywania danego zlecenia.

Umowy o pracę mogą zostać zawierane w różnej formie. Jeśli potrzebujesz większej ilości informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli prowadzisz firmę, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług kadrowo-płacowych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button