fbpx

Zgłoszenie spółki z o.o. w urzędzie skarbowym, czyli jak wypełnić NIP-8?

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 11.01.2024 r.

Nip-8 to formularz, który składamy w celu zgłoszenia spółki z o.o. w urzędzie skarbowym lub w celu aktualizacji danych. W naszym przypadku będzie to rejestracja. W formularzu NIP-8 podajemy dane spółki urzędowi skarbowemu. Ten formularz wypełniamy po rejestracji spółki w KRS lub gdy nasze dane kontaktowe się zmienią.

Do kiedy należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego formularz NIP-8?

Po rejestracji w KRS zarząd spółki z o.o. ma 21 dni na zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego poprzez formularz NIP-8. W przypadku, gdy spółka z o.o. zamierza być płatnikiem składek ma na to tylko 7 dni.

Jakie są konsekwencje niewysłania wniosku NIP-8 w terminie?

Niedokonanie rejestracji spółki w urzędzie skarbowym w wyżej wymienionych terminach grozi grzywną. Jest to wykroczenie skarbowe z art. 81 § 1 pkt 1  Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).
Sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia do dwudziestokrotności wynagrodzenia minimalnego (na dzień 16.07.2020 grzywna może wynosić od 260 PLN do 52000 PLN)

Jak wypełnić formularz NIP-8?

By zgłosić spółkę w urzędzie skarbowym wypełniamy wniosek NIP-8, który możemy uzupełnić komputerowo lub ręcznie. Oczywiście wypełnienie tego wniosku komputerowo jest dużo prostsze.
Wniosek NIP-8 pobieramy ze strony Ministerstwa Finansów. We wniosku należy wypełniać jasne pola. Ciemne pola są wypełniane przez urząd skarbowy.
W pierwszej kolejności należy podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w polu po lewej stronie.

Jak wypełnić część A formularza NIP-8?

Wniosek NIP-8 jest wypełniany w celu zgłoszenia lub aktualizacji danych. W naszym wypadku, czyli zgłoszeniu spółki w polu numer 4 wybieramy opcję numer 1, czyli zgłoszenie identyfikacyjne.
W polu numer 5 należy podać dane urzędu skarbowego, do którego ten formularz ma zostać wysłany. Istotne jest, by poprawnie sprawdzić naszą przynależność – w niektórych miastach funkcjonuje kilka urzędów skarbowych, a w przypadku zagranicznych podmiotów przynależność rządzi się swoimi prawami, ale to temat na osobny artykuł.

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

Jak wypełnić część B formularza NIP-8?

Cześć B formularza NIP-8 wypełniamy w celu podania lub aktualizacji danych identyfikacyjnych.
W tej części musimy również określić czy będziemy prowadzić dokumentację samodzielnie lub czy będzie ona prowadzona przez biuro rachunkowe.

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

Część B.1

Wpisujemy tutaj dane identyfikacyjne takie jak pełna nazwa, nazwa skrócona, numer KRS oraz numer REGON.

Część B.2

Wypełniamy tylko wówczas, gdy posiadamy numer identyfikacyjny w innych państwach.

Część B.3

W części B.3 w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego wypełniamy pola 14-16. Jeśli zaznaczymy w polu 13 opcję numer 1 to dane z pól 14-16 będą podlegać udostępnieniu z rejestru REGON.

Część B.3.1

W polu B.3.1. możemy wskazać nasz adres elektroniczny na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP. Jednakże można z tej opcji zrezygnować poprzez zaznaczenie pola 18.

Część B.3.2

W tej części należy podać nasz adres do korespondencji.

Część B.4

W części B.4 wpisujemy adresy miejsc w których będziemy prowadzić naszą działalność. Jeśli posiadamy więcej adresów, w których będziemy prowadzić jesteśmy zobligowani do podania ich w załączniku.

Część B.5

W tej części zaznaczamy pierwszą opcję, jeśli naszą księgowość będzie prowadziło biuro rachunkowe lub drugą opcję, gdy będziemy prowadzić dokumentację rachunkową we własnym zakresie.

Część B.5.1, B.5.2

Wypełniamy o dane obsługującego nas biura rachunkowego (najlepiej, gdyby to było biuro rachunkowe Warido Accounting Sp. z o.o. (NIP: 6472364149), zachęcamy do współpracy ).

Jak wypełnić część C formularza NIP-8?

Część C służy do wskazania rachunków, które są związane z prowadzeniem działalności.

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

Część C.1

Część C.1.1

W części C.1.1 podajemy rachunek, który jest przeznaczony do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Część C.1.2

Tą część wypełniamy, jeśli posiadamy inny rachunek bankowy (jeśli jest ich więcej, należy sporządzić listę tych rachunków i dodać ją w załączniku do NIP-8)

Część C.2

Jeśli rejestrujemy spółkę z o.o. to nie wypełniamy tej części, ponieważ spółka nie pełni w tym zakresie roli płatnika podatku dochodowego wspólników.

Jak wypełnić część D formularza NIP-8?

Część D formularza Nip-8 służy do tego, żeby przekazać urzędowi informacje na temat formy organizacyjnej spółki, powiązanych podmiotów i informacji dodatkowych. W zdecydowanej większości przypadków będziemy wybierali opcję nr 3.

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8 zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

Część D.1 i D.2

W części D.1 wybieramy formę organizacyjną, jeśli spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek wewnętrznych które podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu w polu 61 zaznaczamy 3 kwadrat.
Jeżeli nasza spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek wewnętrznych które podlegają obowiązku ewidencyjnemu to pomijamy część D.1 oraz D.2

Część D.3

Ta część służy do wskazania identyfikatorów podatkowych wspólników, ale uwaga – spółki osobowej. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, więc pomijamy tą część.

Część D.4

W tej części formularza należy podać dane uzupełniające, które będą przesłana przez naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio do GUS i ZUS
W przypadku gdy spółka do momentu zgłoszenia formularza NIP-8 nie zatrudniła jeszcze pracowników, to należy wtedy zaznaczyć w polu 76 zaznaczyć drugi kwadrat.
Jeśli spółka do momentu zgłoszenia formularza NIP-8 zatrudniła pracowników należy w polu 76 zaznaczyć pierwszy kwadrat, a w polu 77 podać datę, od której powstał obowiązek do opłacania składek.
Pole 78 wypełniamy tylko, gdy jest to zgłoszenie aktualizujące.
W polu numer 79 i 80 wpisujemy główne PKD naszej spółki.
Pole nr 81 w większości przypadków nie będzie dotyczyć twojej spółki, więc je pomijasz. Jeśli jednak którakolwiek z pozycji dotyczy twojej spółki to zaznaczasz odpowiedni kwadrat.
W polu numer 82 wskazujesz podział udziałów. Jeśli udziałowcami są krajowe osoby fizyczne to powinieneś wybrać pole nr 4, jeśli udziałowcem jest inna spółka to pole nr 5. Nie należy wybierać pola nr 2, jeśli udziałowcami jest inna spółka z o.o.
Pola 83-86 uzupełniają spółki w zależności od tego czy prowadzą gospodarstwo rolne, posiadają użytki rolne, zatrudniają pracowników lub posiadają stronę internetową.

Jak wypełnić część E formularza NIP-8?

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

W polu 87 należy wskazać załącznik do formularza (listy, z danymi które nie zmieściły się w formularzu np. kolejne rachunki bankowe).
W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje inna osoba niż uprawniona w KRS do reprezentowania spółki należy uzupełnić także pole numer 88.

Jak wypełnić część F formularza NIP-8?

W części F formularza wskazać należy dane osoby lub osób reprezentujących spółkę, które składają zgłoszenie NIP-8 oraz datę w wypełniania tego formularza.

zgloszenie-spolki-z-o-o-w-urzedzie-skarbowym-czyli-jak-wypelnic-nip-8

 

Podsumowanie

Formularz NIP-8 jest kluczowym dokumentem, który powinien być składany w urzędzie skarbowym w celu zgłoszenia spółki z o.o. lub aktualizacji jej danych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który planuje rejestrację spółki w KRS lub posiada istniejącą spółkę, konieczne jest zapoznanie się z tym formularzem.

Wypełnienie formularza NIP-8 może być zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. Dlatego warto zwrócić uwagę na wsparcie, jakie może zapewnić profesjonalne biuro rachunkowe. Biura rachunkowe specjalizujące się w obszarze podatków i finansów posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza NIP-8 oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Biuro rachunkowe nasze może stać się Twoim niezastąpionym partnerem, który wesprze Cię w procesie wypełniania formularza NIP-8. Nasi wykwalifikowani eksperci nie tylko pomogą Ci w prawidłowym uzupełnieniu dokumentu, ale także zapewnią, że wszystkie niezbędne informacje zostaną uwzględnione.

Współpraca z biurem rachunkowym ma liczne korzyści. Przede wszystkim masz pewność, że wszystkie dane zostaną odpowiednio zweryfikowane i zgodnie z przepisami podatkowymi. Dodatkowo, biuro rachunkowe może służyć Ci także jako źródło cennych porad i informacji na temat prowadzenia księgowości oraz innych aspektów finansowych Twojej spółki.

Wnioskując, wypełnianie formularza NIP-8 jest ważnym zadaniem, które wymaga precyzji i znajomości aktualnych przepisów podatkowych. Biuro rachunkowe nasze może Ci pomóc w tym procesie, zapewniając fachową pomoc i pewność, że wszystkie formalności zostaną wykonane prawidłowo. Skorzystaj z ich doświadczenia i zrób pierwszy krok w kierunku efektywnej księgowości dla Twojej spółki z.o.o.

Oferta Warido

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług zgłaszania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do Urzędu Skarbowego. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie procesu.

Nasze biuro gwarantuje nie tylko precyzję i zgodność z obowiązującymi przepisami, ale także indywidualne podejście do każdego klienta.

Dzięki naszym usługom, proces zgłaszania spółki do Urzędu Skarbowego stanie się prosty, szybki i bezstresowy. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami, abyś mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami. 

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.