Zaznacz stronę

Nip-8 to formularz, który składamy w celu zgłoszenia spółki z o.o. w urzędzie skarbowym lub w celu aktualizacji danych. W naszym przypadku będzie to rejestracja. W formularzu NIP-8 podajemy dane spółki urzędowi skarbowemu. Ten formularz wypełniamy po rejestracji spółki w KRS lub gdy nasze dane kontaktowe się zmienią.

Do kiedy należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego formularz NIP-8?

Po rejestracji w KRS zarząd spółki z o.o. ma 21 dni na zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego poprzez formularz NIP-8. W przypadku, gdy spółka z o.o. zamierza być płatnikiem składek ma na to tylko 7 dni.


Jakie są konsekwencje niewysłania wniosku NIP-8 w terminie?

Niedokonanie rejestracji spółki w urzędzie skarbowym w wyżej wymienionych terminach grozi grzywną. Jest to wykroczenie skarbowe z art. 81 § 1 pkt 1  Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).
Sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia do dwudziestokrotności wynagrodzenia minimalnego (na dzień 16.07.2020 grzywna może wynosić od 260 PLN do 52000 PLN)


Jak wypełnić formularz NIP-8?

By zgłosić spółkę w urzędzie skarbowym wypełniamy wniosek NIP-8, który możemy uzupełnić komputerowo lub ręcznie. Oczywiście wypełnienie tego wniosku komputerowo jest dużo prostsze.
Wniosek NIP-8 pobieramy ze strony Ministerstwa Finansów. We wniosku należy wypełniać jasne pola. Ciemne pola są wypełniane przez urząd skarbowy.
W pierwszej kolejności należy podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w polu po lewej stronie.


Jak wypełnić część A formularza NIP-8?

Wniosek NIP-8 jest wypełniany w celu zgłoszenia lub aktualizacji danych. W naszym wypadku, czyli zgłoszeniu spółki w polu numer 4 wybieramy opcję numer 1, czyli zgłoszenie identyfikacyjne.
W polu numer 5 należy podać dane urzędu skarbowego, do którego ten formularz ma zostać wysłany. Istotne jest, by poprawnie sprawdzić naszą przynależność – w niektórych miastach funkcjonuje kilka urzędów skarbowych, a w przypadku zagranicznych podmiotów przynależność rządzi się swoimi prawami, ale to temat na osobny artykuł.
Jak wypełnić część A formularza NIP-8?


Jak wypełnić część B formularza NIP-8?

Cześć B formularza NIP-8 wypełniamy w celu podania lub aktualizacji danych identyfikacyjnych.
W tej części musimy również określić czy będziemy prowadzić dokumentację samodzielnie lub czy będzie ona prowadzona przez biuro rachunkowe.
Jak wypełnić część B formularza NIP-8?

Część B.1

Wpisujemy tutaj dane identyfikacyjne takie jak pełna nazwa, nazwa skrócona, numer KRS oraz numer REGON.

Część B.2

Wypełniamy tylko wówczas, gdy posiadamy numer identyfikacyjny w innych państwach.

Część B.3

W części B.3 w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego wypełniamy pola 14-16. Jeśli zaznaczymy w polu 13 opcję numer 1 to dane z pól 14-16 będą podlegać udostępnieniu z rejestru REGON.

Część B.3.1

W polu B.3.1. możemy wskazać nasz adres elektroniczny na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP. Jednakże można z tej opcji zrezygnować poprzez zaznaczenie pola 18.

Część B.3.2

W tej części należy podać nasz adres do korespondencji.

Część B.4

W części B.4 wpisujemy adresy miejsc w których będziemy prowadzić naszą działalność. Jeśli posiadamy więcej adresów, w których będziemy prowadzić jesteśmy zobligowani do podania ich w załączniku.

Część B.5

W tej części zaznaczamy pierwszą opcję, jeśli naszą księgowość będzie prowadziło biuro rachunkowe lub drugą opcję, gdy będziemy prowadzić dokumentację rachunkową we własnym zakresie.

Część B.5.1, B.5.2

Wypełniamy o dane obsługującego nas biura rachunkowego (najlepiej, gdyby to było biuro rachunkowe Warido Accounting Sp. z o.o. (NIP: 6472364149), zachęcamy do współpracy ????).


Jak wypełnić część C formularza NIP-8?

Część C służy do wskazania rachunków, które są związane z prowadzeniem działalności.
Jak wypełnić część C formularza NIP-8?

Część C.1

Część C.1.1

W części C.1.1 podajemy rachunek, który jest przeznaczony do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Część C.1.2

Tą część wypełniamy, jeśli posiadamy inny rachunek bankowy (jeśli jest ich więcej, należy sporządzić listę tych rachunków i dodać ją w załączniku do NIP-8)

Część C.2

Jeśli rejestrujemy spółkę z o.o. to nie wypełniamy tej części, ponieważ spółka nie pełni w tym zakresie roli płatnika podatku dochodowego wspólników.


Jak wypełnić część D formularza NIP-8?

Część D formularza Nip-8 służy do tego, żeby przekazać urzędowi informacje na temat formy organizacyjnej spółki, powiązanych podmiotów i informacji dodatkowych. W zdecydowanej większości przypadków będziemy wybierali opcję nr 3.
Jak wypełnić część D formularza NIP-8?

Część D.1 i D.2

W części D.1 wybieramy formę organizacyjną, jeśli spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek wewnętrznych które podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu w polu 61 zaznaczamy 3 kwadrat.
Jeżeli nasza spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek wewnętrznych które podlegają obowiązku ewidencyjnemu to pomijamy część D.1 oraz D.2

Część D.3

Ta część służy do wskazania identyfikatorów podatkowych wspólników, ale uwaga – spółki osobowej. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, więc pomijamy tą część.

Część D.4

W tej części formularza należy podać dane uzupełniające, które będą przesłana przez naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio do GUS i ZUS
W przypadku gdy spółka do momentu zgłoszenia formularza NIP-8 nie zatrudniła jeszcze pracowników, to należy wtedy zaznaczyć w polu 76 zaznaczyć drugi kwadrat.
Jeśli spółka do momentu zgłoszenia formularza NIP-8 zatrudniła pracowników należy w polu 76 zaznaczyć pierwszy kwadrat, a w polu 77 podać datę, od której powstał obowiązek do opłacania składek.
Pole 78 wypełniamy tylko, gdy jest to zgłoszenie aktualizujące.
W polu numer 79 i 80 wpisujemy główne PKD naszej spółki.
Pole nr 81 w większości przypadków nie będzie dotyczyć twojej spółki, więc je pomijasz. Jeśli jednak którakolwiek z pozycji dotyczy twojej spółki to zaznaczasz odpowiedni kwadrat.
W polu numer 82 wskazujesz podział udziałów. Jeśli udziałowcami są krajowe osoby fizyczne to powinieneś wybrać pole nr 4, jeśli udziałowcem jest inna spółka to pole nr 5. Nie należy wybierać pola nr 2, jeśli udziałowcami jest inna spółka z o.o.
Pola 83-86 uzupełniają spółki w zależności od tego czy prowadzą gospodarstwo rolne, posiadają użytki rolne, zatrudniają pracowników lub posiadają stronę internetową.


Jak wypełnić część E formularza NIP-8?

Jak wypełnić część E formularza NIP-8?
W polu 87 należy wskazać załącznik do formularza (listy, z danymi które nie zmieściły się w formularzu np. kolejne rachunki bankowe).
W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje inna osoba niż uprawniona w KRS do reprezentowania spółki należy uzupełnić także pole numer 88.


Jak wypełnić część F formularza NIP-8?

W części F formularza wskazać należy dane osoby lub osób reprezentujących spółkę, które składają zgłoszenie NIP-8 oraz datę w wypełniania tego formularza.
Jak wypełnić część F formularza NIP-8?

Podsumowanie

Zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym może przysporzyć problemów początkującym przedsiębiorcom. Deklaracja NIP-8 nie jest najłatwiejszą deklaracją, dla osoby która wypełnia ją po raz pierwszy. Dlatego zachęcamy by zlecić przygotowanie dokumentów do biura rachunkowego, ponieważ może to pomóc w uniknięciu błędów w wypełnianiu tego formularza, które mógłby skutkować konsekwencjami prawnymi.
Nasze biuro rachunkowego w ramach współpracy w zakresie usług księgowych przygotowuje ten formularz za darmo.

W związku z powyższym pozostawiamy kontakt do nas i serdecznie zapraszamy do współpracy!

Email: sekretariat@warido.com
Telefon: +48537726726
Wycena usług księgowych

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button