Zgłoszenie spółki z o.o. w urzędzie skarbowym, czyli jak wypełnić NIP-8?