Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu