Zaznacz stronę

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych występuje w momencie przekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro w poprzednim roku obrotowym. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 roku, limit ten na rok 2021 będzie wynosić 9 030 600 PLN. Wynika z tego, że jednostki, których przychody netto w roku poprzednim przekroczą ten limit, będą zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe w 2021 roku.

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z ustawą o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. wskazują, podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Podmioty, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wynikają ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły więcej niż 2 000 000 euro (9 030 600 PLN).
Mogą to być:
– spółki partnerskie,
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
– przedsiębiorstwa w spadku działające w oparciu o Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629),
– spółki jawne osób fizycznych.

Czy nastąpiła zmiana limitu w porównaniu z rokiem 2020?

Limit przychodów netto, który obowiązywał od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 po przekroczeniu którego powstawała konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosił 8 746 800. Oznacza to, że w 2021 limit, od którego należy prowadzić pełną księgowość wzrósł o 283 800 PLN. Wynika z tego, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2021 prawdopodobnie będzie dotyczył mniejszej ilości firm.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Niektórzy właściciele firm decydują się na takie rozwiązanie nawet jeśli nie przekroczą limitu przychodów, od którego prowadzenie ksiąg rachunkowym jest konieczne. Głównym powodem takiej decyzji jest fakt, że dzięki prowadzeniu pełnej księgowości przedsiębiorcy posiadają większą kontrolę nad ogólnymi finansami firmy jak i każdą pojedynczą transakcją. Właściciel firmy otrzymuje możliwość dokonania dokładnej analizy rachunków zysku i strat w przedsiębiorstwie, co znacznie ułatwia mu podejmowanie ważnych decyzji związanych z rozwojem. 

Pełna księgowość oznacza również konieczność stosowania się do rozporządzeń znajdujących się w ustawie o rachunkowości. System księgowania jest bardziej skomplikowany i wymaga poświęcenia większej ilości czasu, co przekłada się to na wyższe koszty księgowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma swoje wady i zalety. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy dany przedsiębiorca powinien się na to zdecydować się na tę zmianę. Przed podjęciem tej decyzji przedsiębiorca powinien przeanalizować wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania.

Podsumowanie

Limit przychodów na rok po którego przekroczeniu powstanie konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2021 wyniesie 2 000 000 euro (9 030 600PLN). Limit ten wzrósł o 283800 PLN w stosunku do roku poprzedniego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z decyzją czy dla Twojej firmy korzystne będzie dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych lub poszukujesz biura rachunkowe to zapraszamy do kontaktu.

Email:sekretariat@warido.com
Tel:+48 32 4766777
Wycena usług księgowych: WYCENA 

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button