Zaznacz stronę

Działalność nierejestrowana to uproszczona forma działalności gospodarczej, która cieszy się dużą popularnością wśród podatników, ponieważ oferuje ulgi oraz ułatwia działania w obszarze wielu obowiązków. Nasze biuro rachunkowe w poniższym artykule przygotowało omówienie jaki ma wpływ kwota wolna od podatku na dochód, który został uzyskany w ramach działalności nierejestrowanej. 

Jak funkcjonuje działalność nierejestrowana? 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej – działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc pracy i która nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Prowadzenie działalności na powyższych warunkach nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym podatnicy nie mają obowiązku składania zgłoszenia do CEIDG.  

Należy jednak zaznaczyć, że taka osoba może złożyć wniosek o udostępnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takiej sytuacji działalność staje się działalnością gospodarczą z dniem wskazanym we wniosku.  

Dodatkowo, jeśli przychód w danym miesiącu przekroczy kwotę odpowiadającą 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, działalność nierejestrowana będzie od tego dnia przekształcana w normalną działalność gospodarczą. W takiej sytuacji zostaje nałożony obowiązek wypisania wniosku, który dotyczy wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w czasie 7 dni od momentu, w którym został przekroczony próg.  

Rozliczenie podatku a działalność nierejestrowana  

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą. Dzięki temu zdobyte przychody nie mogą być zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozostałe regulacje ustawy PIT, które dotyczą działalności gospodarczej m.in. w zakresie ustalania przychodów czy kosztów z działalności, nie znajdują zastosowania do działalności nierejestrowanej. 

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy 

Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu. Ważne jest to, że w kwestii kosztów nie mamy do czynienia z określeniami jednorazowymi czy procentowymi. Koszty te są wliczane do faktycznie poniesionych kwot, co oznacza, że podatnicy powinni zadbać o ich prawidłowe księgowanie. Dokumenty te muszą wykazywać, że poniesione wydatki są związane z prowadzoną nierejestrowaną działalnością i zostały poniesione na ten cel. 

Równie ważną informacją dotyczącą rozliczenia jest to, że dochody z działalności nierejestrowanej są łączone z dochodami z innych źródeł, które są opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z tym, jeśli dana osoba uzyskuje dochód oprócz czynności niezarejestrowanych, np. z tytułu umowy o pracę, podatek naliczany jest od całości dochodów 

Kwota wolna od podatku a działalność nierejestrowana  

Podkreśliliśmy, że działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dlatego warto również zauważyć, że ci, którzy podejmują taką działalność, nie mają swobody wyboru formy opodatkowania. O ile podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z innych form opodatkowania niż na zasadach ogólnych (podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt), o tyle podmioty prowadzące działalność nierejestrowaną nie mają takiej szansy wyboru. Obowiązek polegający na rozliczeniu działalności, która nie jest zarejestrowana na zasadach ogólnych oznacza, że w tej sytuacji kwota wolna od podatku znajdzie swoje zastosowanie. W przypadku skali podatkowej istnieje kwota, o którą podatek jest pomniejszany i jednocześnie ustalana jest kwota wolna od podatku. Zgodnie z art. 27 ust. Ustawy PIT, kwota, która obniża podatek jest równa 5100 zł. Należy zauważyć, że powyższe wyliczenia dotyczą również podatników prowadzących działalność nierejestrowaną. 

Działalność nierejestrowana może korzystać z ustawowej kwoty, która jest wolna od podatku, jednak, aby z niej skorzystać dochody podatnika musza być tylko i wyłącznie z tego źródła.  

Jeśli zastanawiasz się nad najlepszym rozwiązaniem podatkowym dla swojej działalności – zapraszamy na konsultację z naszymi doradcami podatkowymi.  

Biuro rachunkowe

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą biura rachunkowego, które „trzyma rękę na pulsie” i dba o to by ich klienci byli na bieżąco poinformowani o zmianach w przepisach to zapraszamy do zakładki „Wycena usług” – przygotujemy Państwu indywidualną ofertę.

WARIDO – biuro rachunkowe Wodzisław Śląski | biuro rachunkowe Żory | biuro rachunkowe Radlin | biuro rachunkowe Jastrzębie Zdrój | biuro rachunkowe Racibórz  | biuro rachunkowe Katowice  |  biuro rachunkowe Pszczyna  |  biuro rachunkowe Bielsko Biała biuro rachunkowe Rydułtowy biuro rachunkowe Czerwionka-Leszczyny

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button