Doradztwo podatkowe w firmie prawno-podatkowej Warido Tax Sp. z o.o.
Zaznacz stronę

Doradztwo podatkowe


Prowadzisz polemikę z organem podatkowym na temat Twojej działalności gospodarczej i odczuwasz frustrację spowodowaną brakiem wiedzy na temat podatków.

Doradztwo podatkowe


Prowadzisz polemikę z organem podatkowym na temat Twojej działalności gospodarczej i odczuwasz frustrację spowodowaną brakiem wiedzy na temat podatków.

 

Skorzystaj z doradztwa podatkowego Warido:

 

Nasi specjaliści mogą reprezentować Cię przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, organami celnymi lub organami kontroli podatkowej, zarówno w Polsce, Czechach, jak i na Słowacji. Od tego momentu Twoje rozmowy z organami podatkowymi staną się merytoryczne i pełne argumentów, pozwalających wyjaśnić Twoją sytuację z korzyścią dla Ciebie.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne w trakcie trudnych, często może wydawać Ci się niewykonalnych, negocjacji z organami podatkowymi.

Mamy ogromne doświadczenie w doradztwie podatkowym na wielu płaszczyznach.

Zapewniamy kompleksową obsługę
w zakresie:

N

udzielania i sporządzania porad podatkowych,

N

przeprowadzania analizy prawno-podatkowej dokumentów,

N

reprezentowania klienta przed organami podatkowymi,

N

reprezentowania klienta przed sądami administracyjnymi,

N

reprezentowania klienta przed organami celnymi,

N

reprezentowania klienta przed organami kontroli skarbowej,

N

prowadzenia postępowań podatkowych przed powyższymi organami oraz postępowań mediacyjnych i zastępstwa procesowego,

N

reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej,

N

występowania do organów podatkowych o interpretacje podatkowe i udzielanie wyjaśnień dotyczących zmian w prawie podatkowym oraz interpretacji zagadnień wynikających z orzecznictwa,

N

pomocy w uzyskaniu zezwoleń, pozwoleń i koncesji,

N

sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. ceny transferowe,

N

tworzenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, przygotowania umów spółek, rejestracji w KRS,

N

pomocy w przekształceniu oraz likwidacji spółek i przedsiębiorstw,

N

pomocy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz obsługi klientów przebywających za granicą w kontaktach z administracją podatkową i celną,

N

doradztwa przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych,

N

tworzenia strategii finansowych, biznesplanów i programów naprawczych,

N

pomocy w nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych i niemajątkowych, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa,

N

doradztwa w sprawach nabywania i zbywania udziałów i akcji przedsiębiorstwa,

N

pomocy w obsłudze podatkowej organów statutowych,

N

nadzoru działu księgowości w siedzibie klienta,

N

tworzenia kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne