Zaznacz stronę

Doradztwo podatkowe


Prowadzisz polemikę z organem podatkowym na temat Twojej działalności gospodarczej i odczuwasz frustrację spowodowaną brakiem wiedzy na temat podatków.

Doradztwo podatkowe


Prowadzisz polemikę z organem podatkowym na temat Twojej działalności gospodarczej i odczuwasz frustrację spowodowaną brakiem wiedzy na temat podatków.

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

 

Skorzystaj z doradztwa podatkowego Warido:

 

Nasi specjaliści mogą reprezentować Cię przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, organami celnymi lub organami kontroli podatkowej, zarówno w Polsce, Czechach, jak i na Słowacji. Od tego momentu Twoje rozmowy z organami podatkowymi staną się merytoryczne i pełne argumentów, pozwalających wyjaśnić Twoją sytuację z korzyścią dla Ciebie.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne w trakcie trudnych, często może wydawać Ci się niewykonalnych, negocjacji z organami podatkowymi.

Mamy ogromne doświadczenie w doradztwie podatkowym na wielu płaszczyznach.

Zapewniamy kompleksową obsługę
w zakresie:

N

udzielania i sporządzania porad podatkowych,

N

przeprowadzania analizy prawno-podatkowej dokumentów,

N

reprezentowania klienta przed organami podatkowymi,

N

reprezentowania klienta przed sądami administracyjnymi,

N

reprezentowania klienta przed organami celnymi,

N

reprezentowania klienta przed organami kontroli skarbowej,

N

prowadzenia postępowań podatkowych przed powyższymi organami oraz postępowań mediacyjnych i zastępstwa procesowego,

N

reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej,

N

występowania do organów podatkowych o interpretacje podatkowe i udzielanie wyjaśnień dotyczących zmian w prawie podatkowym oraz interpretacji zagadnień wynikających z orzecznictwa,

N

pomocy w uzyskaniu zezwoleń, pozwoleń i koncesji,

N

sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. ceny transferowe,

N

tworzenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, przygotowania umów spółek, rejestracji w KRS,

N

pomocy w przekształceniu oraz likwidacji spółek i przedsiębiorstw,

N

pomocy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz obsługi klientów przebywających za granicą w kontaktach z administracją podatkową i celną,

N

doradztwa przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych,

N

tworzenia strategii finansowych, biznesplanów i programów naprawczych,

N

pomocy w nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych i niemajątkowych, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa,

N

doradztwa w sprawach nabywania i zbywania udziałów i akcji przedsiębiorstwa,

N

pomocy w obsłudze podatkowej organów statutowych,

N

nadzoru działu księgowości w siedzibie klienta,

N

tworzenia kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Doradztwo
podatkowe

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Audyt
finansowy

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Doradztwo
podatkowe on-line

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Doradztwo
ekonomiczne

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Firma
w Czechach

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Firmy
ReadyMade

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Fuzje
transgraniczne

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Nadzory
właścicielskie

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Outsourcing
kadrowo-płacowy

optymalizacje podatkowe dla firm schematy podatkowe

Usługi
prawne

Zadzwoń teraz!