Zaznacz stronę

Unijne przepisy wymagają, by polskie prawo podatkowe w zakresie VAT było z nimi zgodne. Transakcje wewnątrzwspólnotowe są opodatkowane w państwie docelowym – zgodnie z regułą faktycznego opodatkowania transakcji wewnątrz-unijnych. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy podczas importu usług? Jakie warunki muszą być spełnione, by mówić o imporcie usług?

Import usług

Import usług to świadczenie usług, z których tytułu wykonania podatnikiem jest usługobiorca. Dla uznania świadczenia usług za import muszą być spełnione określone warunki:

– miejscem świadczenia usługi jest terytorium kraju (Polski)

– usługodawca nie rozlicza podatku należnego – usługodawca i usługobiorca są określeni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem zawartym w art. 17 ust. 1a ustawy, który stanowi, że import usług wystąpi również wtedy, gdy świadczący usługę nie posiada na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, ale posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (lub inne miejsce), które jednak nie uczestniczy w tej transakcji.

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podczas importu usług?

Obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy importowanych usług w momencie wykonania usługi (w przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uznaje się za wykonaną z chwilą wykonania części usługi, dla której określono zapłatę), a w sytuacji kiedy zapłata nastąpiła wcześniej to w momencie płatności.

Jeśli usługobiorca dokona zapłaty części należności (przedpłaty, zadatku, zaliczki, raty) to również zrodzi to u niego obowiązek podatkowy.

W 2017 roku nastąpiło wiele zmian dotyczących rozliczania VAT naliczonego i wybranie właściwego okresu rozliczeniowego stało się bardzo istotne z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Podsumowanie

Wewnątrzwspólnotowy import usług może być skomplikowany dla kogoś kto na co dzień nie ma do czynienia z podatkami dlatego zawsze lepiej skorzystać z usług profesjonalistów i być spokojnym o bezpieczeństwo swojej firmy.

Zachęcamy do skorzystania z usług doradztwa podatkowego lub usług księgowych oferowanych przez naszą firmę – tym samym uzyskując pewność rzetelnie rozliczanej firmy.

Można również zapisać się do naszego Newsletter’a i być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi Twojej firmy!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Zadzwoń teraz!