Zaznacz stronę

Usługi księgowe i rachunkowe dla firm


Gdziekolwiek jesteś na świecie i o jakiejkolwiek porze dnia lub nocy chcesz podejrzeć swoje dokumenty księgowe – możesz to zrobić. Ogranicza Cię jedynie dostęp do Internetu. Wybierając usługi księgowe Warido, wybierasz innowację połączoną z wygodą i bezpieczeństwem Twojej firmy.

Usługi księgowe dla firm


Gdziekolwiek jesteś na świecie i o jakiejkolwiek porze dnia lub nocy chcesz podejrzeć swoje dokumenty księgowe – możesz to zrobić. Ogranicza Cię jedynie dostęp do Internetu.

Innowacyjny system księgowania dokumentów Warido pozwoli Ci sprawdzić zaksięgowane dokumenty już po 24 godzinach od ich dostarczenia.

Wszystkie dokumenty są najpierw skanowane i sprawdzane pod kątem poprawności i czytelności. Następnie zaszyfrowane zostają zaksięgowane w  systemie, do którego tylko Ty masz wgląd, po wcześniejszym otrzymaniu hasła dostępu.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu firmy. Nie musisz irytować się wizytą w Urzędzie Skarbowym lub ZUS-ie. Wszelkie formalności w urzędach załatwimy w Twoim imieniu. Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo i od tego momentu zapomnisz o problemach księgowo-zusowskich, które mogą pojawić się w trakcie prowadzeniu działalności.

Zakres usług oferowanych przez WARIDO Accounting obejmuje kompleksową obsługę księgowości, rachunkowości i podatków.

W ramach kompleksowej obsługi księgowości
Warido zapewnia:

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w formie stacjonarnej, jak również (na życzenie) w siedzibie klienta w ramach której klient otrzymuje:

N

doradztwo księgowe i ekonomiczne,

N

przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,

N

sporządzanie deklaracji VAT i deklaracji CIT,

N

sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS)

N

sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla banków i innych organizacji,

N

wdrożenie systemów księgowych połączonych z logistyką sprzedaży.

Obsługę książki przychodów i rozchodów, w ramach której klient otrzymuje:

N

księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych klienta,

N

sporządzanie informacji o wysokości dochodów lub strat,

N

sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,

N

sporządzanie deklaracji VAT.

Obsługę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w ramach której klient otrzymuje:

N

sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy,

N

ewidencję środków trwałych,

N

ewidencję podatku VAT,

N

ewidencję przychodów.

Obsługę kadr i płac, która obejmuje:

N

prowadzenie kompleksowych teczek osobowych pracowników,

N

sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4 i ZUS,

N

sporządzanie zbiorczych list płac,

N

sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

N

prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem i limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,

N

wystawianie świadectw pracy i przygotowywanie wypowiedzeń,

N

sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i aktualizacyjnych,

N

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40  oraz elektroniczne przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie raportów do GUS,

N

sporządzanie różnych raportów i zestawień kadrowych,

N

sporządzanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz wszelkich formularzy dokumentacji kadrowej,

N

reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wypełnij poniższy formularz
i otrzymaj indywidualną wycenę usług!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now ButtonZadzwoń teraz!