Zaznacz stronę

Usługi księgowe
i rachunkowe dla firm


Sprawy związane z księgowością, podatkami, kadrami i płacami warto powierzać zaufanym ekspertom. Wybierz nasze biuro rachunkowe

 

Usługi księgowe dla firm


Sprawy związane z księgowością, podatkami, kadrami i płacami warto powierzać zaufanym ekspertom. Wybierz nasze biuro rachunkowe

Usługi księgowe dla firm

Usługi księgowe w WARIDO

Innowacyjny system księgowania dokumentów Warido pozwoli Ci sprawdzić zaksięgowane dokumenty już po 24 godzinach od ich dostarczenia.

Wszystkie dokumenty są najpierw skanowane i sprawdzane pod kątem poprawności i czytelności. Następnie zaszyfrowane zostają zaksięgowane w  systemie, do którego tylko Ty masz wgląd, po wcześniejszym otrzymaniu hasła dostępu.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu firmy. Nie musisz irytować się wizytą w Urzędzie Skarbowym lub ZUS-ie. Wszelkie formalności w urzędach załatwimy w Twoim imieniu. Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo i od tego momentu zapomnisz o problemach księgowo-zusowskich, które mogą pojawić się w trakcie prowadzeniu działalności.

Zakres usług oferowanych przez WARIDO Accounting obejmuje kompleksową obsługę księgowości, rachunkowości i podatków.

W ramach kompleksowej obsługi księgowości
Warido zapewnia:

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w formie stacjonarnej, jak również (na życzenie) w siedzibie klienta w ramach której klient otrzymuje:

N

doradztwo księgowe i ekonomiczne,

N

przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,

N

sporządzanie deklaracji VAT i deklaracji CIT,

N

sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS)

N

sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla banków i innych organizacji,

N

wdrożenie systemów księgowych połączonych z logistyką sprzedaży.

Obsługę książki przychodów i rozchodów, w ramach której klient otrzymuje:

N

księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych klienta,

N

sporządzanie informacji o wysokości dochodów lub strat,

N

sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,

N

sporządzanie deklaracji VAT.

Obsługę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w ramach której klient otrzymuje:

N

sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy,

N

ewidencję środków trwałych,

N

ewidencję podatku VAT,

N

ewidencję przychodów.

Obsługę kadr i płac, która obejmuje:

N

prowadzenie kompleksowych teczek osobowych pracowników,

N

sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4 i ZUS,

N

sporządzanie zbiorczych list płac,

N

sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

N

prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem i limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,

N

wystawianie świadectw pracy i przygotowywanie wypowiedzeń,

N

sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i aktualizacyjnych,

N

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40  oraz elektroniczne przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie raportów do GUS,

N

sporządzanie różnych raportów i zestawień kadrowych,

N

sporządzanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz wszelkich formularzy dokumentacji kadrowej,

N

reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj indywidualną wycenę usług!
Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Warido Accounting Sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel. +48 32 476 67 77
email: sekretariat@warido.com

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now Button