Zaznacz stronę
Kadra Warido Accounting, Kadra
Kadra Warido Accounting, Kadra

Założycielka Warido

Prof.
Renáta Hótová


Renata Hótová posiada tytuł profesora w zakresie ekonomii przedsiębiorstw i zarządzania. Jest uznawana w Czechach za wybitnego specjalistę. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca podatkowy, biegły rewident, biegły sądowy w zakresie ekonomii, a także jako pedagog akademicki.

Obecnie zarządza grupą spółek Warido w Czechach. Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym firm funkcjonujących na rynku czeskim. Specjalizuje się w międzynarodowych standardach rachunkowości, powiązaniem rachunkowości z podatkami a także problematyką opodatkowania międzynarodowego

Kwalifikacje:

 • Certyfikat ACCA – księgowość i finanse (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Doradca Podatkowy
 • Biegły Rewident (Audytor)
 • Biegły Sądowy

Języki:

 • polski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • angielski

Założyciel Warido

Dr inż.
Aleksander Wala, MBA


Doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie w branży księgowo-podatkowej pozyskał jako certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów oraz biegły sądowy w zakresie księgowości i podatków. Posiada duże doświadczenie w zakresie automatyzacji rachunkowości i uszczelnianiu procedur księgowych.

Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w opodatkowaniu międzynarodowym, podatku CIT oraz w wycenie przedsiębiorstw.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów
 • Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Katowicach
 • Biegły Sądowy z zakresu Księgowości i Podatków

Języki:

 • polski
 • czeski
 • angielski
 • rosyjski

Warido Polska

Rybnik

Kadra Warido Accounting, Kadra

Katarzyna Lisowska

Dyrektor Administracyjny, Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe:
 • dyrektor ds. klientów kluczowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji;
 • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku;
 • Wiceprezes Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.;
 • Wiceprezes Warido Accounting Sp. z o.o.;
 • członek zarządu AT Holding Sp. z o.o.;
 • członek zarządu SOJO Holding Sp. z o.o.
Kadra Warido Accounting, Kadra

mec. Kamil Owczarek

Radca Prawny

Partner w Kancelarii Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING KOCZAR, GICALA, OSTROWSKI, POKORSKI Spółka partnerska z siedzibą w Żorach.

 

Kwalifikacje:
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku od 2010 r.
 • Prowadzi wiele spraw podmiotów czeskich na terenie Polski
Języki:
 • polski,
 • angielski
Kadra Warido Accounting, Kadra

Iwona Starosta

Kierownik Działu Rewizji Księgowej

Mgr rachunkowości. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek. Posiada Certyfikat Księgowy.

 

Języki:
 • angielski

Ewelina Firla

Kierownik Działu Ksiąg Handlowych

Mgr Zarządzania. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach oraz obsłudze klienta zagranicznego.

 

Specjalizacja:
 • Zarządzanie Działem Ksiąg Handlowych
 • Koordynacja współpracy z klientem kluczowym i zagranicznym
 • Opracowanie raportów finansowych
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych
 • Opracowanie deklaracji skarbowych
 • Rekrutacja pracowników
Języki:
 • czeski
 • słowacki
 • angielski

Małgorzata Dyrbuś

Kierownik Działu KPiR

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej.

 
Specjalizacja:
 • Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie działu Księgi Przychodów i Rozchodów, Księgi podatkowej i Ryczałtu
 • Opracowanie raportów finansowych
 • Opracowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS

Anna Świątek

Kierownik Działu Kadr i Płac

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy, a w szczególności w zarządzaniu Kadrami i Płacami.

 
Specjalizacja:
 • znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość programu Optima
 • znajomość programu Enova
 • znajomość naliczania wynagrodzeń
 • znajomość naliczania zasiłków chorobowych
 • opracowanie sprawozdawczości GUS

Tomasz Sosna

Kierownik Działu Przygotowania Dokumentacji

Specjalizacja:

 • koordynacja procesu OCR i predekretacji
 • nadzór nad siecią IT
 • prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości firm,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firm (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości
Języki:
 • angielski
 • niemiecki

Franciszek Budziński

Kierownik Działu Rozrachunków

Mgr Nauk Politycznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Posiada doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Kwalifikacje:
 • Dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Dyplom ukończenia Szkoły Controllingu w zakresie Rachunkowości Zarządczej
Specjalizacja:
 • prowadzenie i koordynacja bieżących rozrachunków
 • wdrażanie usługi Webservice
 • automatyzacja rozrachunków
 • nadzór informatyczny w zakresie rozrachunków

 

Języki:
 • niemiecki

Martyna Wojaczek

Księgowa

Mgr Finansów i Rachunkowości. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

 

Specjalizacja:
 • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.

 

Języki:
 • angielski
 • niemiecki

Monika Michalak

Księgowa

Mgr Rachunkowości, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej 

Specjalizacja:

 • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.
Języki:
 • angielski

Dorota Żurek

Księgowa

Mgr Rachunkowości,

Specjalizacja:

 • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.
Języki:
 • angielski

Joanna Brejza

Asystent księgowego

 Specjalizacja:

 • przygotowanie dokumentacji księgowej
 • predekretacja dowodów księgowych
 • OCR faktur,
 • rozliczanie bieżących rozrachunków

 

Języki:
 • angielski
 • niemiecki

Simona Wala

Referent ds. Kadr i Płac

Specjalizacja:

 • znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość programu Optima
 • znajomość programu Enova
 • znajomość naliczania wynagrodzeń
 • znajomość naliczania zasiłków chorobowych
 • opracowanie sprawozdawczości GUS
Języki:
 • angielski

Monika Sukiennik

Asystentka ds. Administracji

Mgr Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Specjalizacja:

 • koordynacja i nadzór administracyjnych spraw klientów oraz WARIDO
 • organizacja spotkań biznesowych
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu
 • obsługa bieżącej korespondencji
 • dbanie o odpowiedni wizerunek biura
Języki:
 • angielski

Robert Grymel

Specjalista ds. Marketingu

 Specjalizacja:

 • promocja usług WARIDO
 • dbanie o dobry PR i wizerunek WARIDO 
 • tworzenie i koordynacja kampanii marketingowych
 • obsługa CRM
 • nadzór pracy dostawców usług marketingowych
 • Copywriting i obsługa Newsletter’a 
Języki:
 • angielski

 

Bielsko-Biała

Kadra Warido Accounting, Kadra

Angelika Sadłoń-Grabska

Biegły Rewident

Absolwentka studiów doktoranckich z dziedziny nauk ekonomicznych, które ukończyła z dyplomem magistra. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz jest biegłym sądowym w zakresie rachunkowości.

 
Kwalifikacje:
 • Biegły Rewident nr 12610
 • Biegły Sądowy
 • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości.
Specjalizacja:
 • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami
 • rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 • badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności, podziału i łączenia spółek.
 • świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli, usprawnienie systemów
 • finansowo-księgowych, budżetowanie i planowanie finansowe oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz współpracy w zakresie monitorowania i uaktualniania istniejącej dokumentacji.
Języki:
 • angielski
Kadra Warido Accounting, Kadra

dr Małgorzata Białas

Analityk i doradca finansowy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni pedagog akademicki oraz szkoleniowiec z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz finansów i analizy finansowej. W przeszłości pełniła funkcję członka rady nadzorczej spółki będącej własnością Skarbu Państwa.

 
Kwalifikacje
 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Specjalizacja
 • analityk finansowy i weryfikator wniosków kredytowych jednostek gospodarczych w banku.
 • doradztwo przedsiębiorstwom w zakresie finansów,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • przygotowywaniu prognoz finansowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, tzw. dokumentacji cen transferowych.
Języki:
 • angielski
 • francuski
Kadra Warido Accounting, Kadra

Przemysław Grochola

Biegły Rewident

Absolwent studiów z dziedziny nauk ekonomicznych i informatycznych, które zakończył z dyplomem inżyniera.

 
Kwalifikacje:
 • Biegły Rewident nr 12619
 • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.
Specjalizacja:
 • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
 • badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności,
 • podziału i łączenia spółek.świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli,
 • usprawnienia systemów finansowo-księgowych, budżetowania i planowania finansowego oraz
  zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
Języki:
 • niemiecki
Kadra Warido Accounting, Kadra

Aleksandra Urbaniec

Asystent Zarządu

Języki:
 • angielski
 • niemiecki

Česká Republika

Kadra Warido Accounting, Kadra

Inż. Dariusz Samiec

Dyrektor ds. klientów kluczowych

Darius Samiec pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Group a.s. i Prezesa WARIDO Accounting s.r.o. Zajmuje się ogólnym funkcjonowaniem grupy WARIDO, inwestycjami grupy i jej rozwojem, w szczególności obsługą merytoryczną polskich przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w Czechach i czeskich przedsiębiorców w Polsce.

 
Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji
 • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku
Języki:
 • polski
 • rosyjski
Kadra Warido Accounting, Kadra

Inż. Radim Švajnoch

MBA, FCCA

Radim Svajnoch ma wieloletnie doswiadczenie w zakresie podatków i audytu. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA. Przez wiele lat pracował jako menadżer ds. audytu spółki Ernst & Young. Od roku 1998 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.

W roku 2004 pracował w Hucie Trzyniec na stanowisku kierownika działu kapitałowego w zakresie przekształceń, akwizycji i fuzji. W roku 2009 uzyskał tytuł MBA na Nottingham Trend University w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od roku 2010  pracuje w spółkach grupy WARIDO. Pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Conto s.r.o.

 
Kwalifikacje:
 • certyfikowany specjalista księgowy
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • polski
 • rosyjski
Kadra Warido Accounting, Kadra

Inż. Jana Stavinohová

LL.M

Jana Stavinohová pełni funkcję Prezesa spółki WARIDO TAX s r.o., w której kieruje metodyką w zakresie księgowości i podatków. Udziela klientom konsultacji i porad w zakresie zarządzania finansowego, ekonomiki, płac i spraw kadrowych – głównie klientom biznesowym. Specjalizuje się w wdrożeniu procesów powoływania i zarządzania kadrami w spółkach.

Kwalifikacje:
 • ekspert księgowy
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • rosyjski
Kadra Warido Accounting, Kadra

Inż. Petra Kusáková

Główna Księgowa w spółce WARIDO Accounting s.r.o.

Petra Kusáková pracuje w spółce WARIDO Accounting s.r.o., w której pełni funkcję głównej księgowej. Głównym zadaniem spółki jest nadzorowanie sprawnego procesu prowadzenia ksiąg dla klientów, który ma służyć właścicielom w celu podejmowania odpowiednich decyzji managerskich a także zabezpieczać poprawne rozliczenia podatkowe.

Kwalifikacje:
 • certyfikowany księgowy i specjalista podatkowy
Języki:
 • polski
 • niemiecki
Kadra Warido Accounting, Kadra

Inż. Eva Kubáčová

Doradca podatkowy

Eva Kubáčová pracuje w spółce WARIDO PaM s.r.o. Zajmuje się płacami i sprawami kadrowymi. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniu społecznym oraz zdrowotnym. Doradza cudzoziemcom w zakresie umów kadrowo-prawnych, w sprawach dotyczących podjęcia pracy w Czechach oraz Czechom ubiegającym się o pracę w krajach Unii Europejskiej i w krajach poza UE.

 
Kwalifikacje:
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • rosyjski
Call Now ButtonZadzwoń teraz!