Zaznacz stronę
Założycielka Warido

Prof.
Renáta Hótová

renata.hotova@warido.cz

Renata Hótová posiada tytuł profesora w zakresie ekonomii przedsiębiorstw i zarządzania. Jest uznawana w Czechach za wybitnego specjalistę. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca podatkowy, biegły rewident, biegły sądowy w zakresie ekonomii, a także jako pedagog akademicki.

Obecnie zarządza grupą spółek Warido w Czechach. Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym firm funkcjonujących na rynku czeskim. Specjalizuje się w międzynarodowych standardach rachunkowości, powiązaniem rachunkowości z podatkami a także problematyką opodatkowania międzynarodowego

Kwalifikacje:

 • Certyfikat ACCA – księgowość i finanse (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Doradca Podatkowy
 • Biegły Rewident (Audytor)
 • Biegły Sądowy

Języki:

 • polski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • angielski

Założyciel Warido

Dr inż.
Aleksander Wala, MBA

aleksander.wala@warido.com

Doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie w branży księgowo-podatkowej pozyskał jako certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów oraz biegły sądowy w zakresie księgowości i podatków. Posiada duże doświadczenie w zakresie automatyzacji rachunkowości i uszczelnianiu procedur księgowych.

Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w opodatkowaniu międzynarodowym, podatku CIT oraz w wycenie przedsiębiorstw.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów
 • Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Katowicach
 • Biegły Sądowy z zakresu Księgowości i Podatków

Języki:

 • polski
 • czeski
 • angielski
 • rosyjski

Warido Polska

Rybnik

Katarzyna Lisowska

Dyrektor Administracyjny, Prezes Zarządu

katarzyna.lisowska@warido.com

Doświadczenie zawodowe:
 • dyrektor ds. klientów kluczowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji;
 • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku;
 • Wiceprezes Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.;
 • Prezes Warido Accounting Sp. z o.o.;
 • członek zarządu AT Holding Sp. z o.o.;
 • członek zarządu SOJO Holding Sp. z o.o.

Ewelina Firla

Wiceprezes Zarządu

ewelina.firla@warido.com

Mgr Zarządzania. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach oraz obsłudze klienta zagranicznego.

 

Specjalizacja:
 • Zarządzanie Działem Ksiąg Handlowych
 • Koordynacja współpracy z klientem kluczowym i zagranicznym
 • Opracowanie raportów finansowych
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych
 • Weryfikacja deklaracji skarbowych
 • Rekrutacja pracowników
Języki:
 • czeski
 • słowacki

mec. Kamil Owczarek

Radca Prawny

k.owczarek@lexusconsulting.pl

Partner w Kancelarii Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING KOCZAR, GICALA, OSTROWSKI, POKORSKI Spółka partnerska z siedzibą w Żorach.

Kwalifikacje:
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku od 2010 r.
 • Prowadzi wiele spraw podmiotów czeskich na terenie Polski
Języki:
 • angielski

 

Iwona Starosta

Kierownik Działu Rewizji Księgowej

iwona.starosta@warido.com

Mgr rachunkowości. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek. Posiada Certyfikat Księgowy.

 

Języki:
 • angielski

Małgorzata Dyrbuś

Kierownik Działu KPiR

malgorzata.dyrbus@warido.com

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej.

 
Specjalizacja:
 • Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie działu Księgi Przychodów i Rozchodów, Księgi podatkowej i Ryczałtu
 • Opracowanie raportów finansowych
 • Opracowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS

Anna Świątek

Kierownik Działu Kadr i Płac

anna.swiatek@warido.com

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy, a w szczególności w zarządzaniu Kadrami i Płacami.

 
Specjalizacja:
 • znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość programu Optima
 • znajomość programu Enova
 • znajomość naliczania wynagrodzeń
 • znajomość naliczania zasiłków chorobowych
 • opracowanie sprawozdawczości GUS

Tomasz Sosna

Kierownik Działu Przygotowania Dokumentacji

tomasz.sosna@warido.com

Specjalizacja:

 • koordynacja procesu OCR i predekretacji
 • nadzór nad siecią IT
 • prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości firm,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firm (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości

  Justyna Szendra

  Księgowa

  justyna.szendra@warido.com
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach

  Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego.

   

  Kwalifikacje:
  • Certyfikat księgowego
  Specjalizacja:
  • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
  • prowadzenie księgowości w SAP,
  • analizy sprawozdawcze dla zarządów,
  • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
  • opracowanie deklaracji podatkowych,
  • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
  • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.
  Języki:
  • angielski

   

   Martyna Wojaczek

   Księgowa

   martyna.wojaczek@warido.com

   Mgr Finansów i Rachunkowości. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

    

   Specjalizacja:
   • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
   • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
   • opracowanie deklaracji podatkowych,
   • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
   • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.

    

   Języki:
   • angielski

   Monika Dziwok

   Księgowa

   monika.dziwok@warido.com

   Mgr Rachunkowości, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej 

   Specjalizacja:

   • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
   • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
   • opracowanie deklaracji podatkowych,
   • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
   • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.

    Izabela Jurek

    Księgowa

    izabela.jurek@warido.com

    Mgr Rachunkowości,

    Specjalizacja:

    • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
    • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
    • opracowanie deklaracji podatkowych,
    • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
    • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości

      

     Joanna Brejza

     Asystent księgowego

     joanna.brejza@warido.com 

     Specjalizacja:

     • przygotowanie dokumentacji księgowej
     • predekretacja dowodów księgowych
     • OCR faktur,
     • rozliczanie bieżących rozrachunków

      

     Simona Wala

     Referent ds. Kadr i Płac

     simona.wala@warido.com

     Specjalizacja:

     • znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych
     • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych
     • znajomość programu Płatnik
     • znajomość programu Optima
     • znajomość programu Enova
     • znajomość naliczania wynagrodzeń
     • znajomość naliczania zasiłków chorobowych
     • opracowanie sprawozdawczości GUS
     Języki:
     • angielski

     Marta Perec

     Asystent ds. Administracji

     marta.perec@warido.com

     Mgr Gospodarowania Kapitałem Ludzkim, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

     Specjalizacja:

     • koordynacja i nadzór administracyjnych spraw klientów oraz WARIDO 
     • organizacja spotkań biznesowych
     • wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu
     • obsługa bieżącej korespondencji
     • dbanie o odpowiedni wizerunek biura
     Języki:
     • angielski

      

      

      

       

      Robert Grymel

      Specjalista ds. Marketingu

      robert.grymel@warido.com 

      Specjalizacja:

      • promocja usług WARIDO
      • dbanie o dobry PR i wizerunek WARIDO 
      • tworzenie i koordynacja kampanii marketingowych
      • obsługa CRM
      • nadzór pracy dostawców usług marketingowych
      • Copywriting i obsługa Newsletter’a 
      Języki:
      • angielski

       

      Bielsko-Biała

      Angelika Sadłoń-Grabska

      Biegły Rewident

      angelika.sadlon@warido.com

      Absolwentka studiów doktoranckich z dziedziny nauk ekonomicznych, które ukończyła z dyplomem magistra. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz jest biegłym sądowym w zakresie rachunkowości.

       
      Kwalifikacje:
      • Biegły Rewident nr 12610
      • Biegły Sądowy
      • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości.
      Specjalizacja:
      • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami
      • rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
      • badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności, podziału i łączenia spółek.
      • świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli, usprawnienie systemów
      • finansowo-księgowych, budżetowanie i planowanie finansowe oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
      • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
      • sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz współpracy w zakresie monitorowania i uaktualniania istniejącej dokumentacji.
      Języki:
      • angielski

      dr Małgorzata Białas

      Analityk i doradca finansowy

      malgorzata.bialas@warido.com

      Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni pedagog akademicki oraz szkoleniowiec z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz finansów i analizy finansowej. W przeszłości pełniła funkcję członka rady nadzorczej spółki będącej własnością Skarbu Państwa.

       
      Kwalifikacje
      • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
      Specjalizacja
      • analityk finansowy i weryfikator wniosków kredytowych jednostek gospodarczych w banku.
      • doradztwo przedsiębiorstwom w zakresie finansów,
      • wyceny przedsiębiorstw,
      • przygotowywaniu prognoz finansowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, tzw. dokumentacji cen transferowych.
      Języki:
      • angielski
      • francuski

      Przemysław Grochola

      Biegły Rewident

      przemyslaw.grochola@warido.com

      Absolwent studiów z dziedziny nauk ekonomicznych i informatycznych, które zakończył z dyplomem inżyniera.

       
      Kwalifikacje:
      • Biegły Rewident nr 12619
      • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.
      Specjalizacja:
      • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
      • badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności,
      • podziału i łączenia spółek.świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli,
      • usprawnienia systemów finansowo-księgowych, budżetowania i planowania finansowego oraz
       zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
      • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
      Języki:
      • niemiecki

      Česká Republika

      Inż. Dariusz Samiec

      Dyrektor ds. klientów kluczowych

      dariusz.samiec@warido.cz

      Darius Samiec pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Group a.s. i Prezesa WARIDO Accounting s.r.o. Zajmuje się ogólnym funkcjonowaniem grupy WARIDO, inwestycjami grupy i jej rozwojem, w szczególności obsługą merytoryczną polskich przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w Czechach i czeskich przedsiębiorców w Polsce.

       
      Doświadczenie zawodowe:
      • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji
      • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku
      Języki:
      • polski
      • rosyjski

      Inż. Radim Švajnoch

      MBA, FCCA

      radim.svajnoch@warido.cz

      Radim Svajnoch ma wieloletnie doswiadczenie w zakresie podatków i audytu. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA. Przez wiele lat pracował jako menadżer ds. audytu spółki Ernst & Young. Od roku 1998 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.

      W roku 2004 pracował w Hucie Trzyniec na stanowisku kierownika działu kapitałowego w zakresie przekształceń, akwizycji i fuzji. W roku 2009 uzyskał tytuł MBA na Nottingham Trend University w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od roku 2010  pracuje w spółkach grupy WARIDO. Pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Conto s.r.o.

       
      Kwalifikacje:
      • certyfikowany specjalista księgowy
      • doradca podatkowy
      Języki:
      • angielski
      • polski
      • rosyjski

      Inż. Jana Stavinohová

      LL.M

      jana.stavinohova@warido.cz

      Jana Stavinohová pełni funkcję Prezesa spółki WARIDO TAX s r.o., w której kieruje metodyką w zakresie księgowości i podatków. Udziela klientom konsultacji i porad w zakresie zarządzania finansowego, ekonomiki, płac i spraw kadrowych – głównie klientom biznesowym. Specjalizuje się w wdrożeniu procesów powoływania i zarządzania kadrami w spółkach.

      Kwalifikacje:
      • ekspert księgowy
      • doradca podatkowy
      Języki:
      • angielski
      • rosyjski

      Inż. Petra Kusáková

      Główna Księgowa w spółce WARIDO Accounting s.r.o.

      petra.kusakova@warido.cz

      Petra Kusáková pracuje w spółce WARIDO Accounting s.r.o., w której pełni funkcję głównej księgowej. Głównym zadaniem spółki jest nadzorowanie sprawnego procesu prowadzenia ksiąg dla klientów, który ma służyć właścicielom w celu podejmowania odpowiednich decyzji managerskich a także zabezpieczać poprawne rozliczenia podatkowe.

      Kwalifikacje:
      • certyfikowany księgowy i specjalista podatkowy
      Języki:
      • polski
      • niemiecki

      Inż. Eva Kubáčová

      Doradca podatkowy

      eva.kubacova@warido.cz

      Eva Kubáčová pracuje w spółce WARIDO PaM s.r.o. Zajmuje się płacami i sprawami kadrowymi. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniu społecznym oraz zdrowotnym. Doradza cudzoziemcom w zakresie umów kadrowo-prawnych, w sprawach dotyczących podjęcia pracy w Czechach oraz Czechom ubiegającym się o pracę w krajach Unii Europejskiej i w krajach poza UE.

       
      Kwalifikacje:
      • doradca podatkowy
      Języki:
      • angielski
      • rosyjski
      Call Now ButtonZadzwoń teraz!