Zaznacz stronę

Planowo już od początku nowego roku w życie wejdą nowe regulacje dla spółek REIT

Ministerstwo Finansów upubliczniło stosowny projekt zmian dotyczących zmian w sposobie opodatkowania dochodów i wypłaty dywidend dla spółek sektora wynajmu nieruchomości.  Zmiany mają na celu w szerszej perspektywie na pobudzenie sektora budowy i wynajmu nieruchomości oraz skłonienie inwestorów do modernizacji już posiadanej infrastruktury.

Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku” – czytamy w uzasadnieniu.

  • Celem jest powołanie spółek notowanych na GPW, które zajęłyby się inwestowaniem w rynek nieruchomości,
  • status spółki rynku wynajmu nieruchomości przysługiwałby tylko spółką z siedziba w Polsce.
  • 90 proc. zysku w roku będzie musiało być przeznaczone na wypłatę dywidendy – jako element atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.

Co przewiduje projekt?

Dochody spółek rynku wynajmu nieruchomości zostaną opodatkowane 8,5% stawką CIT.  Jednocześnie zwolnione spod opodatkowania będą wypłacane przez spółkę dywidendy.

 

 

Aby spółkę zaklasyfikować jako spółkę REIT  będzie musiała spełnić kilka wymogów:

  • być spółką akcyjną dopuszczoną do obrotu na parkiecie,
  • posiadać kapitał zakładowy na poziomie nie mniejszym niż 50 mln zł,
  • uzyskiwać przychodu z tytułu najmu z co najmniej 3 nieruchomości,
  • posiadać wartość zobowiązań kredytowych na poziomie poniżej 70% wartości aktywów,
  • wypłacać dywidendę na poziomie nie niższym niż 90% zysku za ostatni rok obrotowy,
  • i inne…

Nowe prawo zaczęłoby obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!