Zaznacz stronę

Czy split payment trzeba stosować w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy realizacji? To pytanie budzi wątpliwości w branży budowlanej, więc niemalże miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzających split payment, Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej sprawie.

Split payment – usługi budowlane

Usługi budowlane wymienione zostały w Załączniku numer 15 do ustawy o VAT. W uproszczeniu oznacza to, że jeżeli wartość brutto faktury przewyższa 15 000 PLN lub skumulowana wartość danych usług budowlanych w ramach jednego projektu przewyższa 15 000 PLN to zleceniodawca ma obowiązek zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Split Payment a usługi budowlane podzielone na etapy

W branży budowlanej zrodziło się więc pytanie, czy jeżeli dana usługa budowlana została podzielona na etapy realizacji, a wartość pojedynczego etapu nie przewyższa kwoty 15 000 PLN to czy powstaje obowiązek zapłaty przez split payment jeżeli w umowie jest zapis o podzieleniu w ten sposób płatności za te usługi?

Czy split payment trzeba stosować w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy realizacji?

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej sprawie tłumacząc, że odpowiedź na powyższe pytanie powinna być zawarta w umowie na daną usługę budowlaną.

Oznacza to, że jeżeli w umowie wskażemy, że płatności zostaną podzielone analogicznie do podziału realizacji usługi budowlanej (etapów) to nie ma obowiązku płatności w split payment, jeżeli wartość faktury za realizację pojedynczego etapu nie przekroczy kwoty 15 000 PLN brutto.

Podsumowanie

Problem branży budowlanej odnośnie podziału realizacji danego projektu na etapy i powstania lub braku powstania z tego tytułu obowiązku split payment wydaje się być rozwiązany – należy jednak pamiętać, żeby w umowie zawrzeć zapis o podziale płatności za każdy etap realizacji usługi budowlanej.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!