Zaznacz stronę

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor przeprowadził badanie wśród firm, które otrzymują zapłaty za faktury dokonywane za pomocą mechanizmu podzielonej płatności i zbadał wpływ split paymentu na płynność finansową owych firm. Wyniki z punktu widzenia dbałości o dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa nie są zadowalające, a spora część przedsiębiorców twierdzi, że split payment wpłynął negatywnie na ich firmę w pod kątem ogólnym. Dlaczego?

Obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 roku wchodzą przepisy nakazujące obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w branżach najbardziej narażonych na nieprawidłowości w podatku VAT. Jednak już od 1 lipca 2018 roku mechanizm ten był możliwy do dobrowolnego wyboru w trakcie zapłaty za fakturę. Oznacza to, że to kupujący decyduje czy zapłacić mechanizmem spilt payment czy tradycyjnie. Wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw niemal 42% jednostek zdecydowało się na taką formę płatności.

Które sektory i w jakim stopniu korzystają ze split payment?

Największa liczba przedsiębiorstw korzystających z mechanizmu podzielonej płatności znajduje się w sektorze handlu – 50,4%. Pozostałe sektory w znacznym stopniu włączone do MPP to kolejno przemysł – 46,8%, transport – 43,4%, budownictwo -37,2% i usługi – 32,5%.

Dlaczego split payment może wpływać negatywnie na płynność finansową?

Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu zwracają uwagę na to, że po otrzymaniu kwoty VAT na wydzielony rachunek mogą opłacić tylko VAT w urzędzie skarbowym, a także kontrahentowi. Jeżeli kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego to nie ma możliwości wykorzystania nadwyżki środków – powoduje to w niektórych przypadkach problemy z płynnością finansową. Przedsiębiorstwo oczywiście może zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie zgody na wykorzystanie tych środków, ale na tą decyzję również trzeba czekać.

Negatywne opinie wśród przedsiębiorstw włączonych w split payment

Ponad połowa przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu uważa, że mechanizm podzielonej płatności nie wpłynął na ich płynność finansową. Jednak co szósty przedsiębiorca uważa, że split payment wywarł w jakimś stopniu negatywny wpływ na jego firmę. Takie oceny padają najczęściej z sektora firm transportowych – 22,6% i handlowych 19,6%.

Podsumowanie

Już za kilka dni będzie obowiązywał obowiązkowy split payment dla transakcji powyżej 15 000,00 PLN brutto, które będą dotyczyć którejkolwiek ze 150 pozycji ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Jak pokazuje powyższe badanie zdania wśród przedsiębiorstw na temat negatywnego wpływu split paymentu na płynność finansową są podzielone. Niemniej jednak sygnały płynące z niektórych sektorów są niepokojące.

Zapraszamy do zapisania się do naszego Newsletter’a!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button