Stosowanie WIS z uwzględnieniem zmian 2024

stosowanie-wis-z-uwzglednieniem-zmian-2024

Spis treści

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) stanowi interesujące rozwiązanie prawne w podatku VAT. Jest to zarazem instytucja prawna odrębna wobec indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że ma postać decyzji administracyjnej. Dzięki WIS podatnik może upewnić się, iż wybrana stawka podatku VAT jest właściwa ze względu na klasyfikację danego towaru bądź usługi. Z tego względu WIS realizuje w szczególności funkcję ochronną względem podatnika. Warto dokładniej przyjrzeć się najnowszym zmianom dotyczącym WIS.

Podstawowa charakterystyka WIS

Od dnia 1 listopada 2019 roku podatnikom przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS, choć procedura obowiązuje formalnie dla większości towarów i usług od dnia 1 lipca 2020 roku. Obejmuje potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki na cele VAT, wyrażając pewność prawa podatkowego i chroniąc podatnika przed negatywnymi konsekwencjami popełnienia ewentualnych błędów przy oznaczaniu stawkami sprzedawanych towarów lub usług.

WIS jest wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), łącząc trzy obligatoryjne elementy. Pierwszy to opis towaru albo usługi. Drugi obejmuje wskazanie właściwego symbolu w oparciu o adekwatną klasyfikację (CN, PKOB lub PKWiU 2015). Trzeci element dotyczy właściwej stawki podatku VAT. WIS ma charakter wiążący dla organów podatkowych. Oznacza to, iż wskazane organy nie mogą zakwestionować stawki VAT wybranej przez podatnika w oparciu o WIS.

Zmiany w ważności WIS od dnia 1 lipca 2023 roku

Ważną informacją jest ta, że od dnia 1 lipca 2023 roku zmieniły się zasady wskazywania ważności WIS. Mianowicie, WIS wydaje się na okres 5 lat, a jej ważność biegnie od dnia mającego miejsce po dniu doręczenia. Od dnia 1 lipca 2023 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF) publikowane są zarówno WIS, decyzje o zmianie WIS, decyzje o uchyleniu WIS, jak również decyzje o odmowie wydania WIS. Te ostatnie reguluje art. 42g ust. 3 ustawy o podatku VAT. Stosowanie WIS uczyniono jednocześnie ważnym elementem pakietu SLIM VAT 3, w związku z uwzględnieniem przez władze części rozwiązań zgłaszanych przez samych podatników.

Nowe możliwości stosowania WIS od dnia 1 stycznia 2024 roku

Od początku 2024 roku obowiązek obsługi wiążących informacji stawkowych będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Urząd Skarbowy. Będzie to miało miejsce zarówno z punktu widzenia Dyrektora KIS, jak i podatnika będącego wnioskodawcą. Składanie i wydawanie WIS wdrożono więc docelowo z zastosowaniem rozwiązań charakterystycznych dla usług w ramach e-administracji. Przesądza o tym przyjęta dnia 16 czerwca 2023 roku nowelizacja ustawy o podatku VAT i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 1598).

Ważną zmianą od początku 2024 roku jest ta, zgodnie z którą złożenie wniosku o wydanie WIS przysługiwać będzie wyłącznie uprawnionemu wnioskodawcy, który posiada konto w systemie e-Urząd Skarbowy. Skuteczność uzyskiwania informacji podatkowej w tej formie zależeć będzie od wykazania aktualnego numeru telefonu albo adresu poczty elektronicznej. Służy to wysyłaniu powiadomień odnośnie zamieszczenia pisma na koncie podatnika. Przy czym powyższa zasada nie będzie dotyczyć próbek towaru ani dokumentów, których podatnik nie jest w stanie dostarczyć przy użyciu konta w e-Urzędzie Skarbowym bądź których dostarczenie w tradycyjnej formie okaże się niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS.

Warto dodać, że obowiązujące od początku 2024 roku zmiany odnośnie WIS zbiegają się w czasie z podobnymi rozwiązaniami charakterystycznymi dla usług e-administracji w przypadku wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz wniosków o wydanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu (WIP).

Wniosek o wydanie WIS – katalog podmiotów uprawnionych

Katalog podmiotów uprawnionych w sprawie złożenia wniosku o wydanie WIS wyszczególniono w art. 42b ust. 1 ustawy o podatku VAT. Obejmuje on następujących podatników:

  • podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
  • podmiotu innego niż wyżej wskazany, dokonującego bądź zamierzającego dokonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 42a ustawy o VAT;
  • zamawiającego jako podmiotu klasyfikowanego w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – w przedmiocie wywierającym wpływ na obliczenie ceny na potrzeby udzielania zamówień publicznych;
  • podmiotu publicznego definiowanego w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym – w przedmiocie wywierającym wpływ na obliczenie wynagrodzenia przy zawarciu umowy o takim partnerstwie;
  • zamawiającego definiowanego w ustawie z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w przedmiocie wywierającym wpływ na obliczenie wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zmiany w składaniu i wydawaniu WIS ułatwieniem dla podatników?

Zmiany obowiązujące od stycznia 2024 roku eliminują konieczność wysyłania pism w tradycyjnej formie i potencjalnie mogą przyczynić się do skrócenia czasu potrzebnego na odpowiedź ze strony Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek o wydanie WIS.

Co ważne, odpowiedzi na wnioski złożone przez podatników będą doręczane również w formie elektronicznej. Wprowadzone rozwiązanie opiera się na rozszerzeniu dotychczasowych narzędzi pozostających w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), nie wymagając jednocześnie technologicznego wdrożenia po stronie podatników. W żaden sposób nie ograniczają też podatnikom dostępu do instrumentu, jakim jest WIS.


Oferta Warido

Rozważając kompleksowość i dynamikę zmian w przepisach podatkowych, zwłaszcza w kontekście Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), nasze biuro rachunkowe online oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. Z naszymi usługami, możesz być pewien, że Twoje zobowiązania podatkowe są realizowane zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby upewnić się, że Twoje działania biznesowe są zgodne z obowiązującymi regulacjami VAT.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.