Zaznacz stronę
Ministerstwo Finansów w najnowszej wersji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa prognozuje spadek długu publicznego liczonego metodą unijną do 40,6% PKB w 2022 roku. W 2021 ma to być 42,9% PKB – zgodnie z ustawą o VAT ma to skutkować obniżeniem stawki podatku od towarów i usług o 1 pkt procentowy. Czy są na to realne szanse?

Prognozy Ministerstwa Finansów a rzeczywistość

Na koniec roku 2018-go dług publiczny wyniósł 48,9% PKB. W WPFP ekonomiści zwracają uwagę na dosyć optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego w roku 2019 – 4% PKB, a także kolejnych latach – w 2020 roku miałoby to być 3,7% PKB, w 2021 3,4% PKB, a w 2022 3,3% PKB.

Zdaniem ekspertów w przyszłym roku będzie to 3,4% PKB, które w kolejnych latach spadnie do 2,8% PKB – jedną z przyczyn ma być spowolnienie strefy euro (głównie Niemiec).

Czy pro-socjalna polityka państwa pozwoli na obniżenie stawki VAT?

Deficyt w finansach państwa w 2019 roku ma wynieść 1,7% PKB mimo „Piątki Kaczyńskiego” – są to oczywiście jedynie zapewnienia Ministerstwa Finansów, a dopiero zakończenie roku 2019-go zweryfikuje trafność tych prognoz.

Warto napisać tutaj o kolejnym ambitnym planie, gdyż zdaniem MF już w 2020 roku ma wystąpić nadwyżka w finansach państwa – 0,2% PKB. Z pewnością taki wynik przyczyniłby się pozytywnie do zmniejszenia długu publicznego zmniejszając potrzeby pożyczkowe państwa, a to natomiast do osiągnięcia wymaganych 43% PKB długu publicznego, które zgodnie z ustawą o VAT jest czynnikiem bezpośrednio zmniejszającym stawki podatku o 1 pkt procentowy oraz przy różnicy pomiędzy deficytem finansów publicznych a celem deficytu (1% PKB) jest mniejsza niż 6%, a taki rezultat jest już w tym momencie osiągnięty.

Podsumowanie

Do takich obietnic i prognoz należy zawsze podchodzić z dystansem, jednak jest cień nadziei na obniżenie stawki podatku VAT od 2022 roku, po tym jak w 2021 roku GUS poda oficjalne dane. Wówczas rozpocznie się procedura zmiany stawki podatku VAT, która będzie obowiązywała od 01.01.2022 roku.

Zachęcamy do zapisania się do naszego Newsletter’a i bycia na bieżąco!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Call Now ButtonZadzwoń teraz!