Zaznacz stronę

Czy goodwill podlega PCC? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 10 października 2019 r. II FSK/3591/17., w którym rozstrzygał czy wartość nabytej spółki podlega opodatkowaniu PCC.

Nabycie spółki, a naliczenie PCC – o co chodziło w sprawie?

Spółka kupiła zorganizowaną część innego przedsiębiorstwa, a notariusz od umowy sprzedaży pobrał 2% PCC. Firma zakwestionowała tą decyzję i skierowała wniosek do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w powyższym podatku. Dlaczego? Podstawowym argumentem w sprawie było to, że opodatkowaniu PCC nie podlega różnica między ceną nabycia a sumą wartości rynkowych poszczególnych rzeczy i praw, gdyż jest to tzw. wartość firmy (czyli jedynie oczekiwanie i nadzieja na przyszły zysk). Spółka twierdziła, że w umowie sprzedaży, cena sprzedaży zakupionej części przedsiębiorstwa została zawyżona i nie jest równa sumie wartości rynkowych majątku zakupionego w tej transakcji.

Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC – co na to urząd skarbowy?

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił spółce stwierdzenia nadpłaty, jednak spółka nie odpuściła i sprawa trafiła do krakowskiego WSA (sygn. akt I SA/Kr 443/17). Po 8 latach rozpatrywania i kilkukrotnych odwołaniach, sprawa została skierowana do NSA, który miał rozstrzygnąć czy goodwill (wartość firmy) podlega PCC.

Czy goodwill podlega opodatkowaniu PCC?

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że wartość firmy nie może podlegać PCC, gdyż nie stanowi ona prawa materialnego i nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Sąd stwierdził, że wyrok WSA narusza art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

Sprawa trafi z powrotem do WSA i zostanie ponownie rozpatrzona.

Podsumowanie

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że tzw. goodwill nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem PCC. Wynika więc, że spółka przez ponad 8 lat ma zamrożone środki w nadpłacie podatku PCC, a jak twierdzi jej pełnomocnik – jest to znaczna kwota.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button