Zaznacz stronę

W ostatnim artykule pisaliśmy o tym czym jest PCC-3, jakie czynności podlegają pod formularz PCC-3 oraz jakie są stawki podatku. W poniższym artykule zostanie omówiona kwestia poprawnego wypełnienia formularza PCC-3.  

Formularz PCC-3 można wypełnić w urzędzie skarbowym oraz na stronie internetowej Portalu Podatkowego. W pierwszej kolejności najważniejsze są PESEL, a także data, w której została dokonana czynność – czyli data, w której została zawarta umowa.  

Jak wypełnić PCC-3? 

CZĘŚC A. MIEJSCE I CEL SKLADANIA DEKLARACJI 

Podatnik wskazuje w części A odpowiedni urząd skarbowy, który jest przypisany pod adres miejsca zamieszkania podatnika lub pod adres firmy. W tej części podatnik również zaznacza jaki jest cel składania deklaracji.  

CZĘŚĆ B. DANE PODATNIKA 

W części B należy wypisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a także adres zamieszkania. 

CZĘŚĆ C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TREŚĆ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ 

Podatnik ma do wyboru kilka przedmiotów opodatkowania na formularzu. Jest to zależne od spisanej umowy czy też orzeczenia sądu. Należy również określić miejsce położenia albo działania prawa majątkowego oraz czy dokonana czynność cywilnoprawna miała miejsce w Polsce czy poza granicami kraju.  

CZĘŚĆ D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI 

Jest to najważniejsza część deklaracji, w której należy wpisać podstawę opodatkowania, stawkę i wartość obliczonego podatku. Trzeba odznaczyć właściwą rubrykę, która jest zależna od rodzaju zawartej umowy.  

CZĘŚĆ E. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD UMOWY SPÓŁKI / ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 

Część E jest dla spółek osobowych albo kapitałowych. Należy tutaj wskazać podstawę prawną do opodatkowania oraz wyznaczyć wartość podatku.  

CZĘŚĆ F. PODATEK OD ZAPŁATY 

W tej części należy wpisać kwotę, która jest należna do zapłaty.  

CZĘŚC G. INFORMACJE DODATKOWE 

W części G trzeba wpisać informacje dodatkowe, które dotyczą wskazanych umów w określonych przypadkach.  

CZĘŚĆ H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

Część H formularza informuje o ilości załączników, które są dołączone do formularza.  

CZĘŚĆ I. PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 

Podatnik w tej części podaje swoje imię i nazwisko, a także składa swój podpis wraz z datą wypełnienia formularza.

Formularz PCC-3 należy złożyć 14 dni od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Biuro Rachunkowe

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą biura rachunkowego, które „trzyma rękę na pulsie” i dba o to by ich klienci byli na bieżąco poinformowani o zmianach w przepisach to zapraszamy do zakładki „Wycena usług” – przygotujemy Państwu indywidualną ofertę.

WARIDO – biuro rachunkowe Wodzisław Śląski | biuro rachunkowe Żory | biuro rachunkowe Radlin | biuro rachunkowe Jastrzębie Zdrój | biuro rachunkowe Racibórz  | biuro rachunkowe Katowice  |  biuro rachunkowe Pszczyna  |  biuro rachunkowe Bielsko Biała biuro rachunkowe Rydułtowy biuro rachunkowe Czerwionka-Leszczyny

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button