Zaznacz stronę

Od dnia 01.02.2021r. uruchomiony został Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który zastąpił dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – kogo dotyczy, gdzie się zgłosić i do kiedy? Nasze biuro rachunkowe spieszy z odpowiedzią.

Kogo dotyczy Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych obejmuje podmioty, które:

a) prowadzą działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego, czyli:

– podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy,
– podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony,
– podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy,
– podmioty u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji),
– pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego);
– podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG – dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji.

b) osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych – jest to dla tej grupy osób zgłoszenie fakultatywne, czyli nieobowiązkowe.

Co muszą zrobić podmioty już zarejestrowane jako podmioty akcyzowe?

UWAGA! Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. Mają jednak obowiązek elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego.

Do kiedy należy dokonać aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych?

Aktualizacji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych należy dokonać do 30 czerwca 2021 roku.

Jak się zarejestrować do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych?

Do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych można się zarejestrować online poprzez PUESC. Na stronie PUESC zostały umieszczone wszystkie niezbędne informacje, które mają na celu wspomóc przedsiębiorców w dokonaniu rejestracji lub aktualizacji danych.

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a – nie pozwól by umknęły ci nowe przepisy i obowiązki!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button