Zaznacz stronę

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje na to, że organy skarbowe nie będą mogły już bez ograniczeń posługiwać się w postępowaniu „A”, dowodami zebranymi w postępowaniu „B” – w przeciwnym wypadku ich decyzja może zostać uchylona.

Czego dotyczyło postępowanie i dlaczego
trafiło
do TSUE?

Piszemy o tym wyroku, ponieważ ma on znaczenie również dla polskich firm.

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki „Glencore”, która zajmuje się sprzedażą hurtową zboża, nasion oleistych i pasz dla zwierząt, a wobec której węgierski organ podatkowy podjął decyzję wskazującą na to, że brała udział w oszustwie karuzelowym i bezprawnie odliczyła VAT.

Spółka nie zgodziła się z decyzją węgierskiego fiskusa i zgłosiła skargę do sądu administracyjnego. Jej zdaniem organ naruszył art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantujący prawo do obrony. Glencore argumentował to tym, że organ posługiwał się dowodami zebranymi w sprawie przeciwko ich kontrahentom, a spółce nie zostały te dowody udostępnione w całości, a jedynie we fragmentach wybranych przez węgierski urząd skarbowy.

Sąd administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Wyrok TSUE z 16 października 2019 r.,
sygn. akt C-189/18.

TSUE orzekł, że organy podatkowe mogą w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nadużyć w VAT korzystać z dowodów zebranych w niezakończonym postępowaniu karnym w sprawie innych podmiotów, ale zasada ta podlega ograniczeniom – podatnik ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi dowodami, które wpłynęły na niekorzystny dla niego rezultat postępowania administracyjnego.

Dla spółki oznacza to, że organ podatkowy nie mógł jej pozbawić prawa do odliczenia VAT, jeżeli spółce nie umożliwiono wglądu i wypowiedzi na temat wszystkich dowodów w sprawie.

Co wyrok TSUE oznacza dla polskich podatników?

Przede wszystkim to, że powinna wzrosnąć jawność materiałów gromadzonych przez organy podatkowe w trakcie postępowania. Wyjątkiem niejawności może być np. tajemnica handlowa przedsiębiorstwa.

Nie powinna również wystąpić sytuacja, w której organ podatkowy już na początku postępowania będzie przesądzał o winie podatnika na podstawie wydanych wyroków w innych sprawach.

Trwające i zakończone postępowania
w sądzie administracyjnym

Podatnicy, którzy są w trakcie postępowania administracyjnego na poziomie sądu administracyjnego mogą powołać się na powyższy wyrok TSUE i odwołać decyzję organów podatkowych.

Jest to również podstawa do wznowienia zakończonego już postępowania administracyjnego z szansą na osiągnięcie korzystnego wyniku.

Podsumowanie

Wyrok TSUE jest przełomowy i daje podatnikom możliwość dostępu do pełnego materiału dowodowego ze spraw, z których dowody zostały włączone do ich postępowania. Niezastosowanie się do tego obowiązku powinno skutkować pominięciem niewłaściwie zgromadzonych dowodów, o czym oczywiście przesądzą sądy administracyjne.

Przedsiębiorstwa przygotowujące się do postępowania administracyjnego lub będące w trakcie takiego postępowania mogą się z nami skontaktować w celu przeprowadzenia konsultacji doradczych czy też przekazania pełnomocnictwa do ich reprezentacji w trakcie postępowania – fachowa pomoc specjalistów jest niezbędna, jeżeli chcemy osiągnąć korzystny rezultat w postępowaniu administracyjnym.

Zapraszamy również do zapisania się do naszego Newsletter’a i bycia na bieżąco w najważniejszych kwestiach dotyczących Państwa firm!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button