Wprowadzenie Grup VAT

W przepisach podatkowych przewidzianych w ramach Polskiego Ładu pojawiło się wprowadzenie Grupy VAT. Celem tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń wewnątrz grup podatników i możliwość występowania jako jeden podatnik VAT. Grupę VAT będą mogły tworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.  

Kto może utworzyć Grupę VAT?


Nie ma konieczności posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT, natomiast jak już wcześniej wspomniano grupę VAT będą mogły stworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. 

Warunki zostały określone jako: 

  • powiązania finansowe: bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy, 
  • powiązania ekonomiczne: przedmiot głównej działalności członków Grupy VAT ma taki sam charakter lub działalności prowadzonej przez członków Grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub członek Grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie Grupy VAT, 
  • powiązania organizacyjne: członkowie prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. 

Warunki muszą trwać przez cały okres istnienia Grupy VAT. 

Jak utworzyć Grupę VAT?


Zainteresowane przedmioty, aby utworzyć Grupę VAT muszą wykonać trzy następujące kroki: 

  • zawrzeć umowę na Grupę VAT, 
  • wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował Grupę VAT, 
  • złożyć zgłoszenie rejestracyjne oraz umowę do urzędu skarbowego, właściwego dla przedstawiciela Grupy VAT.  

Okres istnienia Grupy VAT nie może być krótszy niż 3 lata. 

Świadczenie usług i dostawa towarów  

Świadczenie usług i dostawa towarów przez jednego członka Grupy VAT będzie traktowane jako czynność opodatkowana dokonana przez samą grupę. Podstawowym założeniem jest wyjęcie poza obszar opodatkowania, świadczenia usług i dostaw towarów pomiędzy członkami grupy.  

Korzyści i problemy 

Uproszczenie i wyjęcie spoza opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów wewnątrz jest podstawową korzyścią. Do plusów można również zaliczyć mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie wymaganych plików JPK_VAT czy wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrzgrupowych.  

Warto jednak zauważyć konsekwencje, które wynikają z utworzenia Grupy VAT. Jest to odpowiedzialność solidarna członków grupy, proporcje VAT oraz obowiązki związane z ewidencją transakcji pomiędzy podmiotami w tej grupie.  

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Deklaracja PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC.

Czytaj więcej »
ZSWA ZUS

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić?

Czytaj więcej »
Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej