Składki ZUS w 2017 roku
Zaznacz stronę

Wraz z nadejściem nowego roku wzrosną składki ZUS

Prognoza nowych kwot jest budowana w oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego kwota zadeklarowana nie może wynieść mniej niż 60% wartości miesięcznego, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Rok 2017 przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych oraz wynagrodzeniach. Przyjęcie przez Sejm minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń oraz podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w sposób naturalny przyczyniło się do zwiększenia kwoty średniej płacy w kraju. Według szacunków na 2017 rok przyjęto dla niego kwotę w wysokości 4263 zł.

Zwiększeniu ulegną więc wartości poszczególnych składek ZUS

Które w obecnym roku wyniosą następująco:

  • składka emerytalna – kwota 499,28 zł,
  • składka rentowa – kwota 204,62 zł,
  • składka chorobowa – kwota 62,67 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – kwota 62,67 zł.
  • składka wypadkowa – kwota 46,04 zł,

Podwyżka dotknie najbardziej sektor mikro firm, które od lat wskazują wysokie koszty ubezpieczeń społecznych jako dużą barierę w rozwoju swojego biznesu. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że Rząd wycofał się z projektu uchwalenia jednolitego podatku który łączyłby w sobie PIT, ZUS i NFZ i dla części firm oznaczałby znaczne zwiększenie kosztów prowadzenia działalności.