Nowy Ład – zmiany w podatku dochodowym i składce zdrowotnej

Nowy Ład - zmiany w podatku dochodowym i składce zdrowotnej

Nowy Ład wprowadza rewolucję w podatku dochodowym – zarówno w metodach jego obliczania jak i kwocie wolnej od podatku oraz kwotach możliwych do odliczenia. Składka zdrowotna z kolei będzie miała z jednej strony coraz mniej wspólnego z podatkiem dochodowym (nie będzie można jej odliczać), a zarazem coraz więcej, ponieważ będzie się ją wyliczać w głównej mierze właśnie na podstawie dochodu. O tym, jak zmienią się poszczególne formy opodatkowania przedsiębiorców od stycznia 2022 roku przeczytacie w poniższym artykule. Niemniej, już teraz zapraszamy Was do umówienia się na konsultację z naszymi doradcami podatkowymi, którzy pomogą Wam w wyborze optymalnej formy opodatkowania, bo jak się sami przekonacie sprawa ta jest mocno indywidualna.

Nowa kwota wolna od podatku i drugi próg podatkowy powyżej 120.000 zł

Niewątpliwie korzystną zmianą jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5.100 zł (30.000 zł x 17% minus 5.100 zł = 0 zł).

Ponadto, ustawodawca zdecydował się na podniesienie drugiego progu podatkowego z kwoty 85.528,00 zł do kwoty 120.000 zł. Oznacza to, że zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), będą mieli naliczany podatek ze stawką 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120.000 zł. Do momentu przekroczenia tej wartości podatek będzie naliczany ze stawką 17%.

Warto tutaj zwrócić uwagę osobom, które oprócz prowadzenia działalności, pracują również na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, że dochody z tych dwóch źródeł sumują się i są rozliczane w ramach jednego, wspólnego limitu.

Ponadto, ustawodawca wprowadza brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej na skali podatkowej od podatku, co oznacza, że dotychczas naliczana składka zdrowotna jako 9% (w 2021r. 381,81 zł) z 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, gdzie 7,75% (w 2021r. 328,78 zł) tej podstawy podlegało odliczeniu od podatku, nie będzie już takiemu odliczeniu podlegać. Jest to niewątpliwie niekorzystna zmiana dla podatników, która poniekąd niweluje korzyści zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie drugiego progu podatkowego i sprawia, iż te korzyści stają się w pewnym stopniu pozorne.

Mechanizm zmniejszający podatek dla przedsiębiorców na skali podatkowej

Ustawodawca likwidując możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego spowodował wzrost obciążeń podatkowych, tzw. „ulga dla klasy średniej”. By w jakimś stopniu zniwelować te skutki, wprowadzony zostanie mechanizm dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, którzy uzyskali przychody z działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności w wysokości między 68.412 a 133.692 złotych brutto rocznie, czyli od 5.701 zł do 11.1141 zł brutto miesięcznie. Ulga będzie naliczana w następujący sposób 😊 :

(A* x 6,68% – 4.566 zł) x 17%, dla A* wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł brutto,

(A* x (-7,35%) + 9.829 zł) x 17%, dla A* wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego 133.692 zł brutto.

*A oznacza sumę przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności. Wynik odejmowany jest od dochodu przedsiębiorcy i tym samym pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podstawę obliczania składek ZUS.

Składka zdrowotna a skala podatkowa

Przedsiębiorcy rozliczający dochody według skali podatkowej, będą płacili składkę zdrowotną stanowiącą 9% osiągniętego dochodu, który to ustalony zostanie po odliczeniu „tzw. ulgi dla klasy średniej”. Składka zdrowotna nie będzie mogła być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 3010 zł). Oznacza to, że dochód będący podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej będzie ustalany każdego miesiąca, a po zakończeniu roku ustalona zostanie podstawa roczna, czyli podobnie jak jest w podatku dochodowym.

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach określonych jako podatek liniowy, będą mieli obowiązek odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która będzie stanowiła 4,9% dochodu. Wartość ta nie będzie mogła być jednak mniejsza od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto składka zdrowotna nie będzie podlegać odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że składka zdrowotna znacząco wzrośnie w stosunku do lat wcześniejszych. Jednocześnie z powodu braku możliwości odliczenia składki od zaliczki na podatek dochodowy wzrosną również zobowiązania z tego tytułu, które de facto będą rosły proporcjonalnie do osiąganych dochodów – czyli tak, jak podatek dochodowy.

Składka zdrowotna a podatek ryczałtowy

Przedsiębiorcy płacący podatek zryczałtowany, będą płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy, która to z kolei będzie stricte uzależniona od ich przychodów oraz od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (PMW). Przychody to nowość, a ten drugi czynnik jest poniekąd podobny do aktualnej formy ustalania składki zdrowotnej, jednak aktualnie jest to dla wszystkich 75% tej kwoty, a w 2022 roku będzie to:

– dla przedsiębiorcy osiągającego przychód do 60.000zł rocznie: 60% PMW / liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu,

– dla przedsiębiorcy osiągającego przychód między 60.000 a 300.000zł rocznie: 100% PMW / liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu,

– dla przedsiębiorcy osiągającego przychód powyżej 300.000zł rocznie: 180% PMW x liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu.

Powyższy przychód pomniejsza się o składki społeczne. Przedsiębiorca może jako przychód przyjąć przychód z roku ubiegłego. Po zakończeniu roku konieczne jest rozliczenie składek.

Uwaga! Przekroczenie kolejnego progu będzie skutkowało podwyższeniem składek od początku roku, czyli wstecz. Oznacza to, iż np. przekraczając kolejny próg w grudniu, np. wchodząc na 180% PMW, czyli przekraczając 300.000 zł przychodu, będzie trzeba za poprzednie 11 miesięcy również zapłacić zwiększoną składkę zdrowotną.

Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Lekarze, inżynierowie i architekci otrzymają możliwość opłacania podatku zryczałtowanego w wysokości 14% od przychodów, a dla informatyków stawka wynosić będzie 12%.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Pisaliśmy już o tym powyżej przy okazji omawiania naliczania składki zdrowotnej na podatku liniowym i skali podatkowej, ale zmiana jest o tyle istotna, że poświęcimy temu osobny akapit. Także podkreślamy raz jeszcze, iż mimo, że obecnie odliczenie 7,75% wymiaru składki zdrowotnej przysługuje dla każdej z form rozliczania się z Urzędem Skarbowym, tj. w Karcie Podatkowej, podatku liniowym, skali podatkowej oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, to po zmianach, czyli od 2022 roku nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy.

Likwidacja karty podatkowej

Co prawda Karta Podatkowa nie jest tak popularna jak powyższe formy opodatkowania, jednak pewne grupy zawodowe korzystają w większości z tej formy rozliczeń, więc warto wspomnieć o tym, że możliwość rozliczania się w 2022 roku z Urzędem Skarbowym w formie Karty Podatkowej zostaje niemalże zlikwidowana, ponieważ w ten sposób rozliczać będą mogli się tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej. Podatnicy którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do tej formy powrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować również lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach.

Doradztwo podatkowe

Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, mimo, że napisaliśmy to w mocno przystępnej formie i stosując kilka uproszczeń. Mając to na uwadze, chcielibyśmy zaproponować Państwu konsultacje z naszymi doradcami podatkowymi, w trakcie których na konkretnych wynikach Państwa firmy doradca będzie miał możliwość przeliczenia poszczególnych form opodatkowania i wskazania Państwu tej pozornie najlepszej formy. Wsparcie otrzymają Państwo po wysłaniu wiadomości na adres email tax@warido.com.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.