Zaznacz stronę

Przedsiębiorcy, którzy szukają atrakcyjnych, ale i w pełni legalnych rozwiązań podatkowych dla swoich firm, często wybierają Maltę na państwo, w którym zakładają swoją nową spółkę. Dlaczego to właśnie ten kraj jest oblegany przez przedsiębiorców? Jaka jest procedura założenia spółki na Malcie? Spółka na Malcie – przekonaj się czy warto ją tam założyć.

Malta, jako atrakcyjna jurysdykcja
prowadzenia biznesu

Malta przyciąga przedsiębiorców, m.in. dlatego, że:

– jest członkiem UE (jest w unijnym systemie podatku VAT),

– zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską i niemal 70 innymi krajami,

– posiada korzystne regulacje dotyczące inwestycji zagranicznych,

– obowiązują tam liberalne przepisy w branżach ograniczonych lub koncesjonowanych w innych krajach UE (hazardowa, bukmacherska, krypto-walutowa),

– posiada skomplikowany system podatku dochodowego z instytucją „zwrotu podatku” na rzecz udziałowców spółek maltańskich,

– istnieje tam mało-konkurencyjny sektor bankowy.

Spółka na Malcie – konstrukcja opodatkowania podatkiem dochodowym

Standardowa stawka podatku dochodowego na Malcie wynosi 35%. Na pozór wydaje się to znacznie mniej korzystna stawka niż w Polsce, ale „diabeł tkwi w szczegółach”:

– korzyść podatkowa wynika z instytucji zwrotu maltańskiego podatku dochodowego, tzw. mechanizmu tax refund,

– prawo do zwrotu przysługuje udziałowcom spółki operacyjnej, czyli spółce holdingowej,

– prawo do zwrotu podatku jest przyznawane udziałowcowi jako ulga podatkowa,

– zwrot obliczany jest jako procent podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę,

– zwrot dostępny jest po wypłacie dywidend przez spółkę.

Konstrukcja opodatkowania spółek maltańskich podatkiem dochodowym – zwrot podatku

Udziałowiec ma prawo do zwrotu 6/7 podatku obciążającego spółkę z tytułu zysków, z których wypłacana jest dywidenda (efektywna stawka podatku dochodowego wynosi ok. 5%).

5/7 zwrotu przysługuje natomiast, gdy spółka otrzymuje należności licencyjne lub odsetki. Stawka efektywna wynosi wówczas ok. 10%.

100% zwrot podatku dochodowego przysługuje od dochodu osiągniętego przez holding, który spełnił szczególne wymagania.

2/3 zwrotu przysługuje, gdy dywidenda wypłacona udziałowcom pochodzi z zysku przypisanego jako zysk zagraniczny, w związku z którym spółka skorzystała z ulg w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Czy to jedyne korzyści
płynące z założenia spółki na Malcie?

Oczywiście nie. Jest jeszcze kilka aspektów, które pomagają w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia biznesu na Malcie:

brak przepisów o cienkiej kapitalizacji lub podatkowych ograniczeń finansowania długiem,

brak podatku u źródła od odsetek oraz należności licencyjnych wobec nierezydentów,

brak podatku u źródła od wypłaty dywidendy,

VAT rozliczany zgodnie z przepisami dyrektyw unijnych ​(WNT, WDT, import/eksport usług),

Spółki na Malcie

Spółka LTD. holdingowa​

Spółka holdingowa co do zasady nie prowadzi działalności operacyjnej. Jej głównym dochodem są przychody z udziału w zyskach innych osób prawnych (dywidendy od spółek-córek)​. Minimalny kapitał spółki holdingowej to 1.200 euro dla spółek prywatnych oraz 46.000 euro dla spółek publicznych.​ Spółka holdingowa powinna mieć co najmniej 2 wspólników, ​(nie ma tu ograniczeń dla polskich obywateli oraz spółek) oraz co najmniej 1-go dyrektora i 1-go sekretarza (osoby fizyczne – nie ma tu ograniczeń dla polskich obywateli).​

Spółka podlega obowiązkowemu corocznemu audytowi​.

Spółka LTD. operacyjna

Spółka operacyjna powinna mieć co najmniej 1-go wspólnika – nie ma tutaj ograniczeń dla polskich obywateli oraz spółek, co najmniej 1-go dyrektora (członka zarządu) oraz 1-go sekretarza (w obu przypadkach muszą być to osoby fizyczne) i nie ma tu ograniczeń dla polskich obywateli​.

Podobnie jak spółka LTD. holdingowa, spółka operacyjna podlega obowiązkowemu corocznemu audytowi.

Minimalny kapitał spółki holdingowej to 1.200 euro dla spółek prywatnych (wpłacony co najmniej w 20%)​.

Przy spełnieniu warunków, wspólnicy spółki operacyjnej mogą otrzymać zwrot 5/7 lub 6/7 kwoty podatku zapłaconego przez spółkę na Malcie​.

Otwarcie rachunku bankowego na Malcie

Z praktyki wiemy, że przy zakładaniu spółek maltańskich przez nierezydentów pojawiają się trudności przy otwarciu rachunku bankowego, gdyż procedura jest następująca:

– w banku należy przedstawić oryginał paszportu lub dowodu osobistego (ew. potwierdzoną notarialnie kopię)​

– należy przedstawić zaświadczenie o historii bankowej wszystkich członków zarządu oraz wspólników spółki​

– rachunek za media (prąd, gaz, czynsz) lub inny dowód miejsca zamieszkania wszystkich członków zarządu oraz wspólników Spółki

– CV głównych wspólników oraz członków zarządu,

– biznesplan/opis działalności spółki​.

Niestety sama procedura jest długotrwała i trwa kilka miesięcy.​

Dlaczego lepiej założyć spółkę na Malcie
niż w Czechach?

Wielu polskich przedsiębiorców postanawia założyć spółkę w Czechach, szukając tam atrakcyjniejszych przepisów podatkowych dla swojego biznesu. Dlaczego naszym zdaniem Malta jest lepszym wyborem?

– Czechy nie są rajem podatkowym,

podatek dochodowy w Czechach to 19% od spółek i 15% od os. fizycznych​,

trudna rejestracja spółki do VAT, gdzie stawka podstawowa wynosi 21%, a obniżona 15%,

obciążenia pracownicze na podobnym poziomie​ co w Polsce.

W niepewnych polskich warunkach prowadzeniu biznesu coraz więcej firm interesuje się rozwiązaniami stabilizującymi ich biznes.

Załóż spółkę na Malcie z pomocą WARIDO

Procedura zakładania firm zagranicznych:​

– pomysł,
– analiza podatkowa,​
– analiza prawna,​
– analiza stanu faktycznego,​
– planowanie struktury i zadań spółki zagranicznej​,
– planowanie wyjazdu na Maltę – korzyści wyjazdu​,
– realizacja projektu​,
– opieka serwisowa struktury podatkowej​.

Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu umówienia niezobowiązującego spotkania, podczas którego wyjaśnimy Państwu dokładnie wyżej opisane zagadnienia i przeanalizujemy Państwa indywidualną sytuację. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button