ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej

ZSWA ZUS

Spis treści

ZSWA ZUS – zgłoszenie okresów pracy szczególnej do końca marca 

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą pamiętać nie tylko o wypłacaniu im pensji, ale także o wielu innych ważnych kwestiach. Są nimi np. sprawy podatkowe i te związane z przestrzeganiem ustawowych terminów na określone czynności. Wraz z początkiem marca wielu pracodawców musi zatem pomyśleć o zgłoszeniu do urzędu pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli Ty także zatrudniasz takie osoby, pamiętaj, że masz czas do końca marca, aby zgłosić stan faktyczny za rok ubiegły. Jak to zrobić? 

Co to jest praca w szczególnych warunkach i jakich stanowisk dotyczy? 

O pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze mówią przepisy prawa. Według definicji jest to praca, która naraża pracownika na czynniki ryzyka, które z kolei wraz z przyrostem jego wieku mogą powodować uszkodzenie zdrowia o charakterze trwałym. Szczególne warunki mogą dotyczyć takich obowiązków, które ze względu na wiek pracownika są ponad jego siły, a jednocześnie pracownik nie kwalifikuje się jeszcze, aby przejść na emeryturę.   

Praca w szczególnych warunkach może wynikać z czynników środowiskowych (np. praca pod ziemią czy pod wodą) bądź z czynników technologicznych (np. obsługa maszyn i sprzętów wymagających sporej siły fizycznej). W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku oraz w przepisach dotyczących emerytur pomostowych wskazane zostały konkretne zawody, które kwalifikują się jako praca wykonywana w szczególnych warunkach. Są to m.in. profesje takie jak: 

  • górnik; 
  • hutnik; 
  • pracownik służby zdrowia i opieki społecznej; 
  • pracownik budowlany i przemysłowy. 

Kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia ZUS ZSWA? 

Dokument określany jako ZUS ZSWA składany jest do 31 marca bieżącego roku za rok ubiegły. W dokumencie tym należy wskazać okresy, w których poszczególni pracownicy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli zatem jesteś pracodawcą, który opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za osoby zatrudnione przez Ciebie, Twoim obowiązkiem jest złożenie takiego dokumentu.  

Wyjątkową sytuacją jest przypadek, gdy pracownik złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas musisz złożyć ZUS ZSWA do urzędu w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez ubezpieczonego. Jeśli natomiast Twoje przedsiębiorstwo jest w stanie likwidacji lub upadłości, dokument ZUS ZSWA składasz z chwilą wyrejestrowywania firmy jako płatnika składek pracowniczych. Znajomość powyższych terminów jest ważna, gdy pracodawca nie chce narażać się na dodatkowe problemy.  

Jak wypełnić ZUS ZSWA? 

Dokument ten nie jest zbyt skomplikowany, ale sprawdzając instrukcję online lub zasięgając opinii księgowego, zyskasz pewność, że zrobiłeś wszystko poprawnie. Przede wszystkim każdy dokument musi zostać ponumerowany. Przyjmuje się zasadę, że pierwszy dokument składany w danym roku ma numer 001 i tak dalej niezależnie od tego, czy składa się potem nowy dokument, czy też korektę poprzedniego.  

W drugiej części formularza wprowadzasz swoje dane jako płatnika składek. Musisz zawrzeć tu takie informacje jak: PESEL lub NIP, REGON, dane adresowe czy nazwę Twojej działalności gospodarczej w CEIDG (wymagane dane różnią się nieco w przypadku osób fizycznych i osób prawnych). 

Trzecia część dokumentu zawiera z kolei dane identyfikacyjne tego pracownika, który podejmował u Ciebie pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Można wprowadzić więcej niż jednego ubezpieczonego, jeżeli takich pracowników było kilku. Podaje się imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL (jeżeli takowy posiada), dokument tożsamości i wszystkie inne dane potrzebne do jego identyfikacji. W części z adnotacją B umieszcza się z kolei informacje dotyczące pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (kod tytułu ubezpieczenia, kod pracy, okres jej wykonywania).  

Czwarta część dokumentu zawiera oświadczenie płatnika składek. Potwierdzasz wówczas, że wprowadzone wcześniej dane są zgodne ze stanem faktycznym. W oświadczeniu zawiera się data dokumenty, Twój podpis i pieczątka firmowa.  

Praca w szczególnych warunkach a emerytura  

Pracownicy, którzy wykonywali obowiązki zawodowe w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mogą starać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli spełnią łącznie kilka przesłanek. Po pierwsze, muszą oni osiągnąć wiek emerytalny i posiadać stosowny staż pracy przewidziany dla osób pracujących w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Poza tym osoby takie nie mogą być członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE). 

Wymagany staż pracy jest różny w zależności od reprezentowanej branży, więc inaczej to będzie wyglądało np. w przypadku górników, a inaczej w przypadku pielęgniarek lub przedstawicieli jeszcze innych profesji. Poinformuj swoich pracowników o przysługujących im prawach i możliwościach przejścia na emeryturę.  

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją jako sposób unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie dotyczy osób fizycznych o statusie polskiego rezydenta podatkowego. W praktyce oznacza to, że każda osoba, która uzyskuje dochody za granicą może podlegać zasadom podwójnego opodatkowania – w Polsce i w kraju, w którym podejmuje działalność zarobkową. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Czytaj więcej »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Jeśli rozpoczynasz lub prowadzisz działalność gospodarczą – w szczególności jednoosobową, musisz podlegać ubezpieczeniom społecznym, takim jak rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne – są to ubezpieczenia obowiązkowe. Wyjątek może stanowić posiadanie innych tytułów do ubezpieczenia, wówczas niektóre z nich nie będą Cię obejmować w ogóle.

Czytaj więcej »
Zwyczajne zgromadzenie wspólników przez Internet

Czy zwyczajne zgromadzenie wspólników może się odbyć przez Internet? 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kluczowy organ, obok zarządu i rady nadzorczej. Potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, ugruntowane przez późniejsze wydarzenia pandemii Covid-19, przyczyniły się do istotnych wyzwań w dziedzinie odbywania spotkań na potrzeby funkcjonowania spółki z o.o. podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej