Czym jest deklaracja PCC-3 i kiedy należy ją złożyć?

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Spis treści

 KLIKNIJ PONIŻEJ I SPRAWDŹ PORADNIK 2024!

Jak wypełnić PCC-3 formularz i kiedy należy go złożyć?


Zakup mieszkania czy samochodu od osoby fizycznej to przykłady czynności, które oznaczają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas też ma zastosowanie deklaracja PCC-3. Jak ją wypełnić? Gdzie zapłacić PCC? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku PCC. 

PCC-3 – co to za deklaracja? 

Deklaracja PCC-3 to formularz przeznaczony do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnej. Podatkiem PCC są opodatkowane tylko czynności wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należą do nich choćby: 

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy darowizny,
 3. umowy dożywocia,
 4. ustanowienie odpłatnej służebności,
 5. ustanowienie hipoteki, 
 6. umowy depozytu nieprawidłowego,
 7. umowy spółki.

jak-wypełnic-PCC-3-formularz-i-kiedy-nalezy-go-złozyć


Kto składa PCC-3? 

Podatek od czynności cywilnoprawnych mają obowiązek zapłacić trzy grupy podatników – są to: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Kupujesz samochód lub mieszkanie? Jako nabywca musisz złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek. Taki obowiązek ciąży również na osobie obdarowanej czy korzystającej z pożyczki. 

Przykład: Planujesz kupić samochód od osoby fizycznej. Gdy transakcja dojdzie do skutku, jako nabywca będziesz musiał złożyć deklarację PCC-3. Gdybyś auto kupił wraz z bratem, konieczne będzie dołączenie do deklaracji załącznika w postaci formularza PCC-3A. 

Gdy składasz PCC-3, załączniki są zbędne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest więcej niż jeden np. nabywca samochodu. Wówczas do deklaracji należy dołączyć formularz PCC-3A. Należy go wypełnić dla każdego dodatkowego właściciela. 

PCC-3 stawka – jakie są stawki podatku PCC? 

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od rodzaju czynności. W przypadku najpopularniejszych czynności cywilnoprawnych, czyli umowy zakupu mieszkania czy ruchomości, stawka PCC-3 wynosi 2 proc. W sytuacji ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej wysokość PCC jest stała – wynosi 19 zł. 

Od jakiej kwoty należy zapłacić PCC? Podstawę opodatkowania PCC stanowi zawsze wartość rynkowa (np. samochodu) – nie zawsze jest to kwota wskazana w umowie. Osoby sprzedające auto często obniżają cenę choćby ze względu na rysy czy defekty karoserii. Oferując niższą cenę, liczą oni na szybsze znalezienie nabywcy. 

Przykład: Chcesz kupić motocykl, którego wartość rynkowa wynosi 10 000 zł. Ponieważ jest on zaniedbany, sprzedawca proponuje upust – na umowie znajdzie się kwota 8500 zł. Mimo to podatek PCC-3 za motocykl powinien zostać opłacony od kwoty 10 000 zł.

Kiedy nie trzeba składać PCC-3? 

Zdarza się, że strony umowy chcą (lub muszą) skorzystać z usług notariusza, a wówczas czynność cywilnoprawna jest dokonywana w formie aktu notarialnego. To jedna z sytuacji, gdy podatek jest pobierany przez notariusza.  

PCC-3 – kiedy deklaracja jest zbędna? Gdy: 

 1. przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma o wartości poniżej 1000 zł, 
 2. podatnik to osoba posiadająca orzeczenie np. o znacznym stopniu niepełnosprawności, która kupuje na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny czy auto, 
 3. podatnik składa zbiorczą deklarację – PCC-4.

  Niekiedy – mimo że deklaracja PCC-3 jest wymagana – podatnik skorzysta ze zwolnienia od podatku. Przykładem może być umowa pożyczki zawierana pomiędzy osobami spokrewnionymi (z I grupy podatkowej), gdy jej kwota nie przekracza 9637 zł.

PCC-3 – jaki termin jest przewidziany na złożenie deklaracji? 

Na złożenie deklaracji jest 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (zawarcia np. umowy kupna samochodu). Kiedy zapłacić PCC-3? Należy to zrobić w tym samym terminie, chociaż niekoniecznie w tym samym dniu, w którym została złożona deklaracja. 

Ze złożeniem deklaracji PCC-3 nie warto zwlekać, a to ze względu na poważne konsekwencje. W 2022 r. niezłożenie PCC-3 (ewentualnie wraz z PCC-3A) jest zagrożone karą finansową w wysokości od 301 do 60 020 zł.

PCC-3 – jak wypełnić  krok po kroku? 

Zawarcie umowy pożyczki czy zakup samochodu rodzi obowiązek wypełnienia deklaracji PCC-3. Jak wypełnić PCC-3? W poszczególnych polach i częściach formularza należy podać następujące informacje: 

 1. pole 1 i pole 4 – należy podać numer NIP lub PESEL oraz wskazać datę dokonania czynności, 
 2. część A – należy wskazać urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja oraz wskazać cel jej złożenia (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji), 
 3. część B – znajdują się tu pola przeznaczone na podanie danych osobowych i adresu zamieszkania oraz określenie rodzaju podatnika (np. osoba fizyczna), 
 4. część C – przeznaczona jest m.in. na wskazanie przedmiotu opodatkowania i miejsca dokonania czynności cywilnoprawnej, 
 5. część D – to najważniejsza część PCC-3, służy ona do obliczenia podatku (kwotę należy wpisać w odpowiednią rubrykę), 
 6. część F – należy podać wynik obliczeń, 
 7. część H – wypełnia się ją, gdy niezbędny jest załącznik PCC-3A, 
 8. część I – przeznaczona jest na podpis.

Masz problem z wypełnieniem deklaracji PCC-3 lub PCC-3A? Skorzystaj z naszej oferty – jako biuro rachunkowe specjalizujemy się w profesjonalnej pomocy przedsiębiorcom i osobom fizycznym. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o PCC i PCC-3 

1. Czy PCC-3 trzeba składać osobiście? 

Jedno z częstszych pytań, jakie padają w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczy tego, czy PCC-3 trzeba składać osobiście w urzędzie. Nie jest to konieczność – deklarację PCC-3 możesz złożyć online w systemie e-Deklaracje lub wysłać pocztą. 

2. Co dołączyć do PCC-3? 

Jedynym załącznikiem do deklaracji PCC-3 jest PCC-3A. Jest to formularz informujący o tym, że po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot. Jeżeli nabywca jest tylko jeden, wystarczy wypełnić samą deklarację PCC-3. 

3. PCC-3 – na jakie konto należy zapłacić podatek? 

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie zapłacić PCC, to przelew należy wykonać na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Podatku PCC nie wpłaca się na osobisty mikrorachunek. 


Oferta Warido

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

 

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.