Reklama napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Nowa deklaracja dla opłat za reklamy napojów alkoholowych

Nowy wzór deklaracji wprowadzono w związku z dokonaną w grudniu 2020 roku nowelizacją ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata odnosi się między innymi do telewizji, agencji reklamowych, wydawnictw czy sklepów.

Reklama napojów alkoholowych – podstawy definicyjne

Reklama napojów alkoholowych stanowi publicznoprawne rozpowszechnianie znaków towarowych wszelkich napojów alkoholowych bądź symboli graficznych, które są z nimi związane. Reklama nie stanowi rozpowszechnianie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zajmują się produkcją oraz handlem napojami alkoholowymi. Ważne jest, że każde jednorazowe działanie, które prowadzi do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych wszystkich napojów alkoholowych, jest ich reklamą.

Sens zmian w prawie odnośnie reklamy napojów alkoholowych

Zmiany mają przyczynić się do optymalizacji systemu poboru opłat z tytułu reklamy napojów alkoholowych, a jednocześnie stworzenia warunków umożliwiających skuteczną windykację należności przez aparat skarbowy.

W nowym systemie stworzono warunki, aby opłatę uiszczać w ślad za sporządzoną i przekazaną organom deklarację ZUS DRA-2. Co ważne, nie towarzyszy temu zmiana terminu na uiszczenie opłat.

Termin sporządzenia deklaracji i wniesienia opłaty przy reklamie napojów alkoholowych

Podmiot reklamujący napoje alkohole ma obowiązek złożyć deklarację na formularzu DRA-2 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługi reklamy takich napojów.

Deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku od towarów i usług obciążającego podatnika świadczącego usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Opłata z tytułu ciążącego zobowiązania publicznoprawnego powinna być natomiast uiszczona samodzielnie do ostatniego dnia tego miesiąca.

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych uregulowano w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 13 wyżej wymienionej ustawy, podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Organami właściwymi w sprawach tej opłaty pozostają organy podatkowe właściwe w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Należy pamiętać, że dla podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty stanowi ona koszt uzyskania przychodów w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT.

Sankcje z tytułu braku złożenia deklaracji lub braku uiszczenia opłaty

Opłata z tytułu reklamy napojów alkoholowych jest stosunkowo mało powszechna w świadomości społeczeństwa. Tymczasem prowadzący sklepy, puby czy dyskoteki muszą bacznie przyglądać się temu, czy podczas sprzedaży alkoholu nie świadczą jednocześnie usługi reklamy takich napoi. W przypadku braku opłacenia ewentualnej reklamy grożą im bowiem surowe sankcje. Dotyczą one grzywny, a także konieczności korekty i dopłaty składek razem z ewentualnymi odsetkami ustawowymi.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

zmiany-w-e-paragonach-2023

Zmiany w e-paragonach 2023

Już od dnia 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej