Reklama napojów alkoholowych

reklama-napojow-alkoholowych

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 02.01.2024 r.

Napoje alkoholowe stanowią szczególny produkt w kontekście emitowania reklam. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór nowej zbiorczej deklaracji ZUS DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Nowa deklaracja dla opłat za reklamy napojów alkoholowych

Nowy wzór deklaracji wprowadzono w związku z dokonaną w grudniu 2020 roku nowelizacją ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata odnosi się między innymi do telewizji, agencji reklamowych, wydawnictw czy sklepów.

Reklama napojów alkoholowych – podstawy definicyjne

Reklama napojów alkoholowych stanowi publicznoprawne rozpowszechnianie znaków towarowych wszelkich napojów alkoholowych bądź symboli graficznych, które są z nimi związane. Reklama nie stanowi rozpowszechnianie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zajmują się produkcją oraz handlem napojami alkoholowymi. Ważne jest, że każde jednorazowe działanie, które prowadzi do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych wszystkich napojów alkoholowych, jest ich reklamą.

Sens zmian w prawie odnośnie reklamy napojów alkoholowych

Zmiany mają przyczynić się do optymalizacji systemu poboru opłat z tytułu reklamy napojów alkoholowych, a jednocześnie stworzenia warunków umożliwiających skuteczną windykację należności przez aparat skarbowy.

W nowym systemie stworzono warunki, aby opłatę uiszczać w ślad za sporządzoną i przekazaną organom deklarację ZUS DRA-2. Co ważne, nie towarzyszy temu zmiana terminu na uiszczenie opłat.

Termin sporządzenia deklaracji i wniesienia opłaty przy reklamie napojów alkoholowych

Podmiot reklamujący napoje alkohole ma obowiązek złożyć deklarację na formularzu DRA-2 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługi reklamy takich napojów.

Deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku od towarów i usług obciążającego podatnika świadczącego usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Opłata z tytułu ciążącego zobowiązania publicznoprawnego powinna być natomiast uiszczona samodzielnie do ostatniego dnia tego miesiąca.

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych uregulowano w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 13 wyżej wymienionej ustawy, podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Organami właściwymi w sprawach tej opłaty pozostają organy podatkowe właściwe w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Należy pamiętać, że dla podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty stanowi ona koszt uzyskania przychodów w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT.

Sankcje z tytułu braku złożenia deklaracji lub braku uiszczenia opłaty

Opłata z tytułu reklamy napojów alkoholowych jest stosunkowo mało powszechna w świadomości społeczeństwa. Tymczasem prowadzący sklepy, puby czy dyskoteki muszą bacznie przyglądać się temu, czy podczas sprzedaży alkoholu nie świadczą jednocześnie usługi reklamy takich napoi. W przypadku braku opłacenia ewentualnej reklamy grożą im bowiem surowe sankcje. Dotyczą one grzywny, a także konieczności korekty i dopłaty składek razem z ewentualnymi odsetkami ustawowymi.

Podsumowanie

Rozważając szeroki kontekst prawny i księgowy dotyczący reklamy napojów alkoholowych, nie można pomijać znaczenia nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta, wraz z nowymi regulacjami, ma kluczowe znaczenie dla branży reklamowej, a także dla wszystkich podmiotów zajmujących się sprzedażą i dystrybucją alkoholu. Wprowadzenie nowego modelu deklaracji ZUS DRA-2 oznacza, że wszystkie te podmioty muszą dostosować swoje procesy księgowe i biznesowe do zmienionych wymagań.

Kluczową kwestią jest zrozumienie, jak nowe regulacje wpływają na obowiązki podatkowe oraz na sposób, w jaki firmy powinny rozliczać się z aparatem skarbowym. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne dla efektywnego planowania finansowego i unikania potencjalnych sankcji. Na przykład, niezrozumienie obowiązku złożenia deklaracji ZUS DRA-2 może prowadzić do niedopełnienia obowiązków podatkowych i narażenia firmy na ryzyko sankcji finansowych.

Ponadto, ważne jest, aby przedsiębiorcy zdawali sobie sprawę z konieczności włączenia opłaty za reklamę alkoholu do kosztów uzyskania przychodu. Jest to istotne z perspektywy zarządzania finansami firmy, gdyż może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy. Zrozumienie, jak należy księgować te opłaty, jest zatem kluczowe dla efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W kontekście marketingu, nowe regulacje mogą również wpłynąć na strategie promocyjne firm. Dostosowanie kampanii reklamowych do nowych wymogów prawnych może być wyzwaniem, ale jest niezbędne dla zapewnienia zgodności z prawem i uniknięcia potencjalnych kar. Firmy powinny więc dokładnie analizować swoje kampanie reklamowe pod kątem zgodności z nowymi przepisami, co może wymagać konsultacji z ekspertami z zakresu prawa i marketingu.

Podsumowując, wprowadzenie nowej deklaracji ZUS DRA-2 i zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią istotny moment dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w reklamowanie napojów alkoholowych. Wymaga to od nich nie tylko dostosowania procesów księgowych, ale również przemyślenia strategii marketingowych oraz ścisłego monitorowania i zarządzania ryzykiem finansowym i prawnym.

Oferta Warido

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »
premia-za-prace-w-nietypowych-warunkach

Premia za pracę w nietypowych warunkach

Rozpoczynając rok 2024, pracodawcy i pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie płacowym. Oto przewodnik, który wyjaśnia kluczowe zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, mające znaczący wpływ na zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czytając dalej, odkryjesz, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje wynagrodzenie lub Twoją firmę i jakie kroki warto podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.

Czytaj więcej »
rozliczanie-nagrod-jubileuszowych-2024

Rozliczanie nagród jubileuszowych 2024

Czy wiesz, że Twoja firma może wynagradzać pracowników za ich długotrwałe zaangażowanie? Nagrody jubileuszowe są wyjątkowym świadczeniem, które honoruje lojalność pracownika, ale jak każda forma wynagrodzenia, wymaga szczególnej uwagi pod względem rozliczeń. W tym artykule odnajdziesz kompendium wiedzy o najnowszych regulacjach składkowych i podatkowych, które pomogą Ci uniknąć błędów i zoptymalizować procesy kadrowe w Twojej działalności.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.