Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

kiedy-zlozyc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-spolki

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 18.12.2023 r.

Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

Sprawozdanie z działalności  spółki jest podsumowaniem aktywności organizacji w danym roku obrotowym. Wskazuje się w nim informacje o sytuacji finansowej spółki oraz stanie majątkowym. Oprócz tego trzeba wystawić w nim ocenę uzyskiwanych efektów, opis zagrożeń czy czynniki niebezpieczeństwa, a także opisać zdarzenia, które wpływają na działalność jednostki i jej przewidywanym rozwoju. 

Różnica między sprawozdaniem zarządu z działalności spółki a sprawozdaniem finansowym 

Trzeba pamiętać, że ustawa o rachunkowości nie ma  określanego wzoru na sprawozdania z działalności, ponieważ w każdej jednostce, która jest zobowiązana do jego sporządzania, może ono wyglądać nieco inaczej. 

Niektórym może się wydawać, że sprawozdania zarządu spółki i elektroniczne sprawozdania finansowe to jedno i to samo, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Są to dwa odrębne dokumenty podsumowujące sytuację finansową firmy za bieżący rok obrotowy. 

Sprawozdania finansowe z działalności spółki to wyniki firmy wyrażone w liczbach. Znajdują się tam np. stany aktywów i pasywów, zestawienie przychodów i kosztów. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest opisowym przedstawieniem sytuacji spółki w szerszym zakresie. 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności spółek? 

Do tworzenia takich sprawozdań z aktywności spółek są zobowiązane spółki kapitałowe oraz zarządy spółek komandytowo-akcyjnych. Innymi słowy, nie każda firma, która musi składać sprawozdania finansowe, jest zobowiązana do składania sprawozdań z działalności. 

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności zarządu? 

Sprawozdanie z działalności zarządu powinno zawierać informacje o: 

  • ważnych wydarzeniach, które mają wpływ na firmę, 
  • fazie realizacji planów przedstawionych w sprawozdaniach z poprzednich lat, 
  • planowaniu przyszłego rozwoju firmy, 
  • profilu pracowników, w tym ilu zatrudnionych jest na umowę o pracę, a ilu na umowy cywilnoprawne, 
  • udziałach własnych,
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach lub zakładach, 
  • zwoływanych nadzwyczajnych posiedzeniach, 
  • instrumentach finansowych w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed nim. 

W sprawozdaniu można również zamieścić tak zwane KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które związane są z jej działalnością oraz informacje dotyczące  zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego, jeśli dla oceny rozwoju, sytuacji i wyników danej jednostki są one istotne. 

Wszystko to, co dokładnie powinno znaleźć się w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, zawiera art. Art. 49 ustawy o rachunkowości. 

Gdzie złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki? 

Sprawozdanie zarządu ze swojej działalności składane jest do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej. Wzór sprawozdania z działalności firmy można otrzymać np. w swoim biurze rachunkowym. 

Gdzie można znaleźć sprawozdania komisji zarządu? 

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest składane do KRS. Strona internetowa, na której można je znaleźć to – https://ekrs.ms.gov.pl w zakładce „przeglądarka dokumentów finansowych”. 

Kto musi podpisać sprawozdanie z działalności spółki? 

Sprawozdanie z działalności jest podpisywane przez wszystkich członków zarządu. Osoba odpowiedzialna za księgowość spółka z oo (np. główny księgowy) zazwyczaj uczestniczy w przygotowaniu sprawozdania, ale dokument nie jest przez nią podpisywany. 

Sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich aktualnych członków zarządu. Nawet jeśli członkowie ci są w zarządzie od niedawna i mają np. tylko niepełną wiedzę o działalności spółki do poprzedniego miesiąca. 

Czy odwołany członek zarządu jest zobowiązany do sprawozdania z działalności spółki? 

Brak rzetelnej wiedzy obecnych członków zarządu o działalności spółki w okresie, gdy skład zarządu był inny, może być podstawą do powołania się na art. 203 § 3 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem odwołany członek zarządu jest zobowiązany (na żądanie obecnego zarządu) do przedstawienia sprawozdania z działalności spółki obejmującego okres, w którym pełnił funkcję członka zarządu. 

Kiedy zarząd nie ma obowiązku składania sprawozdania z działalności? 

Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątek, kiedy spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku sporządzania i składania sprawozdania zarządu. Przywilej ten przysługuje spółkom posiadającym status mikro i małego przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwo to firma o niewielkich obrotach i liczbie pracowników. 

Jakie warunki muszą spełniać małe i mikro firmy? 

Dwa najważniejsze warunki, żeby mikro i małe firmy nie musiały sporządzać sprawozdań, to zgromadzenie wspólników, którzy muszą podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu oraz zebrać dane dotyczące nabycia udziałów własnych, które spółka przedstawi później w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu. 

Znaczenie sprawozdania z działalności dla inwestorów i interesariuszy

Sprawozdanie z działalności spółki ma kluczowe znaczenie dla inwestorów i innych interesariuszy, gdyż zapewnia głębszy wgląd w działalność i strategię firmy. Dzięki niemu mogą oni lepiej zrozumieć, w jaki sposób spółka reaguje na zmieniające się warunki rynkowe oraz jakie ma plany na przyszłość. Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek notowanych na giełdzie, gdzie transparentność działania ma bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne.

Analiza strategiczna w sprawozdaniu z działalności

Ważnym elementem sprawozdania z działalności jest analiza strategiczna. Powinna ona zawierać ocenę rynku, na którym działa spółka, w tym identyfikację głównych konkurentów i analizę SWOT. Takie informacje są cenne dla zarządu i akcjonariuszy, gdyż pomagają w zrozumieniu pozycji spółki na rynku oraz kierunków jej rozwoju.

Coraz częściej sprawozdania z działalności zawierają także informacje dotyczące odpowiedzialności społecznej i środowiskowej spółki. Współczesne przedsiębiorstwa są oceniane nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale także ich wpływu na środowisko i społeczność. Informacje na temat działań proekologicznych, wsparcia lokalnych inicjatyw czy etyki biznesowej mogą znacząco podnieść wartość marki w oczach konsumentów i inwestorów.

Sporządzaniem sprawozdania – posumowanie

Sporządzenie sprawozdania z działalności spółki to nie lada wyzwanie. Zarząd musi nie tylko precyzyjnie i rzetelnie przedstawić wszystkie wymagane informacje, ale również zrobić to w sposób zrozumiały i przystępny. Dodatkowo, sprawozdanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co wymaga stałego monitorowania zmian w przepisach i dostosowywania do nich zawartości sprawozdania.

Oferta Warido

W obliczu skomplikowanych wymogów związanych ze sprawozdaniami finansowymi i działalnością spółek, kluczowe jest posiadanie zaufanego partnera, który zapewni profesjonalną obsługę księgową i doradztwo finansowe. Nasze biuro rachunkowe jest właśnie takim partnerem, oferując kompleksowe usługi dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.