fbpx

Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

kiedy-zlozyc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-spolki

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 18.12.2023 r.

Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

Sprawozdanie z działalności  spółki jest podsumowaniem aktywności organizacji w danym roku obrotowym. Wskazuje się w nim informacje o sytuacji finansowej spółki oraz stanie majątkowym. Oprócz tego trzeba wystawić w nim ocenę uzyskiwanych efektów, opis zagrożeń czy czynniki niebezpieczeństwa, a także opisać zdarzenia, które wpływają na działalność jednostki i jej przewidywanym rozwoju. 

Różnica między sprawozdaniem zarządu z działalności spółki a sprawozdaniem finansowym 

Trzeba pamiętać, że ustawa o rachunkowości nie ma  określanego wzoru na sprawozdania z działalności, ponieważ w każdej jednostce, która jest zobowiązana do jego sporządzania, może ono wyglądać nieco inaczej. 

Niektórym może się wydawać, że sprawozdania zarządu spółki i elektroniczne sprawozdania finansowe to jedno i to samo, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Są to dwa odrębne dokumenty podsumowujące sytuację finansową firmy za bieżący rok obrotowy. 

Sprawozdania finansowe z działalności spółki to wyniki firmy wyrażone w liczbach. Znajdują się tam np. stany aktywów i pasywów, zestawienie przychodów i kosztów. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest opisowym przedstawieniem sytuacji spółki w szerszym zakresie. 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności spółek? 

Do tworzenia takich sprawozdań z aktywności spółek są zobowiązane spółki kapitałowe oraz zarządy spółek komandytowo-akcyjnych. Innymi słowy, nie każda firma, która musi składać sprawozdania finansowe, jest zobowiązana do składania sprawozdań z działalności. 

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności zarządu? 

Sprawozdanie z działalności zarządu powinno zawierać informacje o: 

  • ważnych wydarzeniach, które mają wpływ na firmę, 
  • fazie realizacji planów przedstawionych w sprawozdaniach z poprzednich lat, 
  • planowaniu przyszłego rozwoju firmy, 
  • profilu pracowników, w tym ilu zatrudnionych jest na umowę o pracę, a ilu na umowy cywilnoprawne, 
  • udziałach własnych,
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach lub zakładach, 
  • zwoływanych nadzwyczajnych posiedzeniach, 
  • instrumentach finansowych w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed nim. 

W sprawozdaniu można również zamieścić tak zwane KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które związane są z jej działalnością oraz informacje dotyczące  zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego, jeśli dla oceny rozwoju, sytuacji i wyników danej jednostki są one istotne. 

Wszystko to, co dokładnie powinno znaleźć się w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, zawiera art. Art. 49 ustawy o rachunkowości. 

Gdzie złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki? 

Sprawozdanie zarządu ze swojej działalności składane jest do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej. Wzór sprawozdania z działalności firmy można otrzymać np. w swoim biurze rachunkowym. 

Gdzie można znaleźć sprawozdania komisji zarządu? 

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest składane do KRS. Strona internetowa, na której można je znaleźć to – https://ekrs.ms.gov.pl w zakładce „przeglądarka dokumentów finansowych”. 

Kto musi podpisać sprawozdanie z działalności spółki? 

Sprawozdanie z działalności jest podpisywane przez wszystkich członków zarządu. Osoba odpowiedzialna za księgowość spółka z oo (np. główny księgowy) zazwyczaj uczestniczy w przygotowaniu sprawozdania, ale dokument nie jest przez nią podpisywany. 

Sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich aktualnych członków zarządu. Nawet jeśli członkowie ci są w zarządzie od niedawna i mają np. tylko niepełną wiedzę o działalności spółki do poprzedniego miesiąca. 

Czy odwołany członek zarządu jest zobowiązany do sprawozdania z działalności spółki? 

Brak rzetelnej wiedzy obecnych członków zarządu o działalności spółki w okresie, gdy skład zarządu był inny, może być podstawą do powołania się na art. 203 § 3 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem odwołany członek zarządu jest zobowiązany (na żądanie obecnego zarządu) do przedstawienia sprawozdania z działalności spółki obejmującego okres, w którym pełnił funkcję członka zarządu. 

Kiedy zarząd nie ma obowiązku składania sprawozdania z działalności? 

Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątek, kiedy spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku sporządzania i składania sprawozdania zarządu. Przywilej ten przysługuje spółkom posiadającym status mikro i małego przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwo to firma o niewielkich obrotach i liczbie pracowników. 

Jakie warunki muszą spełniać małe i mikro firmy? 

Dwa najważniejsze warunki, żeby mikro i małe firmy nie musiały sporządzać sprawozdań, to zgromadzenie wspólników, którzy muszą podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu oraz zebrać dane dotyczące nabycia udziałów własnych, które spółka przedstawi później w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu. 

Znaczenie sprawozdania z działalności dla inwestorów i interesariuszy

Sprawozdanie z działalności spółki ma kluczowe znaczenie dla inwestorów i innych interesariuszy, gdyż zapewnia głębszy wgląd w działalność i strategię firmy. Dzięki niemu mogą oni lepiej zrozumieć, w jaki sposób spółka reaguje na zmieniające się warunki rynkowe oraz jakie ma plany na przyszłość. Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek notowanych na giełdzie, gdzie transparentność działania ma bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne.

Analiza strategiczna w sprawozdaniu z działalności

Ważnym elementem sprawozdania z działalności jest analiza strategiczna. Powinna ona zawierać ocenę rynku, na którym działa spółka, w tym identyfikację głównych konkurentów i analizę SWOT. Takie informacje są cenne dla zarządu i akcjonariuszy, gdyż pomagają w zrozumieniu pozycji spółki na rynku oraz kierunków jej rozwoju.

Coraz częściej sprawozdania z działalności zawierają także informacje dotyczące odpowiedzialności społecznej i środowiskowej spółki. Współczesne przedsiębiorstwa są oceniane nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale także ich wpływu na środowisko i społeczność. Informacje na temat działań proekologicznych, wsparcia lokalnych inicjatyw czy etyki biznesowej mogą znacząco podnieść wartość marki w oczach konsumentów i inwestorów.

Sporządzaniem sprawozdania – posumowanie

Sporządzenie sprawozdania z działalności spółki to nie lada wyzwanie. Zarząd musi nie tylko precyzyjnie i rzetelnie przedstawić wszystkie wymagane informacje, ale również zrobić to w sposób zrozumiały i przystępny. Dodatkowo, sprawozdanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co wymaga stałego monitorowania zmian w przepisach i dostosowywania do nich zawartości sprawozdania.

Oferta Warido

W obliczu skomplikowanych wymogów związanych ze sprawozdaniami finansowymi i działalnością spółek, kluczowe jest posiadanie zaufanego partnera, który zapewni profesjonalną obsługę księgową i doradztwo finansowe. Nasze biuro rachunkowe jest właśnie takim partnerem, oferując kompleksowe usługi dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.