Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki

Spis treści

Potrzebujesz wsparcia? Wypełnij formularz

Kiedy złożyć sprawozdanie z działalności spółki i co powinno zawierać? 

Sprawozdanie z działalności  spółki jest podsumowaniem aktywności organizacji w danym roku obrotowym. Wskazuje się w nim informacje o sytuacji finansowej spółki oraz stanie majątkowym. Oprócz tego trzeba wystawić w nim ocenę uzyskiwanych efektów, opis zagrożeń czy czynniki niebezpieczeństwa, a także opisać zdarzenia, które wpływają na działalność jednostki i jej przewidywanym rozwoju. 

Różnica między sprawozdaniem zarządu z działalności spółki a sprawozdaniem finansowym 

Trzeba pamiętać, że ustawa o rachunkowości nie ma  określanego wzoru na sprawozdania z działalności, ponieważ w każdej jednostce, która jest zobowiązana do jego sporządzania, może ono wyglądać nieco inaczej. 

Niektórym może się wydawać, że sprawozdania zarządu spółki i elektroniczne sprawozdania finansowe to jedno i to samo, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Są to dwa odrębne dokumenty podsumowujące sytuację finansową firmy za bieżący rok obrotowy. 

Sprawozdania finansowe z działalności spółki to wyniki firmy wyrażone w liczbach. Znajdują się tam np. stany aktywów i pasywów, zestawienie przychodów i kosztów. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest opisowym przedstawieniem sytuacji spółki w szerszym zakresie. 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności spółek? 

Do tworzenia takich sprawozdań z aktywności spółek są zobowiązane spółki kapitałowe oraz zarządy spółek komandytowo-akcyjnych. Innymi słowy, nie każda firma, która musi składać sprawozdania finansowe, jest zobowiązana do składania sprawozdań z działalności. 

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności zarządu? 

Sprawozdanie z działalności zarządu powinno zawierać informacje o: 

  • ważnych wydarzeniach, które mają wpływ na firmę, 
  • fazie realizacji planów przedstawionych w sprawozdaniach z poprzednich lat, 
  • planowaniu przyszłego rozwoju firmy, 
  • profilu pracowników, w tym ilu zatrudnionych jest na umowę o pracę, a ilu na umowy cywilnoprawne, 
  • udziałach własnych,
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach lub zakładach, 
  • zwoływanych nadzwyczajnych posiedzeniach, 
  • instrumentach finansowych w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed nim. 

W sprawozdaniu można również zamieścić tak zwane KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które związane są z jej działalnością oraz informacje dotyczące  zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego, jeśli dla oceny rozwoju, sytuacji i wyników danej jednostki są one istotne. 

Wszystko to, co dokładnie powinno znaleźć się w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, zawiera art. Art. 49 ustawy o rachunkowości. 

Gdzie złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki? 

Sprawozdanie zarządu ze swojej działalności składane jest do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej. Wzór sprawozdania z działalności firmy można otrzymać np. w swoim biurze rachunkowym. 

Gdzie można znaleźć sprawozdania komisji zarządu? 

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest składane do KRS. Strona internetowa, na której można je znaleźć to – https://ekrs.ms.gov.pl w zakładce „przeglądarka dokumentów finansowych”. 

Kto musi podpisać sprawozdanie z działalności spółki? 

Sprawozdanie z działalności jest podpisywane przez wszystkich członków zarządu. Osoba odpowiedzialna za księgowość spółki (np. główny księgowy) zazwyczaj uczestniczy w przygotowaniu sprawozdania, ale dokument nie jest przez nią podpisywany. 

Sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich aktualnych członków zarządu. Nawet jeśli członkowie ci są w zarządzie od niedawna i mają np. tylko niepełną wiedzę o działalności spółki do poprzedniego miesiąca. 

Czy odwołany członek zarządu jest zobowiązany do sprawozdania z działalności spółki? 

Brak rzetelnej wiedzy obecnych członków zarządu o działalności spółki w okresie, gdy skład zarządu był inny, może być podstawą do powołania się na art. 203 § 3 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem odwołany członek zarządu jest zobowiązany (na żądanie obecnego zarządu) do przedstawienia sprawozdania z działalności spółki obejmującego okres, w którym pełnił funkcję członka zarządu. 

Kiedy zarząd nie ma obowiązku składania sprawozdania z działalności? 

Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątek, kiedy spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku sporządzania i składania sprawozdania zarządu. Przywilej ten przysługuje spółkom posiadającym status mikro i małego przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwo to firma o niewielkich obrotach i liczbie pracowników. 

Jakie warunki muszą spełniać małe i mikro firmy? 

Dwa najważniejsze warunki, żeby mikro i małe firmy nie musiały sporządzać sprawozdań, to zgromadzenie wspólników, którzy muszą podjąć za pomocą uchwały decyzję o takim rozwiązaniu oraz zebrać dane dotyczące nabycia udziałów własnych, które spółka przedstawi później w informacji dodatkowej albo jako uzupełnienie do bilansu. 

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

eksploracja-ksiegowosci

Co to jest eksploracja księgowości?

Precyzyjne zarządzanie księgowością to klucz do sukcesu każdej organizacji. Zarówno właściciele, jak i kierownictwo są zobowiązani do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej firmy, aby gwarantować jej trwałość i ekspansję. Niemniej jednak (…)

Czytaj więcej »
otwarcie-biznesu-w-sieci

Otwarcie biznesu w sieci – kluczowe informacje

Uruchomienie własnej firmy to skomplikowany zadanie, związane z dokładnym planowaniem i przygotowaniem różnych aspektów. Jest to klucz do ewentualnej realizacji sukcesu. W kontekście zawiłości biurokratycznych, spotykanych w siedzibach różnych instytucji, cały proces może wywoływać (…)

Czytaj więcej »
ocena-wartosci-firm

Ocena wartości firm

Wycena przedsiębiorstw ma różne cele oraz funkcje. Może służyć jako wsparcie decyzyjne – i umożliwiać podejmowanie optymalnych z punktu widzenia firmy decyzji – lub jako informacja dla organów udzielających finansowania. Można ją (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej