Agencja pracy tymczasowej a zasady zatrudnienia

agencja-pracy-tymczasowej-a-zasady-zatrudnienia

Spis treści

W ostatnich latach koncepcja pracy tymczasowej nabrała znacznego rozpędu na polskim rynku pracy. Agencje stały się kluczowym graczem na tym polu, wypełniając lukę między osobami poszukującymi krótkoterminowej pracy a pracodawcami z lukami w zakresie – kadry i płace. Jednak w celu ochrony praw i interesów pracowników zatrudnionych za pośrednictwem tych agencji rząd wprowadził określone zasady i przepisy. W jaki sposób funkcjonują agencje pracy tymczasowej w ramach polskiego rynku pracy i jak prawo dba o dobro pracowników?

Do jakich prac można skierować pracowników tymczasowych?

Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w Twojej agencji mogą zostać skierowani do wielu różnych rodzajów prac. Mowa tu między innymi o:

  • pracach sezonowych (np. zbieranie owoców czy warzyw, roznoszenie ulotek);
  • pracach, których wykonanie dotychczas leżało w gestii nieobecnego (z dowolnej przyczyny) pracownika zatrudnionego w danej firmie na stałe;
  • pracach, których terminowe wykonanie przez dotychczasowo zatrudnionych pracowników byłoby niemożliwe (np. ze względu na niewystarczającą liczbę pracowników.

Z drugiej strony pracownika tymczasowego nie możesz skierować do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej, prac ochroniarskich z wykorzystaniem broni palnej, czy też pracy wykonywanej na stanowisku innego pracownika, który w danym momencie uczestniczy w strajku.

Limity czasowe związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego przez agencję pracy

Pamiętaj, że pracodawca poszukujący pracownika tymczasowego za pomocą Twojej agencji może zatrudnić daną osobę na maksymalnie 18 miesięcy. Co więcej, zanim kolejny raz będzie on mógł przyjąć tego samego pracownika, upłynąć będzie musiało kolejnych 18 miesięcy. Ograniczenie to dotyczy również osób, które wcześniej zatrudniły konkretną osobę, korzystając z usług innej agencji lub na podstawie dowolnego rodzaju umowy. W przypadku, gdy dany pracownik przepracował 18 miesięcy u danego pracodawcy w okresie ostatnich 36 miesięcy, nie możesz ponownie go zarekomendować. 

Limit ten może ulec wydłużeniu do 36 miesięcy, jeśli pracownik tymczasowy skierowany został do wykonywania zadań dotychczas leżących w gestii innego pracownika, bezpośrednio zatrudnionego przez pracodawcę. Po wyczerpaniu terminu możesz bezpośrednio zawrzeć z danym pracownikiem tymczasowym umowę o pracę czy też umowę cywilnoprawną.

Jakie są prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej?

Prowadząc agencję pracy tymczasowej, możesz dochodzić od każdego pracownika równowartości odszkodowania, jeżeli w wyniku jego niedbalstwa lub błędu musiałeś wypłacić je pracodawcy. Ponadto, jeśli to on naruszy zasady równego traktowania czy przeciwdziałania dyskryminacji, możesz domagać się od niego zwrotu odszkodowania wypłaconego pracownikowi. Wreszcie masz również prawo żądać od pracownika tymczasowego przedstawienia dokumentów dotyczących ewentualnego zatrudnienia u danego pracodawcy w okresie poprzednich 36 miesięcy.

Agencja świadcząca tego rodzaju usługi musi między innymi przekazać każdemu z zatrudnionych przez siebie specjalistów komplet informacji umożliwiających szybki i pewny kontakt z jej przedstawicielami. Obowiązkiem agencji jest również pisemne zawiadomienie pracownika tymczasowego o wymogach, jakie wobec niego ma pracodawca, a także sformalizować w formie pisemnej wszelkie uzgodnienia.

Agencja pracy tymczasowej musi także podpisać z pracownikiem odpowiedni rodzaj umowy (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), a także w prawidłowy sposób naliczać i terminowo wypłacać wszelkie wynagrodzenia. Ponadto w gestii agencji leży prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także wydanie odpowiednich dokumentów pracownikowi po zakończeniu współpracy.

Wspólnym obowiązkiem agencji oraz pracodawcy jest ustalenie formy pracy, jaką wykonywać ma pracownik tymczasowy, przewidywanego okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy. Konieczne jest także wspólne poinformowanie pracownika o warunkach pracy zmianowej, a także zakresie przejęcia przez pracodawcę części obowiązków dotyczących BHP

Jaka umowa dla pracownika tymczasowego?

Zawarcie umowy z pracownikiem leży w gestii agencji pracy tymczasowej. Do wyboru masz dwie opcje: zawarcie z nim umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie). Z tej drugiej opcji możesz jednak skorzystać tylko wtedy, gdy dopuszczalne jest to w związku z charakterem zaproponowanego mu stanowiska.  W obu tych przypadkach umowy powinny zostać zawarte w sposób pisemny – pozwoli to bowiem uniknąć w przyszłości niejasności między stronami.

Zasady zakończenia współpracy między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem zależne są od konkretnego typu umowy. W przypadku umowy o pracę zostaje ona rozwiązywana w chwili, gdy upłynie okres pracy na rzecz danego pracodawcy. Natomiast zasady rozwiązania umowy cywilnoprawnej jej strony mogą określić na własną rękę.

Obwarowania prawne, które wiążą się z działaniem agencji pracy tymczasowej, są dość zawiłe i dotyczą nie tylko zatrudnienia, ale też wypłacania wynagrodzeń czy właściwego ich opodatkowania. 

Oferta Warido

Potrzebujesz pomocy ekspertów? Skorzystaj z pomocy WARIDO – biuro rachunkowe! Mamy doświadczenie we wspieraniu firm zajmujących się pośrednictwem pracy i chętnie wspomożemy Twoją działalność.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.