fbpx

Bilans – struktura i zasady sporządzania

bilans-struktura-i-zasady-sporzadzania

Spis treści

Bilans to fundamentalna część sprawozdań finansowych każdej firmy, odzwierciedlająca stan majątkowy i źródła finansowania na określoną datę. Zestawia on posiadane aktywa, czyli wartości należące do firmy, oraz pasywa, które przedstawiają, skąd pochodziły środki na ich zakup. Kluczową cechą bilansu jest równowaga: suma aktywów musi być równa sumie pasywów, wskazując na zbilansowanie źródeł finansowania z wartościami majątkowymi przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie, na czym polega bilans i jak należy go prawidłowo sporządzić.

Fundamentalne składniki bilansu

Do przygotowania prawidłowego bilansu potrzebne są:

 1. pełna nazwa i adres podmiotu sporządzającego bilans,
 2. tytuł dokumentu jako „bilans”,
 3. dokładna data, która odzwierciedla stan wyceny majątku i źródeł finansowania,
 4. szczegółowe kategorie aktywów i pasywów wraz z ich zawartością,
 5. równa suma bilansowa aktywów i pasywów,
 6. autografy osób zarządzających finansami przedsiębiorstwa,
 7. data i miejsce złożenia dokumentu.

Bilans jest tworzony zawsze na konkretny dzień, zamykający okres księgowy lub inny istotny moment dla działalności firmy. Przepisy księgowe wyznaczają ten moment na:

 • koniec roku finansowego,
 • zakończenie działalności, w tym również jej sprzedaż, likwidację lub bankructwo,
 • dzień przed zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • dzień przed fuzją lub przejęciem przez inną firmę,
 • dzień ogłoszenia likwidacji lub jej rozpoczęcia.

Stworzenie bilansu powinno nastąpić nie później niż trzy miesiące po tych wydarzeniach, jak określa art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Struktura bilansu

Aktywa w bilansie obejmują:

 1. aktywa długoterminowe, takie jak prawa własności intelektualnej, środki trwałe, wierzytelności długoterminowe,
 2. aktywa obrotowe, takie jak zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje,
 3. wpłaty na kapitał podstawowy,
 4. własne udziały lub akcje firmy.
 5. Z kolei pasywa zawierają:
 6. kapitał własny, w tym kapitał podstawowy, rezerwy, zyski lub straty z poprzednich lat,
 7. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które mogą być długoterminowe lub krótkoterminowe.

Zasady bilansowe

Istnieją zasady i wskaźniki bilansowe, takie jak złota i srebrna reguła bilansowa, które sugerują, że aktywa trwałe powinny być finansowane głównie z kapitału własnego, zapewniając stabilność finansową firmy.

Podczas tworzenia bilansu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad rachunkowych, takich jak:

 • zasada memoriału,
 • współmierności,
 • ostrożności,
 • zakazu kompensat,
 • kontynuacji działalności.

Typy bilansów

W zależności od okoliczności ich sporządzenia i celu, bilanse mogą przyjmować różne formy, w tym:

 1. bilanse publikacyjne,
 2. bilanse sprawozdawcze,
 3. bilanse uproszczone.
 4. W kontekście okoliczności ich utworzenia rozróżniamy bilanse:
 5. jednostkowe – dotyczące jednej konkretnej firmy,
 6. skumulowane – łączące wyniki kilku okresów lub działów,
 7. otwarcia – odnoszące się do stanu majątkowego na początek roku obrachunkowego,
 8. zamknięcia – podsumowujące stan majątkowy na koniec roku obrachunkowego,
 9. krótkookresowe – obejmujące okresy krótsze niż rok obrachunkowy,
 10. likwidacyjne – sporządzane w momencie zakończenia działalności przedsiębiorstwa.

Bilans nie jest jedynie wykazem wartości; to narzędzie diagnozujące i planistyczne, które dostarcza istotnych informacji o kondycji finansowej firmy. Poprawnie sporządzony i interpretowany, pozwala na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju, inwestowania czy zaciągania kredytów, a także może służyć jako podstawa do podjęcia decyzji przez inwestorów, wierzycieli i inne zainteresowane strony.

Sporządzanie bilansu wymaga dokładności, a każda pozycja musi być ujęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i standardami rachunkowości. W procesie tym ważne jest, aby nie tylko ująć aktualny stan majątku i zobowiązań, ale także właściwie ocenić i zaklasyfikować przyszłe przychody i wydatki, co pozwoli na rzetelne i transparentne przedstawienie sytuacji finansowej firmy.

Bilans, będąc odzwierciedleniem strategii i operacji finansowych przedsiębiorstwa, jest podstawą do świadomego zarządzania finansami i może być wykorzystywany do analizy porównawczej z konkurencją oraz do oceny efektywności wewnętrznych procesów biznesowych. W związku z tym, jego dokładne sporządzenie i właściwa interpretacja są kluczowe dla zrozumienia i poprawnego kierowania działalnością firmy na rynku.

Księgowość online – przyszłość zarządzania finansami firmy

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie swojej księgowości do sfery online. Księgowość online to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale także możliwość stałego dostępu do aktualnych danych finansowych, co jest nieocenionym atutem przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Narzędzia księgowe dostępne online oferują pełen wachlarz usług, od automatyzacji procesów bilansowych po inteligentne analizy finansowe, umożliwiając optymalizację i efektywniejsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Oferta Warido 

Nie pozwól, aby złożoność spraw finansowych spowolniła rozwój Twojego biznesu. Skorzystanie z profesjonalnych usług księgowych to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści. Dzięki ekspertom od finansów, możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej – rozwijaniu swojej firmy. Oferujemy nie tylko pełne wsparcie w prowadzeniu księgowości, ale także strategiczne doradztwo finansowe, które pomoże Twojej firmie osiągnąć wyższy poziom stabilności finansowej i wzrostu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie rosnąć i prosperować w zmieniającym się świecie biznesu.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.