Zaznacz stronę

21 Marca w Brukseli przedstawiciele państw członkowskich debatowali na temat zmian w prawie i wspólnych regulacji podatkowych

Jedną z głównych kwestii poruszanych na zgromadzeniu było wypracowaniu dyrektywy unijnej skłaniającej Państwa członkowskie do stosowania obniżonych stawek podatku VAT na publikacje książkowe, gazetowe oraz czasopisma. Reprezentanci dyskutowali również o wdrożeniu mechanizmu odwróconego podatku VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług powyżej kwoty 10.000 euro.

Rada ponadto przeanalizowała raporty ekonomiczne dotyczące krajów wspólnoty oraz realizację wcześniejszych zaleceń w kwestii polityki gospodarczej.

Obniżony VAT na publikacje

Książki, gazety i czasopisma – te również wydawane w formie elektronicznej mogłyby zostać objęte obniżoną stawką podatku wg. nowej dyrektywy o VAT. Zastosowanie takiej wartości obciążenia byłoby jednak w indywidualnej kwestii każdego z Państw.

Zmiana ma przyczynić się do wzrostu czytelnictwa oraz składa się na szereg planowanych działań w ramach unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego. Wartość dodana dla gospodarki generowana przez tego typu produkty ma być przesłanką do ich większej dostępności.

Konkretne decyzje w tym zakresie  mają zapaść już w maju.

Odwrócony VAT od towarów i usług

Kolejną dyrektywą jaką zajęła się Rada to wdrożenie mechanizmu odwróconego VAT od dostaw towarów i usług.

Działanie to polega na przeniesieniu obowiązku podatkowego z odbiorcy płatności na płacącego, który to reguluje firmie fakturę na kwotę netto a należny podatek przelewa na konto budżetu państwa.

Celem jest stworzenie regulacji prawnych umożliwiających w przypadku wysokiego poziomu luki VAT w danym kraju, do tymczasowej aktywacji takiego systemu wobec towarów i usług o wartości powyżej 10.000 euro.

Jak szacują unijne instytucje, w skali roku gospodarki krajów EU tracą ponad bilion euro w skutek nadużyć systemu podatkowego oraz procederu tzw. „karuzel podatkowych”. Problem stał się na tyle wyrazisty, że obecnie następuje intensyfikacja prac zmierzających do przeciwdziałania tym praktykom – zarówno po stronie organów europejskich jak i rządów poszczególnych państw członkowskich.

Na ten moment nie zapadły jednak żadne konkretne decyzje.

Zadzwoń teraz!